Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: Důležité, zápis do 1. třídy

Výsledky zápisu do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2023/2024

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, Škola Kavčí hory – Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb, Praha 4, K Sídlišti 840, zastoupená ředitelkou školy Mgr. Helenou Pondělíčkovou zveřejňuje seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem účastnících se zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024 s výsledkem řízení u každého uchazeče, který obsahuje:

  1. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  2. Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  3. Vylosované pořadí nespádových uchazečů pod přiděleným registračním číslem
  4. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

1. Seznam přijatých uchazečů pod registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

Registrační číslo

Výsledek zápisu

11

přijat(a)

51

přijat(a)

95

přijat(a)

61

přijat(a)

26

přijat(a)

21

přijat(a)

53

přijat(a)

88

přijat(a)

19

přijat(a)

01

přijat(a)

56

přijat(a)

72

přijat(a)

82

přijat(a)

66

přijat(a)

20

přijat(a)

87

přijat(a)

59

přijat(a)

52

přijat(a)

04

přijat(a)

69

přijat(a)

58

přijat(a)

90

přijat(a)

96

přijat(a)

16

přijat(a)

91

přijat(a)

71

přijat(a)

22

přijat(a)

62

přijat(a)

64

přijat(a)

10

přijat(a)

09

přijat(a)

83

přijat(a)

74

přijat(a)

54

přijat(a)

18

přijat(a)

17

přijat(a)

23

přijat(a)

06

přijat(a)

65

přijat(a)

38

přijat(a)

94

přijat(a)

97

přijat(a)

27

přijat(a)

40

přijat(a)

68

přijat(a)

14

přijat(a)

89

přijat(a)

93

přijat(a)

mimořádný zápis

přijat(a)

mimořádný zápis

přijat(a)

 

2. Seznam nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče

63

nepřijat(a)

35

nepřijat(a)

99

nepřijat(a)

60

nepřijat(a)

85

nepřijat(a)

39

nepřijat(a)

92

nepřijat(a)

84

nepřijat(a)

57

nepřijat(a)

86

nepřijat(a)

25

nepřijat(a)

12

nepřijat(a)

73

nepřijat(a)

36

nepřijat(a)

37

nepřijat(a)

08

nepřijat(a)

07

nepřijat(a)

15

nepřijat(a)

13

nepřijat(a)

24

nepřijat(a)

55

nepřijat(a)

 

3. Vylosované pořadí nespádových uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Registrační číslo

Vylosované pořadí

04

1.

88

2.

56

3.

89

4.

38

5.

97

6.

09

7.

62

8.

74

9.

64

10.

06

11.

87

12.

63

13.

35

14.

99

15.

60

16.

85

17.

39

18.

92

19.

84

20.

57

21.

86

22.

25

23.

12

24.

73

25.

36

26.

37

27.

08

28.

07

29.

15

30.

13

31.

24

32.

55

33.

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí se vydává dne 9.5. 2023 v kanceláři školy.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Odboru školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35, 111 21 Praha 1.

Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Školy Kavčí hory – Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 do patnácti dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

 

4. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

V Praze, dne 9. května 2023

 


Vydáno: 9.5.2023 9:00 | 
Přečteno: 288x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent