Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Klub rodičů rss

 

Oficiální stránky klubu rodičů


Platba do Klubu rodičů 2020/2021

Se začátkem nového školního roku je také čas na zaplacení příspěvků Klubu rodičů na školní rok 2020/21.

Číslo účtu, na který můžete příspěvky posílat, je

 

71491329/0800


 

Na tento účet je třeba uhradit příspěvky do 31.10.2020. Na složenku či platební příkaz je nutné vyznačit variabilní symbol žáka. Symbol je čtyřmístný, první dvě pozice tvoří označení třídy, druhé dvě označení žáka ve třídě ( tj. jeho číslo ve třídní knize ).

Např.:
1.Blažková Barbora - Z1A = 1101
1.Blažková Barbora - Z1B = 1201
1.Blažková Barbora - S1A = 1301
1.Blažková Barbora - S1B = 1401

Při zasílání plateb škole si prosím zkontrolujte, že máte pro danou platbu správné číslo účtu a správný variabilní symbol.

Označte platbu v textu (jméno žáka, účel platby...).

Platby zaslané na špatný účet nebo se špatným označením nelze identifikovat, a proto budou vraceny zpět.

Děkujeme za pochopení.


 ZŠ

 1.A  11..


 SŠ

 1.A  13..
 1.B  12..  1.B  14..
     1.C  15..
 2.A  21..  
 
 2.B  22..  2.A  23..
     2.B  24..
 3.A  31..    
 3.B  32..  3.A  33..
     3.B  34..
 4.A  41..    
 4.B  42..  4.A  43.. 
     4.B  44..
 5.A   51..  4.C  45..
 5.B  52..    
       
 6  61..    
       
 7.A  71..    
 7.B   72..    
       
 8.A  81..    
 8.B  82..    
       
 9.A  91..    
 9.B  92..    

 

Pokud jsou ve třídě rodiče, kteří jsou ochotni peníze vybrat za celou třídu a odnést je do spořitelny, nechť tak učiní, lze tak ušetřit poplatky za složenky. Třídním pak se seznamem platících dodají jen potvrzení o zaplacení.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.10.2020 14:41  •  Přečteno: 154x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent