Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně - škola doma, Důležité

Informace o ochraně zdraví a provozu školy v období do konce školního roku 2019/2020

Tato stručná informace se týká provozních  podmínek Školy Kavčí hory v souvislosti s přítomností žáků 9. tříd ZŠ, žáků 4. ročníků SŠ (od 11.5.2020) a žáků 1. stupně ZŠ (od 25.5.2020) ve škole.

Informace vychází z příslušných Metodik k otevírání škol vydaných 30.4.2020 MŠMT.

Veškeré podrobné informace k provozu školy a ochraně zdraví obdrží zákonní zástupci žáků a zletilí žáci prostřednictvím zpráv v Bakalářích.

Přítomnost žáků 9. tříd

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pouze pro účely přípravy na přijímací zkoušky.  Účast na tomto vzdělávání není povinná, ale přihlášení je závazné – nepřítomnost žáka musí být omluvena. Distanční výuka dále pokračuje podle již nastavených pravidel.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné. Žáka lze zařadit do skupiny nejpozději k 11. 5. 2020 (přihláška ke stažení na webu školy). Stravování bude pro tyto žáky zajištěno.

Vstup žáka do školy je podmíněn předložením čestného prohlášení zákonných zástupců (ke stažení na webu školy).

Pohyb žáků před školou i ve škole organizuje škola v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (používání šaten, společných prostor, stravování…) – dodržování odstupů, používání hygienických pomůcek, pravidla pro nošení roušky.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.

Přítomnost žáků S4. ročníků SŠ

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 4. ročníků pro účely přípravy na maturitní zkoušku. Účast na tomto vzdělávání není povinná, ale přihlášení je závazné – nepřítomnost žáka musí být omluvena. Žáci si domlouvají individuální konzultace se svými učiteli – podle toho jsou pak rozděleni do skupin. Distanční výuka dále pokračuje podle již nastavených pravidel.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Složení skupin je neměnné. Žáka lze zařadit do skupiny nejpozději k 11. 5. 2020 (přihláška ke stažení na webu školy). Stravování bude pro tyto žáky zajištěno.

Vstup žáka do školy je podmíněn předložením čestného prohlášení (ke stažení na webu školy).

Pohyb žáků před školou i ve škole organizuje škola v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (používání šaten, společných prostor, stravování…) – dodržování odstupů, používání hygienických pomůcek, pravidla pro nošení roušky.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.

Podrobnosti o úpravách maturitní zkoušky v souvislosti s mimořádnou situací bude upravovat vyhláška o podrobnostech konání maturitní zkoušky, která bude vydaná dne 10. 5. 2020.

Přítomnost žáků 1. – 5. tříd

Od 25. 5. 2020 bude umožněna dobrovolná docházka žáků 1. – 5. ročníku do školy. Po přihlášení je však docházka povinná a neúčast ve vzdělávacích aktivitách musí být řádně omluvena. Žák bude po 25. 5. 2020 docházet do školy na základě písemné přihlášky (ke stažení na webu školy), kterou zákonný zástupce do 15. 5. 2020 doručí datovou schránkou, e-mailem na adresu školy, poštou a nebo ji vhodí do schránky u hlavního vchodu do školy.

Současně stále probíhá distanční výuka podle již nastavených pravidel.

Vstup žáka do školy je podmíněn předložením čestného prohlášení zákonných zástupců (ke stažení na webu školy).

Přihlášení žáci budou rozděleni do skupin. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 15.  O obsazení skupin rozhoduje ředitelka školy tak, aby byl co nejlépe zajištěn dohled nad žáky za dodržení potřebných hygienických podmínek. Stravování bude pro tyto žáky zajištěno.

Složení skupin je od 25.5. až do 30.6. neměnné.

Provozní doba školy bude stanovena od 8.00 do 16.00. Nástup jednotlivých skupin do školy bude organizovaný tak, aby nedošlo k setkávání žáků před školou a ve společných prostorách školy.

Vzdělávací aktivity budou rozděleny do dopoledního a odpoledního bloku. Odpolední blok by se měl především věnovat volnočasovým aktivitám. Učitelé povedou dál distanční výuku pro děti, které zůstávají doma a budou připravovat adekvátní podklady pro práci skupin ve škole.

Pohyb žáků před školou i ve škole organizuje škola v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (používání šaten, společných prostor, stravování…) – dodržování odstupů, používání hygienických pomůcek, pravidla pro nošení roušky.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 nesmí do školy vstoupit.

 

Do školy může docházet jen žák, který nejeví známky nemoci. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID -19 bude umístěn do samostatné místnosti a zákonný zástupce je povinen si jej neprodleně vyzvednout. O podezření na onemocnění COVID -19 škola informuje hygienickou stanici. V případě prokázání onemocnění bude účastníkům vzdělávání nařízena karanténa.


Vydáno: 3.5.2020 22:20 | 
Přečteno: 302x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent