Zdroj: https://www.ksidlisti.cz/uvod/fiiii-vyhodnoceni-1.vyyzvy-na-tema-ovzdusi  •  Vydáno: 7.12.2022 10:05  •  Autor: Jana Zelenková

Fíííí - vyhodnocení 1. výzvy na téma Ovzduší

Fíííí - vyhodnocení 1. výzvy na téma Ovzduší

V první výzvě letošního školního roku jsme se zaměřili na ovzduší.

Ve školce si v rámci tematického bloku "Déšť a vítr" povídali o počasí a vlastnostech vzduchu. Děti si vyrobily draky a také si ukázaly, jak je vítr důležitý pro šíření některých semínek. Děti také mohly pozorovat, co se stane se zapálenou svíčkou, když ji přiklopíme sklenicí. V neposlední řadě si připomněly význam čistého ovzduší pro lidský organismu a vyzkoušely si i dechová cvičení.

V družině se děti naučily zpívat písničku „Hlavně že jsme na vzduchu“ a uspořádali Vlaštovkiádu.

Na základní škole byl probírán vliv ovzduší na lidské zdraví. Žáci diskutovali o tom, jak člověk svou činností negativně i pozitivně ovlivňuje kvalitu vzduchu, který dýcháme. Zamýšleli jsme se také, proč ve velkých městech nejsou v noci vidět hvězdy, že kromě "klasického" znečištění vzduchu existuje i znečištění světelné. Osmá třída si zkusila vytvořit "recyklovanou báseň" na téma ovzduší. Vzduch byl také probrán z pohledu chemika.

Na legislativu týkající se ochrany ovzduší se zaměřili studenti střední školy v rámci předmětu právo. 

Ačkoliv „výzva“ je u konce, my se ovzduší budeme věnovat i nadále. Osmá třída je ve spolupráci s ekocentrem Koniklec zapojena do projektu „Mikroklima okolí školy“, kde budou žáci zkoumat a hodnotit nejen kvalitu ovzduší v bezprostředním okolí naší školy.

J. Bartoš