Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Školská rada rss

Zástupci zřizovatele:
Mgr. Petr Štěpánek CSc. - kontakt: starosta@praha4.cz

Alois Sečkár

Zástupci nezletilých žáků, studentů a zletilých studentů

Petra Andršová - kontakt: pandrsova@osoud.pha6.justice.cz  

Ondřej Votoček - kontakt: ondrej@mustard.cz

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Linda Hemzalová - kontakt: h.hemzalova@ksidlisti.cz
Mgr. Kateřina Měšťánková - kontakt: k.mestankova@ksidlisti.cz

Na školskou radu se můžete obracet se všemi podněty týkajícími se školy přímo, nebo prostřednictvím členů Klubu rodičů.


Zápis z jednání školské rady ze dne 10. 10. 2017

 Zápis z jednání školské rady ze dne 10. 10. 2017  419 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 17.10.2017 15:14  •  Přečteno: 327x

Zápis z jednání školské rady ze dne 26. 6. 2017

 Zápis z jednání školské rady ze dne 26. 6. 2017  569 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 29.6.2017 13:52  •  Přečteno: 233x

Zápis z jednání školské rady ze dne 20. 12. 2016

 Zápis z jednání školské rady ze dne 20. 12. 2016  305 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 4.1.2017 11:02  •  Přečteno: 182x

Zápis z jednání školské rady ze dne 11. 10. 2016

 Zápis z jednání školské rady ze dne 11. 10. 2016  629 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.10.2016 10:50  •  Přečteno: 193x

Výsledky voleb do školské rady

Dne 5.10. 2016 proběhly volby členů  školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Byli zvoleni tito kandidáti:

  • Andršová Petra
  • Votoček Ondřej

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 6.10.2016 18:52  •  Přečteno: 1195x

Zápis z jednání školské rady ze dne 8. 10. 2015

 Zápis z jednání školské rady ze dne 8. 10. 2015  167 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 2.11.2015 14:38  •  Přečteno: 785x

Zápis z jednání školské rady ze dne 29. 6. 2015

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.6.2015 9:38  •  Přečteno: 879x

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 9. 2014

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 29.9.2014 12:35  •  Přečteno: 1095x

Zápis z jednání školské rady dne 19. června 2014

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 23.6.2014 12:03  •  Přečteno: 1012x

Oznámení výsledků voleb do školské rady

Dne 8. 1. 2014 se konaly volby do školské rady (z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a studentů a zletilých studentů). Voleb se zúčastnilo 241 oprávněných voličů.

Do školské rady byli zvoleni tito kandidáti:

  • Robert Horák – zletilý student
  • Mgr. Jan Slavík – zákonný zástupce

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.1.2014 9:14  •  Přečteno: 1405x

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. září 2013

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.9.2013 8:35  •  Přečteno: 1497x

Pravomoci školské rady

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 10.10.2007 8:58  •  Přečteno: 6345x

Ustanovení

Při základních, středních a vyšších odborných školách se na základě zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon) zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol (naše základní a střední škola) zřizuje se jedna školská rada.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 10.10.2007 8:48  •  Přečteno: 6201x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent