Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: Aktuálně

Příprava - zahájení nového školního roku

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

začátek školního roku se nezadržitelně blíží, a tak je čas na první informaci k jeho zahájení.

Na nové školáky v 1. třídách ZŠ se těšíme v 8.15 na nádvoří školy, kde na ně budou čekat paní učitelky.

Ostatní žáci ZŠ zahajují školní rok ve svých třídách v 8.00 a středoškoláci v 9 hodin.

Vzhledem k tomu, že musí proběhnout preventivní screeningové testování žáků, počítejte s tím, že se 1. den ve škole zdržíte možná o něco málo déle, než obvyklých 45 minut.

Školní družina pro přihlášené žáky bude v provozu, stejně tak i školní jídelna pro přihlášené strávníky.

Podrobnou informaci a organizační pokyny k příchodu do školy a organizaci školního roku zveřejníme v průběhu příštího týdne a dál podle potřeby.

Hygienická opatření provozu školy jsou dána opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Preventivní screeningové testování ve školách bude probíhat na základě mimořádného opatření MZd, které mu dodává právní závaznost.

U nás ve škole pokračujeme v testování RT-PCR neinvazivními testy (samoodběr, ze slin) tak, jak jsme se testovali už na konci minulého školního roku.

Testování nepodstupují žáci, kteří jsou alespoň 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo prodělali onemocnění covid-19 a jsou v ochranné lhůtě 180 dní od prvního pozitivního testu.

Tuto skutečnost nahlaste na e-mail skola@ksidlisti.cz, předmět mailu „neúčast na testování“, do e-mailu uveďte jméno žáka a třídu (nejpozději do 29.8.). Důvod pro neúčast na testování je pak nutno 1.9. doložit potvrzením o očkování nebo prodělaném onemocnění či údajem o pozitivním testu (lhůta 180 dnů).

Testování ve škole je možné nahradit negativním testem z odběrového místa.

O dalších protiepidemických opatřeních, která ovlivňují organizaci výuky a chod školy, budete informováni před zahájením školního roku na webu školy, případně také na nástěnce školy na Bakalářích.

Informace pro žáky, kteří se vrací ze zahraničí: škola nesmí umožnit přítomnost žákům, kteří se vrátili ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li  o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření

Další informace najdete také na https://www.edu.cz/balicek-informaci-pro-skoly-na-novy-skolni-rok-2021-2022/  nebo na stránkách MZd ČR https://koronavirus.mzcr.cz/

Těšíme se na shledanou

Vaše škola


Vydáno: 20.8.2021 15:46 | 
Přečteno: 870x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent