Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, Důležité

Aktuální informace - škola od 3.5. 2021

Vážení rodiče, 

od 3.5.2021 se k prezenční výuce vrací také žáci 2. stupně základních škol.

Prezenční výuka na 1. stupni pokračuje ve stávajícím režimu, ke změně dojde v testování, kdy se žáci 1. stupně budou od 3.5. testovat pouze 1x týdně, a to v pondělí.

Prezenční výuka ve škole bude pro žáky 2. stupně v rotačním systému probíhat následovně:

  1.  týden Z6, Z7A, Z7B
  2.  týden Z8A, Z8B, Z9A, Z9B

Žáci 6. nebo 8.A třídy přicházejí do školy 7.20 

Žáci 7.A nebo 8.B třídy přicházejí do školy 7.40 

Žáci 7. B nebo 9.A třídy přicházejí do školy 8.00

Žáci 9. B přicházejí do školy 8.20 

Vstup do školy - z nádvoří, po schodech k tělocvičnám. Žáky si odvedou vyučující 1. vyučovací hodiny.

V pondělí a ve čtvrtek (či při prvním nástupu žáka do školy v týdnu) si provedou žáci za dohledu pedagoga antigenní test. Testuje se testem LEPU nebo Singclean, který zvládne provést žák sám. Tyto testy mají atest MZ ČR a výběr a nákup testů byl plně v kompetenci MŠMT ČR. 

Na https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 nebo na https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4  najdete videa, jak testy probíhají, případně doporučujeme https://testovani.edu.cz, kde jsou další informace i odpovědi na časté otázky. 

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů, a žáci, kteří předloží potvrzení o negativním testu ne starším než 48 hodin provedeném na oficiálním testovacím místě.

Žák, který se neotestuje, se neúčastní prezenční výuky, považuje se za řádně omluveného a pokračuje ve výuce samostatně plněním úkolů dle zadání, případně s možností individuálních konzultací.

 

Organizace vyučování

Žáci musí tvořit homogenní skupinu nejen v hodinách, ale i o přestávkách, hodiny hudební a tělesné výchovy mají alternativní náplň v souladu se školním vzdělávacím programem, výuka probíhá podle běžného rozvrhu včetně odpoledního vyučování, možné jsou drobné změny.  Přestávky žáci tráví ve své třídě nebo venku, pokud to dovolí počasí, bude i výuka probíhat co nejvíce venku.

Homogenní skupiny jsou zachovány také při stravování. Na oběd jsou žáci při prezenční výuce přihlášeni automaticky, podmínkou je zaplacené stravné.

Škola je vázána předpisy MZ ČR a MŠMT a musí dodržovat aktuálně platná opatření. Jen tak můžeme zajistit vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou.

Děkujeme Vám proto za spolupráci a podporu

Vedení školy


Vydáno: 29.4.2021 17:45 | 
Přečteno: 202x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent