Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, Důležité

Aktuální informace - škola od 12.4.2021

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

protože se někteří z Vás nemohli zúčastnit online informačních schůzek, zde je alespoň stručná informace k organizaci nástupu dětí do školy 12.4.2021, ostatní podrobnosti k organizaci a výuce Vám sdělí Vaše paní učitelky.

Prezenční výuka ve škole bude pouze pro žáky 1. stupně v rotačním systému 

  1.  týden Z1A, Z1B, Z3A, Z3B, Z5A
  2.  týden Z2A, Z2B, Z4A, Z4B, Z5B

Žáci 1. nebo 2. tříd přicházejí do školy 7.30 – 7.45. 

Žáci 3. nebo 4. tříd přicházejí do školy 8.00 – 8.15.

Žáci 5. tříd přicházejí do školy 8.30 – 8.45.

Vstup do školy - z nádvoří, dveřmi u školních družin. Odtud si děti odvedou paní učitelky.

V pondělí a ve čtvrtek (či při prvním nástupu žáka do školy v týdnu) si provedou žáci za dohledu třídní učitelky antigenní test. Testuje se testem LEPU, který zvládne obsloužit žák sám. Tyto testy mají atest MZ ČR a výběr a nákup testů byl plně v kompetenci MŠMT ČR. 

Na https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20  najdete video, jak test probíhá, případně doporučujeme https://testovani.edu.cz, kde jsou další informace i odpovědi na časté otázky.

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů, a žáci, kteří předloží potvrzení o negativním testu ne starším než 48 hodin.

Žák, který se neotestuje, se neúčastní prezenční výuky, považuje se za řádně omluveného a pokračuje ve výuce samostatně plněním úkolů dle zadání, případně s možností individuálních konzultací.

Organizace vyučování

Žáci musí tvořit homogenní skupinu nejen v hodinách, ale i o přestávkách, hodiny hudební a tělesné výchovy mají alternativní náplň v souladu se školním vzdělávacím programem. Přestávky žáci tráví ve své třídě nebo venku, pokud to dovolí počasí, bude i výuka probíhat co nejvíce venku.

Homogenní skupiny jsou zachovány při stravování i ve školní družině, provoz družiny je od 7.00  do 17.00. Při příchodu do ranní družiny se žáci testují v šatně.

Škola je vázána předpisy MZ ČR a MŠMT a musí dodržovat aktuálně platná opatření. Jen tak můžeme zajistit vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou.

Děkujeme Vám proto za spolupráci a podporu, díky kterým je návrat dětí do školy možný.

Vedení školy


Vydáno: 9.4.2021 10:35 | 
Přečteno: 576x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent