Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: zápis do 1. třídy

ZŠ - Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem pro školní rok 2019/2020

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Pondělíčkovou zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020, který obsahuje

1. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů si mohou rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout 24. - 26.4.2019 v době od 7.30 do 16.30 hodin v kanceláři školy nebo po individuální domluvě.

Ke vzdělávání byli přijati uchazeči ze spádové oblasti, sourozenci již docházejících žáků a nespádoví uchazeči, jejichž pořadí bylo určeno losem, do naplnění kapacity dvou prvních tříd dle kritérií ředitelky školy stanovených k přijímání k základnímu vzdělávání.

Pořadí nespádových uchazečů bylo určeno losováním, nespádoví uchazeči jsou nepřijati, kromě uchazečů, kteří doplnili kapacitu prvních tříd. Vylosované pořadí nespádových uchazečů (viz tabulka 2) je platné do doby ukončení řízení.

1. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

Registrační číslo

Výsledek řízení 

 

Registrační číslo 

Výsledek řízení 

29

Přijat(a)

 

124

Přijat(a)
 33

Přijat(a)

 

125

Přijat(a)
 34

Přijat(a)

 

 126

Přijat(a)

 35

Přijat(a)

 

 127

Přijat(a)

 37

Přijat(a)

 

128

Přijat(a)

 38

Přijat(a)

 

 129

Přijat(a)

 39

Přijat(a)

 

 130

Přijat(a)

 40

Přijat(a)

 

 131 Přijat(a)
 42

Přijat(a)

 

 132

Přijat(a)

 90

Přijat(a)

 

134

Přijat(a)

 91

Přijat(a)

 

138

Přijat(a)

 92

Přijat(a)

 

 140 Přijat(a)
 93

Přijat(a)

 

 141 Přijat(a)
95

Přijat(a)

 

 142

Přijat(a)

 96

Přijat(a)

 

 143

Přijat(a)

 112

Přijat(a)

 

 144

Přijat(a)

 115

Přijat(a)

 

 147

Přijat(a)

 116

Přijat(a)

 

 148

Přijat(a)

 117

Přijat(a)

 

 149

Přijat(a)

 118

Přijat(a)

 

 195

Přijat(a)

 119

Přijat(a)

 

 196

Přijat(a)

120

Přijat(a)

 

 197

Přijat(a)

 121

Přijat(a)

 

 198        Přijat(a)
122  Přijat(a)   199  Přijat(a)
123  Přijat(a)      

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 111 21 Praha 1. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Školy Kavčí hory - Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

 

Vylosované pořadí nespádových žáků do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

 Registrační číslo 

 Vylosované pořadí 

124

1.

128

2.

143

3.

113

4.

87

5.

137

6.

85

7.

30

8.

18

9.

36

10.

84

11.

133

12.

94

13.

41

14.

86

15.

31

16.

88

17.

114

18.

139

19.

89

20.

111

21.

47

22.

136

23.


2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

V Praze, dne 23. dubna 2019

 


Vydáno: 23.4.2019 11:18 | 
Přečteno: 1305x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent