Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Školská rada rss

Zástupci zřizovatele:
Mgr. Petr Štěpánek CSc. - kontakt: starosta@praha4.cz

Jan Všetečka - kontakt: j.vsetecka@centrum.cz

Zástupci nezletilých žáků, studentů a zletilých studentů

Mgr. Petra Andršová - kontakt: andrsovapetra@seznam.cz

Ondřej Votoček - kontakt: ondrej@mustard.cz

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Jan Bartoš - kontakt: j.bartos@ksidlisti.cz
Mgr. Kateřina Měšťánková - kontakt: k.mestankova@ksidlisti.cz

Na školskou radu se můžete obracet se všemi podněty týkajícími se školy přímo, nebo prostřednictvím členů Klubu rodičů.


Hlasování o výročních zprávách

 
Školská rada odsouhlasila hlasováním per rollam výroční zprávy ZŠ, SOŠ a výroční zprávu o hospodaření školy.
 
 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.10.2018 16:58  •  Přečteno: 187x

Volby do školské rady 2018

Ve středu 3.10. 2018 probĕhly volby členů  školské rady z pedagogických pracovníků.
Zvoleni byli
Mgr. Jan Bartoš
Mgr. Kateřina  Měšťánková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 9.10.2018 16:35  •  Přečteno: 193x

Zápis z jednání školské rady ze dne 27. 6. 2018

 Zápis z jednání školské rady ze dne 27. 6. 2018  419 kB  pdf
     

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 17.9.2018 17:21  •  Přečteno: 199x

Zápis z jednání školské rady ze dne 10. 10. 2017

 Zápis z jednání školské rady ze dne 10. 10. 2017  419 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 17.10.2017 15:14  •  Přečteno: 477x

Zápis z jednání školské rady ze dne 26. 6. 2017

 Zápis z jednání školské rady ze dne 26. 6. 2017  569 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 29.6.2017 13:52  •  Přečteno: 331x

Zápis z jednání školské rady ze dne 20. 12. 2016

 Zápis z jednání školské rady ze dne 20. 12. 2016  305 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 4.1.2017 11:02  •  Přečteno: 276x

Zápis z jednání školské rady ze dne 11. 10. 2016

 Zápis z jednání školské rady ze dne 11. 10. 2016  629 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.10.2016 10:50  •  Přečteno: 311x

Výsledky voleb do školské rady

Dne 5.10. 2016 proběhly volby členů  školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Byli zvoleni tito kandidáti:

  • Andršová Petra
  • Votoček Ondřej

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 6.10.2016 18:52  •  Přečteno: 1334x

Zápis z jednání školské rady ze dne 8. 10. 2015

 Zápis z jednání školské rady ze dne 8. 10. 2015  167 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 2.11.2015 14:38  •  Přečteno: 909x

Zápis z jednání školské rady ze dne 29. 6. 2015

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.6.2015 9:38  •  Přečteno: 968x

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 9. 2014

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 29.9.2014 12:35  •  Přečteno: 1197x

Zápis z jednání školské rady dne 19. června 2014

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 23.6.2014 12:03  •  Přečteno: 1124x

Oznámení výsledků voleb do školské rady

Dne 8. 1. 2014 se konaly volby do školské rady (z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a studentů a zletilých studentů). Voleb se zúčastnilo 241 oprávněných voličů.

Do školské rady byli zvoleni tito kandidáti:

  • Robert Horák – zletilý student
  • Mgr. Jan Slavík – zákonný zástupce

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.1.2014 9:14  •  Přečteno: 1523x

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. září 2013

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.9.2013 8:35  •  Přečteno: 1607x

Pravomoci školské rady

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 10.10.2007 8:58  •  Přečteno: 6469x

Strana:  1 2   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent