Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, Důležité

Informace k výuce a chodu školy

Vážení rodiče, žáci, studenti,

vzhledem k tomu, že střední škola přešla od 5.10. na online výuku a v médiích se objevují další různorodé informace, chtěli bychom Vás o činnosti školy souhrnně informovat:

 1. Škola má zpracovaný plán distančního vzdělávání, všichni pedagogové jsou s ním seznámeni, všichni také pracují s MS Teams. Jsme vybaveni nejen vědomostmi a dovednostmi, ale také dostatečně výpočetní technikou pro realizaci distančního vzdělávání online, ve škole jsou i tablety k zapůjčení pro žáky, kterým doma potřebné vybavení chybí. Na střední škole (i na základní) využíváme také Moodle.

 2. Máme zpracované výstupy ze vzdělávání na dálku v loňském školním roce – víme, jak na tom s výukou jsme, co naši žáci potřebují doplnit, která témata jsme přesouvali a podobně, tak aby kvalita vzdělávání byla zachována jak na základní, tak na střední škole. Školní vzdělávací program nemusel být upravován.

 3. Pracujeme podle Školního plánu adaptace a podpory, do rozvrhu byly zařazeny pravidelné třídnické hodiny s cílem pracovat s kolektivem tříd, sociálními vztahy a vazbami, projít s dětmi zkušenosti z výuky na dálku. K dispozici je pro žáky i rodiče školní Centrum poradenských služeb, konzultace poskytují výchovné poradkyně, metodici prevence, školní psycholožky a metodici pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a odlišným mateřským jazykem.

 4. Základní škola zatím pracuje v běžném režimu, tak jak jsme všichni zvyklí, v případě, že bude zavedena distanční výuka, jsme připraveni na ni přejít – všichni žáci školy mají přihlašovací údaje na MS Teams, jsou založené týmy i kanály předmětů, všichni jsme již na začátku školního roku s žáky přihlášení vyzkoušeli. Proběhly i třídní schůzky – některé prezenčně, některé právě přes MS Teams. Rodiče využívají přihlášení svých dětí – třídní schůzky, sjednání konzultace online, přehled, co vše mají děti na Teamsech za informace, materiály a podobně...

 5. Distanční výuka bude probíhat podle řádného rozvrhu, o jeho případných úpravách budete včas informováni přes Bakaláře.

 6. Střední škola od 5.10. přešla bez problémů na distanční vzdělávání, praktické vyučování - učební i průběžné odborné praxe probíhají v běžném režimu.

 7. Základním komunikačním kanálem mezi školou a rodiči zůstávají stále Bakaláři, kde důležité informace najdete na nástěnce školy nebo přímo ve zprávách. Webové stránky chápeme především jako prostředek prezentace školy, k informaci o aktivitách a činnosti školy i žáků.


K výuce aktuálně:

 1. Probíhají národní testování scio, zejména v 9. ročníku tak získáme důležitou zpětnou vazbu.
 2. Probíhá zdarma příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka a z matematiky pro žáky 9. tříd.
 3. V současnosti začíná také doučování žáků, které se škole podařilo pro zájemce zajistit ve spolupráci se studenty pedagogické fakulty.
 4. Doučování a konzultační hodiny poskytují samozřejmě také všichni vyučující.


Další informace v souvislosti s onemocněním Covid-19:

 1. V případě, že se ve škole vyskytne pozitivní žák, student, pedagog, provozní zaměstnanec – není v pravomoci ředitelky školy, aby vyhlásila karanténní opatření. Toto musí udělat hygienická stanice. Zákonní zástupci jsou však o takové situaci neprodleně informováni třídním učitelem.

 2. V případě vyhlášení karantény celé třídy, bude probíhat výuka formou přímé interakce žáků a učitele i formou zadávání úkolů, na kterých bude žák pracovat vlastním tempem v domluveném termínu, vše za využití vyšší míry individualizované podpory učitele jednotlivci, či naopak budou žáci plnit zadání formou sdílené skupinové práce.

 3. V případě karantény nařízené hygienickou stanicí jednotlivým žákům ve třídě, jejichž počet bude polovinou třídy, se tito žáci budou řízeně připojovat online do průběhů hodin, ve kterých prezenčně pracuje učitel se zbývajícími přítomnými žáky, nebo jim vyučující bude zajišťovat obdobné formy distančního vzdělávání jako při karanténě celé třídy.

 4. V případě, že je v karanténě pouze skupinka žáků, nebo jen jednotlivci - škola není povinná zajišťovat online výuku těmto žákům. Informace o probíraném učivu najdete na Bakalářích, v třídní knize, v zápisu jednotlivých hodin (téma, poznámka o práci s učebnicí…).
  Ideálně by zodpovědnost za svoji práci = školu měly převzít děti, zejména ty na 2. stupni a samozřejmě na střední škole.

 5. V případě, že nebude moci žák z jakýchkoliv vážných důvodu navštěvovat školu, poskytujeme individuální podporu a pomoc tak, aby žák mnoho učiva nezameškal a byl tím usnadněn jeho návrat do školy. Formu a požadavek této pomoci vždy konzultujte se třídním učitelem.

 

Zásadní informace dále můžete dohledat na webu MŠMT ČR a MZ ČR.

 

Děkujeme Vám za všechny projevy podpory, v nejisté době je pro nás důležitá. Děkujeme také za to, že nám důvěřujete, že jsme připraveni svoji práci vykonávat kvalitně a situaci máme pod kontrolou. Bez Vaší aktivní spolupráce to však zejména u nejmladších žáků nepůjde. Prosíme Vás proto, sledujte informace na Bakalářích a v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, podnětů se obracejte vždy na své učitele. To je nejrychlejší cesta, jak věci posunout dopředu.

 

 

 


Vydáno: 6.10.2020 22:26 | 
Přečteno: 430x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent