Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Aktuálně rss

Vstup do školy


Informace k provozu školy od 17.5.2021

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 12.5.2021 17:14  •  Přečteno: 48x

Nech brouka žít - Kavky Environmental Challenge 4

Nech brouka žít - Kavky Environmental Challenge 4

V májové výzvě se podíváme do živočišné říše. Konkrétně se zaměříme na bezobratlé živočichy, kteří nás všude obklopují, a většinou si neuvědomujeme jejich důležitost pro fungování celých ekosystémů. Samozřejmě i zde najdeme několik druhů, jako je např. blecha nebo klíště, se kterými je lepší se nesetkat...

A co tedy bude obsahem výzvy?

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 4.5.2021 17:35  •  Přečteno: 64x

V dubnu jsme sázeli, přesazovali a také slavili Den Země. A jak to dopadlo?

V dubnu jsme sázeli, přesazovali a také slavili Den Země. A jak to dopadlo?

Ačkoliv si toho počasí ještě úplně nevšimlo, začal květen, a tak je čas vyhodnotit  Kavky Environmental Challenge 3 aneb Sázej, sázíš, sázíme.

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 4.5.2021 17:11  •  Přečteno: 55x

Scaredy Monster Goes to School

V rámci online výuky angličtiny četly děti ze 4. třídy sérii knih Scaredy Monster, o kterých jsme si potom spolu v hodinách povídali. Tyto knihy jsou postaveny na charakteru malé příšerky, která se neustále něčeho bojí; strach toto roztomilé monstrum většinou porazí s pomocí maminky...

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.4.2021 21:50  •  Přečteno: 60x

Obrozenecká stopovačka

Obrozenecká stopovačka

V minulých týdnech se žáci osmých tříd vydali v rámci literatury do ulic "lovit obrozence".

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.4.2021 20:52  •  Přečteno: 75x

Aktuální informace - škola od 3.5. 2021

Vážení rodiče, 

od 3.5.2021 se k prezenční výuce vrací také žáci 2. stupně základních škol.

Prezenční výuka na 1. stupni pokračuje ve stávajícím režimu, ke změně dojde v testování, kdy se žáci 1. stupně budou od 3.5. testovat pouze 1x týdně, a to v pondělí.

Prezenční výuka ve škole bude pro žáky 2. stupně v rotačním systému probíhat následovně:

  1.  týden Z6, Z7A, Z7B
  2.  týden Z8A, Z8B, Z9A, Z9B

Žáci 6. nebo 8.A třídy přicházejí do školy 7.20 

Žáci 7.A nebo 8.B třídy přicházejí do školy 7.40 

Žáci 7. B nebo 9.A třídy přicházejí do školy 8.00

Žáci 9. B přicházejí do školy 8.20 

Vstup do školy - z nádvoří, po schodech k tělocvičnám. Žáky si odvedou vyučující 1. vyučovací hodiny.

V pondělí a ve čtvrtek (či při prvním nástupu žáka do školy v týdnu) si provedou žáci za dohledu pedagoga antigenní test. Testuje se testem LEPU nebo Singclean, který zvládne provést žák sám. Tyto testy mají atest MZ ČR a výběr a nákup testů byl plně v kompetenci MŠMT ČR. 

Na https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20 nebo na https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4  najdete videa, jak testy probíhají, případně doporučujeme https://testovani.edu.cz, kde jsou další informace i odpovědi na časté otázky. 

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů, a žáci, kteří předloží potvrzení o negativním testu ne starším než 48 hodin provedeném na oficiálním testovacím místě.

Žák, který se neotestuje, se neúčastní prezenční výuky, považuje se za řádně omluveného a pokračuje ve výuce samostatně plněním úkolů dle zadání, případně s možností individuálních konzultací.

 

Organizace vyučování

Žáci musí tvořit homogenní skupinu nejen v hodinách, ale i o přestávkách, hodiny hudební a tělesné výchovy mají alternativní náplň v souladu se školním vzdělávacím programem, výuka probíhá podle běžného rozvrhu včetně odpoledního vyučování, možné jsou drobné změny.  Přestávky žáci tráví ve své třídě nebo venku, pokud to dovolí počasí, bude i výuka probíhat co nejvíce venku.

Homogenní skupiny jsou zachovány také při stravování. Na oběd jsou žáci při prezenční výuce přihlášeni automaticky, podmínkou je zaplacené stravné.

Škola je vázána předpisy MZ ČR a MŠMT a musí dodržovat aktuálně platná opatření. Jen tak můžeme zajistit vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou.

Děkujeme Vám proto za spolupráci a podporu

Vedení školy

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 29.4.2021 17:45  •  Přečteno: 201x

Školní hřiště aktuálně

 

V dnešních dnech máme otevřené hřiště a to:

  • Po - Pá od 17.00 do 19.30 hod.
  • So - Ne od 10.00 do 19.30 hod.

 

Hřiště je otevřeno pro : 

  1. Děti včetně rodičů naší MŠ a Školy
  2. Pro veřejnost dle podepsané podnájemní smlouvy

 

V letních měsících tj. o prázdninách bude rozšířena otevírací doba ve všedních dnech a to od 10.00 do 19.30 hod. 

Podmínky zůstávají stejné. 

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 26.4.2021 17:12  •  Přečteno: 28x

Jak zvládáme testování?

Jak zvládáme testování?

Chceme se Vám pochlubit, že to opravdu zvládáme skvěle.

V předchozích 14 dnech si postupně všechny děti z 1. stupně vyzkoušely samotestování s testy Lepu a šlo jim to báječně. Taky se všichni ujistili, že štětička v nose hodně lechtáUsmívající se a vsunout ji pak do obálky není problém.

Dneska šli všichni do školy už s jasnou představou, že je nic nepřekvapí...

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 26.4.2021 15:01  •  Přečteno: 61x

Konzultace pro maturanty

Milí studenti,

připomínáme, že od 26.4. můžete využít skupinové konzultace jako součást přípravy k maturitní zkoušce.

Těšíme se shledanou

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 26.4.2021 9:39  •  Přečteno: 49x

Streetbus Uličník – nízkoprahový klub

Autobus, který pomáhá dětem a mláděži na území městské části Praha 4 bude od příštího týdne jezdit nejen každou sudou středu k ZŠ Poláčkova , ale poprvé se objeví 28.4. také u ZŠ Jílovská, kam bude v liché středy nově jezdit, a to do konce školního roku a pak následně od září do prosince 2021.

Provozní doba klubu je od 13 do 18 hodin.

A jaká je činnost klubu?

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 22.4.2021 13:27  •  Přečteno: 73x

Aktuální informace - škola od 12.4.2021

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

protože se někteří z Vás nemohli zúčastnit online informačních schůzek, zde je alespoň stručná informace k organizaci nástupu dětí do školy 12.4.2021, ostatní podrobnosti k organizaci a výuce Vám sdělí Vaše paní učitelky.

Prezenční výuka ve škole bude pouze pro žáky 1. stupně v rotačním systému 

  1.  týden Z1A, Z1B, Z3A, Z3B, Z5A
  2.  týden Z2A, Z2B, Z4A, Z4B, Z5B

Žáci 1. nebo 2. tříd přicházejí do školy 7.30 – 7.45. 

Žáci 3. nebo 4. tříd přicházejí do školy 8.00 – 8.15.

Žáci 5. tříd přicházejí do školy 8.30 – 8.45.

Vstup do školy - z nádvoří, dveřmi u školních družin. Odtud si děti odvedou paní učitelky.

V pondělí a ve čtvrtek (či při prvním nástupu žáka do školy v týdnu) si provedou žáci za dohledu třídní učitelky antigenní test. Testuje se testem LEPU, který zvládne obsloužit žák sám. Tyto testy mají atest MZ ČR a výběr a nákup testů byl plně v kompetenci MŠMT ČR. 

Na https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20  najdete video, jak test probíhá, případně doporučujeme https://testovani.edu.cz, kde jsou další informace i odpovědi na časté otázky.

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů, a žáci, kteří předloží potvrzení o negativním testu ne starším než 48 hodin.

Žák, který se neotestuje, se neúčastní prezenční výuky, považuje se za řádně omluveného a pokračuje ve výuce samostatně plněním úkolů dle zadání, případně s možností individuálních konzultací.

Organizace vyučování

Žáci musí tvořit homogenní skupinu nejen v hodinách, ale i o přestávkách, hodiny hudební a tělesné výchovy mají alternativní náplň v souladu se školním vzdělávacím programem. Přestávky žáci tráví ve své třídě nebo venku, pokud to dovolí počasí, bude i výuka probíhat co nejvíce venku.

Homogenní skupiny jsou zachovány při stravování i ve školní družině, provoz družiny je od 7.00  do 17.00. Při příchodu do ranní družiny se žáci testují v šatně.

Škola je vázána předpisy MZ ČR a MŠMT a musí dodržovat aktuálně platná opatření. Jen tak můžeme zajistit vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou.

Děkujeme Vám proto za spolupráci a podporu, díky kterým je návrat dětí do školy možný.

Vedení školy

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 9.4.2021 10:35  •  Přečteno: 426x

Stravování od 12.4.2021

Stravování žáků na prezenční výuce – žáci jsou automaticky přihlášeni školní jídelnou za předpokladu, že mají obědy uhrazené – pokud není stravování uhrazeno, kontaktujte školní jídelnu

Strávníci, kteří nemají zájem o stravování si musí obědy odhlásit do pátku 9.4. do 12 hod.

Přihlašování, informace na: www.strava.cz - skolnijidelna@ksidlisti.cz – tel.: 241090239

Stravování žáků na distanční výuce – je stále možné se přihlásit – výdej oběda probíhá do jednorázových nádob přes terasu u školní jídelny v době  13,45 – 14.00.

J. Holá, vedoucí ŠJ

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 9.4.2021 10:17  •  Přečteno: 167x

Sázej, sázíš, sázíme - Kavky Environmental Challenge 3

Sázej, sázíš, sázíme - Kavky Environmental Challenge 3

Ikdyž tomu zatím počasí příliš nepřeje, tak naše dubnová Kavky Environmental Challenge je zaměřena na setí, sázení, pěstování a pozorování rostlin.

Můžete si sami zkusit předpěstovat sazanicky, stejně jako školní družina, nebo můžete pořídit nový přírůstek na vaši zahradu. Možná spíš zkusíte dát zvýšenou péči vašim pokojovým rostlinkám? Nebo "jenom" vyrazíte do přírody a budete se kochat majestátnosti a krásou okolní květeny? Při procházce se ale můžete zkusit zamyslet nad tím, kolik důležitých funkcí má zeleň, která nás obklopuje a kterou leckdy bohužel bereme jako samozřejmost. Možná vás překvapí, co takový strom dokáže. 
O své dojmy, zkušenosti, fotografie, obrázky a další výtvory se s námi opět nezapomeňte podělit – posílejte je třeba do soukromých zpráv na FB naší školy, případně je můžete zasílat na e-mail j.bartos@ksidlisti.cz.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 8.4.2021 13:23  •  Přečteno: 85x

Jak dopadla výzva druhá - "3R" plastová?

V březnu jsme se zaměřili na plastový odpad. Toto téma částečně souvisí také s projektem Světová škola do kterého je naše škola úspěšně zapojena. Téma plastu se promítlo do výuky na základní i střední škole. 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 7.4.2021 23:21  •  Přečteno: 110x

Velikonoční vydání KAVČÁKU


Vychází nové velikonoční vydání studentského blogu KAVČÁK.

 

Kavčák 3

 

Studentský blog KAVČÁK - Velikonoce

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.4.2021 15:58  •  Přečteno: 84x

Strana:  1 2 3 4 5 6   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent