Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: zápis do 1. třídy

Výsledky elektronického zápisu do první třídy pro školní rok 2020/2021

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Pondělíčkovou zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021, který obsahuje

1. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

 

1. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

Registrační číslo

Výsledek řízení 

 

Registrační číslo 

Výsledek řízení 

301

Přijat(a)

 

333

Přijat(a)
 302

Přijat(a)

 

334

Přijat(a)
 303

Přijat(a)

 

 335

Přijat(a)

 305

Přijat(a)

 

 337

Přijat(a)

 306

Přijat(a)

 

338

Přijat(a)

 307

Přijat(a)

 

 339

Přijat(a)

 308

Přijat(a)

 

 340

Přijat(a)

 309

Přijat(a)

 

 341 Přijat(a)
 310

Přijat(a)

 

 342

Přijat(a)

 312

Přijat(a)

 

343

Přijat(a)

 313

Přijat(a)

 

344

Přijat(a)

314

Přijat(a)

 

 345 Přijat(a)
315

Přijat(a)

 

 347 Přijat(a)
316

Přijat(a)

 

 349

Přijat(a)

 317

Přijat(a)

 

 350

Přijat(a)

 318

Přijat(a)

 

 351

Přijat(a)

 319

Přijat(a)

 

 352

Přijat(a)

 320

Přijat(a)

 

 353

Přijat(a)

 321

Přijat(a)

 

 354

Přijat(a)

 323

Přijat(a)

 

 355

Přijat(a)

 324

Přijat(a)

 

 356

Přijat(a)

325

Přijat(a)

 

 357

Přijat(a)

 326

Přijat(a)

 

359         Přijat(a)
327  Přijat(a)   360  Přijat(a)
328 Přijat(a)    361 Přijat(a)
329 Přijat(a)    362 Přijat(a)
330  Přijat(a)    363  Přijat(a)
332 Přijat(a)      

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 111 21 Praha 1. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Školy Kavčí hory - Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

 

2. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

V Praze, dne 30. dubna 2020

 


Vydáno: 30.4.2020 16:01 | 
Přečteno: 539x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent