Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně - škola doma, Důležité

Provoz školy pro žáky 2. stupně ZŠ a 1.-3. ročník SŠ

Vážení rodiče, milí žáci,

žákům 2. stupně ZŠ a žákům 1.-3. ročníku SŠ bude umožněna dobrovolná přítomnost ve škole.

Jedná se o následující aktivity: Individuální nebo skupinové (do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícími, třídnické hodiny,  vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních a dalších věcí,  předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku.

Vzhledem k tomu, že  je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, jak této možnosti využije, oznamuje vám, že tyto aktivity pro žáky budeme realizovat od 15.6. 2020, neboť v týdnu od 8. do 12.6. probíhají ve škole jednotné přijímací zkoušky a ústní část maturitní zkoušky.

O průběhu a podmínkách realizace zmiňovaných aktivit pro žáky od 15.6. budete informováni prostřednictvím třídních učitelů.

Děkujeme za pochopení


Vydáno: 1.6.2020 15:14 | 
Přečteno: 194x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent