Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Školská rada rss

Zástupci zřizovatele:
Mgr. Petr Štěpánek CSc. - kontakt: petr.stepanek@ecn.cz

Irena Michalcová - kontakt: irena.michalcova@praha4.cz 

 

Zástupci nezletilých žáků, studentů a zletilých studentů

 Irena Janečková - kontakt: irenajaneckova@email.cz

Jan Maxián - kontakt: maxian@email.cz

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Jan Bartoš - kontakt: j.bartos@ksidlisti.cz

Mgr. Kateřina Měšťánková - kontakt: k.mestankova@ksidlisti.cz


Na školskou radu se můžete obracet se všemi podněty týkajícími se školy přímo, nebo prostřednictvím členů Klubu rodičů.


Zápis z jednání školské rady ze dne 11.10.2023

 1. Informace zástupkyně školy Mgr. Zelenkové k výročním zprávám školy
 2. Hlasování o výročních zprávách školy. Školská rada jednomyslně odsouhlasila výroční zprávy ZŠ a SOŠ.
 3. Školská rada z podnětu zřizovatele provedla hodnocení dílčích řídících schopností a dovedností ředitelky školy. Ve všech bodech hodnocení hodnotila nejvyšším možným stupněm hodnocení.
 4. Informace paní ředitelky Pondělíčkové k zahájení školního roku 2023/2024
 5. Předpokládaný termín dalšího jednání je červen 2024

 

Zapsala: Měšťánková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 18.10.2023 14:51  •  Přečteno: 207x

Zápis z jednání školské rady ze dne 25.1.2023

 1. Školská rada přivítala nové členy zvolené za zákonné zástupce a zletilé studenty
 2. Volba předsedy školské rady – Jan Maxián
 3. Volba místopředsedy školské rady – Irena Janečková
 4. Volba zapisovatele školské rady – Kateřina Měšťánková
 5. Informace paní ředitelky k připravovanému přijímacímu řízení na SOŠ a zápisům na ZŠ

 

Zapsala: Kateřina Měšťánková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 30.1.2023 9:18  •  Přečteno: 200x

Volby do školské rady 2022

Dne 23. 11. 2022 proběhly volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků,  studentů a zletilé studenty. Zvoleni byli:


Irena Janečková
 
Jan Maxián

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 13.12.2022 9:29  •  Přečteno: 365x

Usnesení k novele Volebního řádu pro volby členů školské rady

 Usnesení k novele Volebního řádu pro volby členů školské rady  2 114 kB
 pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.11.2022 11:40  •  Přečteno: 502x

Zápis z jednání školské rady ze dne 12.10.2022

 1.  Shrnutí výsledků hlasování per rollam o výročních zprávách školy a hodnocení práce ředitelky školy. Hlasování proběhlo 25. 9. 2022. Školská rada odsouhlasila výroční zprávy ZŠ a SOŠ, dále nejvyšším možným hodnocením hodnotila práci paní ředitelky za minulé období.
 2. Školská rada se rozloučila se členy z řad zákonných zástupců, kterým skončilo funkční období.
 3. Členka přípravného výboru pro volby do školské rady informovala radu o přípravách na volby, které proběhnou 23. 11. 2022.
 4. Informace paní ředitelky Pondělíčkové k zahájení školního roku 2022/2023
 5. Předpokládaný termín dalšího jednání je červen 2023

Zapsala: K. Měšťánková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 21.10.2022 16:11  •  Přečteno: 332x

Zápis z jednání školské rady ze dne 23.6.2022

 1. Školská rada přivítala nové členy z řad pedagogů
 2. Informace paní ředitelky Pondělíčkové k průběhu školního roku 2021/2022 a výhled do nového školního roku
  • nedostatek kvalitních pedagogů na trhu práce
  • spojení 8. tříd
  • umístění žáků 9.třídy na střední školy
  • informace o proběhlé finanční kontrole – vše bez problémů
 3. Informace paní zástupkyně ředitelky Kolářové o výsledcích přijímacího řízení do MŠ, ZŠ a na SOŠS + zápis ukrajinských dětí do MŠ a ZŠ
 4. Předpokládaný termín dalšího jednání je konec září 2022

 

Zapsala:K. Měšťánková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 2.7.2022 11:02  •  Přečteno: 505x

Volby do školské rady 2021

Dne 15.9. 2021 proběhly volby členů školské rady za pedagogické pracovníky. Zvoleni byli:

Mgr. Jan Bartoš

Mgr. Kateřina Měšťánková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 21.9.2021 12:52  •  Přečteno: 709x

Přípravný výbor pro volby členů školské rady 2021

Přípravný výbor pro volby do Školské rady

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 23.6.2021 13:01  •  Přečteno: 1126x

Zápis z jednání školské rady ze dne 15. 6. 2021

 

 1. Shrnutí činnosti školské rady ve školním roce 2020/21 (hodnocení práce ředitelky školy, schvalování výroční zprávy Školy Kavčí hory, připomínkování strategického plánu školství MČ4).
 2. Informace pro členy školské rady o chystajících se doplňovacích volbách do školské rady z řad pedagogických pracovníků, které proběhnou v září. V červnu bude ustanoven přípravný výbor.
 3. Paní ředitelka informovovala školskou radu o průběhu distanční výuky na Škole Kavčí hory.
 4. Paní ředitelka seznámila školskou radu s provozem MŠ a školní družiny v průběhu letních prázdnin.
 5. Paní ředitelka seznámila školskou radu s výhledem na nový školní rok 2021/22. Konstatovala, že je obtížné sehnat kvalifikované pedagogy, nicméně se na příští školní rok podařilo zajistit dostatek kvalifikovaných pedagogů.

 

 

Zapsal: Jan Bartoš

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 23.6.2021 12:56  •  Přečteno: 759x

Hlasování o výročních zprávách 2019-2020

15. 10. 2020

Školská rada odsouhlasila hlasováním per rollam výroční zprávy ZŠ, SOŠ a výroční zprávu o hospodaření školy. Členové školské rady se dále seznámili se Strategií rozvoje školství na území městské části Praha 4 na období let 2021 – 2026, která byla zaslána odborem školství MČ Praha 4. K dokumentu nemají žádné připomínky.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.10.2020 12:29  •  Přečteno: 720x

Dílčí hodnocení práce ředitelky

29. 9. 2020

Školská rada dle požadavků zřizovatele korespondenčně provedla dílčí hodnocení práce ředitelky školy Mgr. Heleny Pondělíčkové za uplynulý školní rok.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.10.2020 12:31  •  Přečteno: 848x

Změna členů školské rady

Rada MČ Praha 4 svým usnesením č. 5R-210/2020 odvolala a zároveň jmenovala členy školských rad.

Novými členy jsou:

 • Irena Michalcová
 • Petr Štěpánek 

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.4.2020 19:35  •  Přečteno: 959x

Doplňkové volby do Školské rady

 

Zápis výsledku doplňkových voleb na uvolněné místo člena Školské rady za pedagogické pracovníky ze dne 22. 1. 2020

 

Voleb se zúčastnilo 42 oprávněných voličů a na uvolněné místo člena Školské rady za pedagogické pracovníky byla zvolena Bc. Hana Hofmannová.

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 24.1.2020 11:47  •  Přečteno: 1041x

Zápis z jednání školské rady ze dne 27.11.2019

Zápis z jednání školské rady ze dne 27.11.2019 103 kB pdf
     

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 17.12.2019 16:46  •  Přečteno: 844x

Hlasování o výročních zprávách

Školská rada odsouhlasila hlasováním per rollam výroční zprávy ZŠ, SOŠ a výroční zprávu o hospodaření školy.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 18.10.2019 8:25  •  Přečteno: 995x

Strana:  1 2 3   další »

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent