Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: Aktuálně, zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 proběhne ve dnech 12. a 13. 4. 2023.

Pro příští školní rok počítáme s otevřením 2 prvních tříd s počtem žáků dle celkové kapacity školy platné v době konání zápisu.

Přednostně přijímáme děti ze spádového obvodu Školy Kavčí hory, pak sourozence již docházejících žáků a volnou kapacitu doplníme dětmi, které nemají trvalé bydliště ve spádovém obvodu. Pořadí nespádových dětí bude určeno losem a platí po celou dobu přijímacího řízení.

Vedení školy

 


Vydáno: 5.1.2023 10:39 | 
Přečteno: 45x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent