Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně, akce, Důležité

Opravné zkoušky SŠ

2. POLOLETÍ 2023/2024

 

1. DOPLŇUJÍCÍ ZKOUŠKY – 28. 8. – 30. 08. 2023 

Doplňující zkoušky skládáte po domluvě se svým vyučujícím.

 

2. OPRAVNÉ ZKOUŠKY – 28. 08. 2024, 9:00

  • SPA – S3B
  • SPS – S2B
  • PRA – S4A

Hlásíte se svému vyučujícímu

 

3. OPRAVNÉ ZKOUŠKY – 29. 08. 2024, 9.00 a 11.00

  • EKO – S2B 9.00
  • VES – S4A 11.00

Hlásíte se svému vyučujícímu

 

4. OPRAVNÉ ZKOUŠKY – 30. 08. 2024, 9:00

  • AJ – S3B

Hlásíte se svému vyučujícímu

 

MOŽNOST KONZULTACE PŘED DOPLŇUJÍCÍ A OPRAVNOU ZKOUŠKOU

Termín: 27. 08. 2023 – 11:00 - 15:00 – nutno předem domluvit konkrétní čas (e-mail, tel.)

 

 


Vydáno: 25.6.2024 13:04 | 
Přečteno: 113x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent