Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Centrum poradenských služeb - máte problém? rss

Kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2, 4
Francouzská 260/56
101 00 Praha – Vinohrady

Tel.:

267 997 030
224 914 192
224 228 403

e-mail: poradna@ppppraha.cz

www: http://www.ppppraha.cz

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.1.2018 9:24  •  Přečteno: 846x

Konzultační hodiny

funkce jméno pracovníka
konzultační hodiny telefon
výchovný poradce ZŠ Mgr. Jana Zelenková
 Čt 15:30-16:30
 241090231
výchovný poradce SŠ
Mgr. Markéta Měřinská  Út 14:30-15:30
 241090258
školní metodik prevence Mgr. Martina Hudecová  St 15:30-16:30  241090256
školní psycholog  Mgr. Michaela Šedivá  St 8:00-11:00  241090236
školní speciální pedagog, nápravy SPU Mgr. Martina Medková  Čt 15:30-16:30  241090245
vzdělávání cizinců Mgr. Kateřina Měšťánková  Út 15:30-16:30  241090247

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.9.2017 13:48  •  Přečteno: 224x

Poradenské služby - Na koho se obrátit

Od školního roku 2005/2006 pracuje na naší škole poradenské centrum, jehož pracovníci poskytují poradenské služby jednotlivým žákům a studentům podle jejich potřeb, dále jejich zákonným zástupcům i učitelům. Pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ se specifickými poruchami učení organizuje škola předmět nazvaný Nápravy specifických poruch učení.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.9.2015 10:30  •  Přečteno: 721x

Elektronická schránka důvěry


Pro žáky ZŠ a SŠ byla zřízena elektronická schránka důvěry s emailovou adresou e.koala@email.cz.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 3.10.2013 17:43  •  Přečteno: 7789x

Minimální preventivní program - 3 P

(prevence, pochopení, pomoc)

Naše škola je ojedinělá ve svém propojení mateřské školy, základní školy a školy střední. Základní škola a střední škola jsou umístěny v jedné budově, a tak prevence sociálně patologických jevů musí být vzájemně provázána. Mateřská škola je umístěna v samostatné budově. Naší snahou je využít tohoto spojení ve prospěch dětí, žáků a studentů všech věkových skupin.

Škola je mikrosvětem, ve kterém se každý den školního roku vzájemně potkává velmi různorodá skupina dětí, žáků a studentů ve věku od 3 do 20 let. Tato různorodost přináší potřebu vypracování programu prevence, který zohlední všechny tyto aspekty.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 9.3.2013 8:15  •  Přečteno: 5711x

Rizika internetu a online technologií pro děti

Největší riziko spočívá v nevhodném, nebezpečném či nezákonném obsahu a také v potenciálně patologické (chorobné, nezdravé) komunikaci a vztazích. Internet a komunikační nástroje jsou zneužívány pro tyto jevy: kyberšikana, happy slapping (cílem je fyzické napadení člověka, kdy to komplic nahrává a nahrávka je poté umístěna na internet), kybergrooming (chování uživatelů internetu s cílem vyvolat v dítěti důvěru a připravit ho na schůzku, kde je cílem oběť pohlavně zneužít; pachateli jsou většinou pedofilové), kyberstalking (opakované a stupňované obtěžování oběti zasíláním zpráv pomocí instant messengerů (ICQ), mobilu, chatu, atd.), zneužití soukromých informací např. pro již zmíněné jevy, dětská pornografie a manipulace s dětmi, porušování autorských práv a neoprávněné užívání cizího díla.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.1.2013 13:03  •  Přečteno: 2454x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent