Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: Důležité, zápis do 1. třídy

Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2022/2023

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Pondělíčkovou zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem účastnících se zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023 s výsledkem řízení u každého uchazeče, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  2. Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  3. Vylosované pořadí nespádových uchazečů pod přiděleným registračním číslem
  4. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

1. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

Registrační číslo

Výsledek zápisu

122

přijat(a)

183

přijat(a)

117

přijat(a)

188

přijat(a)

146

přijat(a)

160

přijat(a)

115

přijat(a)

149

přijat(a)

123

přijat(a)

168

přijat(a)

107

přijat(a)

124

přijat(a)

130

přijat(a)

119

přijat(a)

127

přijat(a)

170

přijat(a)

173

přijat(a)

104

přijat(a)

162

přijat(a)

165

přijat(a)

167

přijat(a)

118

přijat(a)

186

přijat(a)

152

přijat(a)

136

přijat(a)

154

přijat(a)

147

přijat(a)

171

přijat(a)

138

přijat(a)

113

přijat(a)

101

přijat(a)

137

přijat(a)

164

přijat(a)

169

přijat(a)

153

přijat(a)

103

přijat(a)

179

přijat(a)

110

přijat(a)

158

přijat(a)

131

přijat(a)

178

přijat(a)

199

přijat(a)

200

přijat(a)

155

přijat(a)

184

přijat(a)

172

přijat(a)

106

přijat(a)

144

přijat(a)

139

přijat(a)

143

přijat(a)

189

přijat(a)

 

2. Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

114

nepřijat(a)

120

nepřijat(a)

111

nepřijat(a)

156

nepřijat(a)

129

nepřijat(a)

142

nepřijat(a)

108

nepřijat(a)

161

nepřijat(a)

134

nepřijat(a)

105

nepřijat(a)

198

nepřijat(a)

180

nepřijat(a)

182

nepřijat(a)

126

nepřijat(a)

159

nepřijat(a)

128

nepřijat(a)

148

nepřijat(a)

157

nepřijat(a)

174

nepřijat(a)

150

nepřijat(a)

187

nepřijat(a)

176

nepřijat(a)

140

nepřijat(a)

177

nepřijat(a)

102

nepřijat(a)

151

nepřijat(a)

185

nepřijat(a)

166

nepřijat(a)

109

nepřijat(a)

141

nepřijat(a)

112

nepřijat(a)

125

nepřijat(a)

181

nepřijat(a)

135

nepřijat(a)

 

3. Vylosované pořadí nespádových uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Registrační číslo

Vylosované pořadí

109

1.

120

2.

114

3.

125

4.

187

5.

141

6.

105

7.

198

8.

150

9.

126

10.

128

11.

177

12.

140

13.

129

14.

108

15.

102

16.

134

17.

181

18.

185

19.

157

20.

166

21.

111

22.

135

23.

112

24.

182

25.

142

26.

176

27.

161

28.

174

29.

151

30.

159

31.

148

32.

156

33.

180

34.

 

Rozhodnutí o nepřijetí se vydává dne 4.5. 2022 v kanceláři školy.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 111 21 Praha 1.

Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Školy Kavčí hory – Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

 

4. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

V Praze, dne 4. května 2022

 


Vydáno: 4.5.2022 8:00 | 
Přečteno: 332x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent