Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Klub rodičů rss

 

Oficiální stránky klubu rodičů

 

Platba do Klubu rodičů 2021/2022

Se začátkem nového školního roku je také čas na zaplacení příspěvků Klubu rodičů na školní rok 2021/22.

Číslo účtu, na který můžete příspěvky posílat, je

 

71491329/0800


 

Na tento účet je třeba uhradit příspěvky do 31.10.2021. Na složenku či platební příkaz je nutné vyznačit variabilní symbol žáka. Symbol je čtyřmístný, první dvě pozice tvoří označení třídy, druhé dvě označení žáka ve třídě ( tj. jeho číslo v seznamu třídy ).

Např.:
1.Blažková Barbora - Z1A = 1101
1.Blažková Barbora - Z1B = 1201
1.Blažková Barbora - S1A = 1301
1.Blažková Barbora - S1B = 1401

Při zasílání plateb škole si prosím zkontrolujte, že máte pro danou platbu správné číslo účtu a správný variabilní symbol.

Označte platbu v textu (jméno žáka, účel platby...).

Platby zaslané na špatný účet nebo se špatným označením nelze identifikovat, a proto budou vraceny zpět.

Děkujeme za pochopení.


 ZŠ

 1.A  11..


 SŠ

 1.A  13..
 1.B  12..  1.B  14..
     1.C  15..
 2.A  21..  
 
 2.B  22..  2.A  23..
     2.B  24..
 3.A  31..  2.C  25..
 3.B  32..    
     3.A  33..
 4.A  41..  3.B  34.. 
 4.B  42..    
     4.A  43..
 5.A  51..  4.B  44..
 5.B  52..    
       
 6.A  61..    
 6.B  62..    
       
 7.   71..    
       
 8.A  81..    
 8.B  82..    
       
 9.A  91..    
 9.B  92..    

 

Pokud jsou ve třídě rodiče, kteří jsou ochotni peníze vybrat za celou třídu a odnést je do spořitelny, nechť tak učiní, lze tak ušetřit poplatky za složenky. Třídním pak se seznamem platících dodají jen potvrzení o zaplacení.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 21.9.2021 10:53  •  Přečteno: 816x

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent