Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně - škola doma, Důležité, zápis do 1. třídy

Opatření MŠMT a zápis do 1. tříd aktuálně

Vážení rodiče,

v souladu s pokynem MŠMT bude letošní zápis do prvních tříd proveden elektronicky.

Prosíme o vyplnění dokumentů, které najdete na našem webu  v záložce Ke stažení (nebo Důležité a Zápis do 1. třídy), a jejich zaslání na e-mail skola@ksidlisti.cz,  (s elektronickým podpisem, datovou schránkou či poštou).

Nemáte-li možnost dokument oskenovat a zaslat (či jinak autorizovat), pošlete požadované údaje napsané v e-mailu bez použití formuláře, abychom mohli zápis administrativně vykonat. Vyplněné formuláře je možné i vhodit do schránky umístěné u hlavního vchodu do školní budovy. 

Elektronický zápis proběhne 1. a 2. 4. 2020. Až do konce dubna budeme ale ještě přijímat přihlášky těch, kteří v tomto termínu nebudou mít možnost zápis provést.

Pokud žádáte o odklad školní docházky či předčasný nástup k plnění školní docházky a ještě vám chybí potřebná potvrzení, žádost zašlete k nám bez potvrzení, ta pak dodáte, jakmile to bude možné.

Máte-li dotazy, použijte e-mail j.kolarova@ksidlisti.cz, j.zelenkova@ksidlisti.cz , či telefon 605 281 853 nebo 734 148 417. 

Slavnostní akt zápisu spojený s prohlídkou školy pak uskutečníme v epidemiologicky příznivější situaci, o termínu vás  budeme informovat. V tento den pak ověříme originály dokumentů potřebných k zápisu, což jsou rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.

V platnosti zůstává způsob přijímání. Přednost při přijetí mají žáci ze spádového obvodu, dále sourozenci již docházejících dětí a nespádoví žáci budou přijati do naplnění kapacity. Při naplnění kapacity by dne 4. 5. 2020 došlo k losování nespádových žáků.

Nahlížení do spisu bude pak možné 5. 5. 2020 od 11.00 do 12.00. 

Výsledky zápisu pak budou zveřejněny na webu školy v nejbližším možném termínu v souladu s platnou legislativou.

Věříme, že společně zápis v této náročné situaci zvládneme, a my všichni se na vás a budoucí žáky naší školy budeme těšit.

Vedení školy 


Vydáno: 1.4.2020 14:37 | 
Přečteno: 254x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent