Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce

2.A na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Ve středu 3. května byla třída 2.A pozvána tajemnicí Filozofické fakulty UK na prohlídku této vysoké školy. Děti byly přivítány nejen paní Filipovou, tajemnicí fakulty, ale i samotnou děkankou, doktorkou Evou Lehečkovou. Knihovnou Jana Palacha žáky provedla knihovnice Bc. Petra Steinbergerová, která dětem umožnila vyzkoušet si objednávku knih skenováním.

Po ní se třídy ujal vedoucí oddělení stavebně-investičních projektů Mgr. Tomáš Šedivý, s nímž děti navštívily velkou aulu, podatelnu, tlumočnickou laboratoř, kotelnu a terasu Grantového oddělení s výhledem na židovský hřbitov. Přednášku k osvobození si žáci vyslechli od historika a proděkana pro infrastrukturu doc. Jakuba Rákosníka. Nakonec všechny děti napsaly dopisy adresované proděkanům fakulty, nechaly si je schválit, orazítkovat a odnesly je do podatelny. Neplánovaně byly děti na ulici obdarovány tyčinkami Snickers. Cestou zpět se celá třída ještě zastavila na Karlově mostě a prohlédla si Čertovku. Exkurze se opravdu všem moc líbila. Ještě jednou děkujeme za pozvání.

Míla Pospíšilová – třídní učitelka

 


Vydáno: 15.5.2023 9:25 | 
Přečteno: 241x | 
 | Hodnocení:

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent