Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Školská rada rss

Zástupci zřizovatele:
Mgr. Petr Štěpánek CSc. - kontakt: petr.stepanek@ecn.cz

Irena Michalcová - kontakt: irena.michalcova@praha4.cz 

 

Zástupci nezletilých žáků, studentů a zletilých studentů

Zdeněk Kříž - kontakt: info@art-foto.cz

Jan Maxián - kontakt: maxianovi@email.cz

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Jan Bartoš - kontakt: j.bartos@ksidlisti.cz

Mgr. Kateřina Měšťánková - kontakt: k.mestankova@ksidlisti.cz


Na školskou radu se můžete obracet se všemi podněty týkajícími se školy přímo, nebo prostřednictvím členů Klubu rodičů.


Volby do školské rady 2021

Dne 15.9. 2021 proběhly volby členů školské rady za pedagogické pracovníky. Zvoleni byli:

Mgr. Jan Bartoš

Mgr. Kateřina Měšťánková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 21.9.2021 12:52  •  Přečteno: 265x

Přípravný výbor pro volby členů školské rady 2021

Přípravný výbor pro volby do Školské rady

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 23.6.2021 13:01  •  Přečteno: 269x

Zápis z jednání školské rady ze dne 15. 6. 2021

 

 1. Shrnutí činnosti školské rady ve školním roce 2020/21 (hodnocení práce ředitelky školy, schvalování výroční zprávy Školy Kavčí hory, připomínkování strategického plánu školství MČ4).
 2. Informace pro členy školské rady o chystajících se doplňovacích volbách do školské rady z řad pedagogických pracovníků, které proběhnou v září. V červnu bude ustanoven přípravný výbor.
 3. Paní ředitelka informovovala školskou radu o průběhu distanční výuky na Škole Kavčí hory.
 4. Paní ředitelka seznámila školskou radu s provozem MŠ a školní družiny v průběhu letních prázdnin.
 5. Paní ředitelka seznámila školskou radu s výhledem na nový školní rok 2021/22. Konstatovala, že je obtížné sehnat kvalifikované pedagogy, nicméně se na příští školní rok podařilo zajistit dostatek kvalifikovaných pedagogů.

 

 

Zapsal: Jan Bartoš

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 23.6.2021 12:56  •  Přečteno: 206x

Hlasování o výročních zprávách 2019-2020

15. 10. 2020

Školská rada odsouhlasila hlasováním per rollam výroční zprávy ZŠ, SOŠ a výroční zprávu o hospodaření školy. Členové školské rady se dále seznámili se Strategií rozvoje školství na území městské části Praha 4 na období let 2021 – 2026, která byla zaslána odborem školství MČ Praha 4. K dokumentu nemají žádné připomínky.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.10.2020 12:29  •  Přečteno: 180x

Dílčí hodnocení práce ředitelky

29. 9. 2020

Školská rada dle požadavků zřizovatele korespondenčně provedla dílčí hodnocení práce ředitelky školy Mgr. Heleny Pondělíčkové za uplynulý školní rok.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.10.2020 12:31  •  Přečteno: 202x

Změna členů školské rady

Rada MČ Praha 4 svým usnesením č. 5R-210/2020 odvolala a zároveň jmenovala členy školských rad.

Novými členy jsou:

 • Irena Michalcová
 • Petr Štěpánek 

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.4.2020 19:35  •  Přečteno: 530x

Doplňkové volby do Školské rady

 

Zápis výsledku doplňkových voleb na uvolněné místo člena Školské rady za pedagogické pracovníky ze dne 22. 1. 2020

 

Voleb se zúčastnilo 42 oprávněných voličů a na uvolněné místo člena Školské rady za pedagogické pracovníky byla zvolena Bc. Hana Hofmannová.

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 24.1.2020 11:47  •  Přečteno: 512x

Zápis z jednání školské rady ze dne 27.11.2019

Zápis z jednání školské rady ze dne 27.11.2019 103 kB pdf
     

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 17.12.2019 16:46  •  Přečteno: 472x

Hlasování o výročních zprávách

Školská rada odsouhlasila hlasováním per rollam výroční zprávy ZŠ, SOŠ a výroční zprávu o hospodaření školy.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 18.10.2019 8:25  •  Přečteno: 580x

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 9. 2019

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 9. 2019 103 kB pdf
     

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 4.10.2019 12:46  •  Přečteno: 620x

Zápis výsledků voleb členů školské rady 2019

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

 

Dne 25. 9. 2019 proběhly volby členů školské rady na Škole Kavčí hory.

Voleb se zúčastnilo  262  oprávněných voličů.

Byli zvoleni tito kandidáti:

 1. Zdeněk Kříž
 2. Jan Maxián

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 4.10.2019 12:33  •  Přečteno: 634x

Zápis z jednání školské rady ze dne 6. 3. 2019

 Zápis z jednání školské rady ze dne 6. 3. 2019  300 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 12.3.2019 10:18  •  Přečteno: 502x

Noví členové Školské rady

 

Rada MČ Praha 4 usnesením č. 2NR-77/2018 ze dne 12.12.2018 odvolala stávající členy ŠR a jmenovala členy nové.

 

Noví členové jsou:

 • Mgr. Petr Štěpánek CSc.
 • Jan Všetečka

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 23.2.2019 13:02  •  Přečteno: 804x

Zápis z jednání školské rady ze dne 10. 10. 2018

 Zápis z jednání školské rady ze dne 10. 10. 2018  273 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.10.2018 10:25  •  Přečteno: 468x

Hlasování o výročních zprávách

 
Školská rada odsouhlasila hlasováním per rollam výroční zprávy ZŠ, SOŠ a výroční zprávu o hospodaření školy.
 
 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.10.2018 16:58  •  Přečteno: 931x

Strana:  1 2   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent