Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Školská rada rss

Zástupci zřizovatele:
Mgr. Petr Štěpánek CSc. - kontakt: petr.stepanek@ecn.cz

Irena Michalcová - kontakt: irena.michalcova@praha4.cz 

 

Zástupci nezletilých žáků, studentů a zletilých studentů

Zdeněk Kříž - kontakt: info@art-foto.cz

Jan Maxián - kontakt: maxianovi@email.cz

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Jan Bartoš - kontakt: j.bartos@ksidlisti.cz

Mgr. Kateřina Měšťánková - kontakt: k.mestankova@ksidlisti.cz


Na školskou radu se můžete obracet se všemi podněty týkajícími se školy přímo, nebo prostřednictvím členů Klubu rodičů.


Zápis z jednání školské rady ze dne 23.6.2022

 1. Školská rada přivítala nové členy z řad pedagogů
 2. Informace paní ředitelky Pondělíčkové k průběhu školního roku 2021/2022 a výhled do nového školního roku
  • nedostatek kvalitních pedagogů na trhu práce
  • spojení 8. tříd
  • umístění žáků 9.třídy na střední školy
  • informace o proběhlé finanční kontrole – vše bez problémů
 3. Informace paní zástupkyně ředitelky Kolářové o výsledcích přijímacího řízení do MŠ, ZŠ a na SOŠS + zápis ukrajinských dětí do MŠ a ZŠ
 4. Předpokládaný termín dalšího jednání je konec září 2022

 

Zapsala:K. Měšťánková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 2.7.2022 11:02  •  Přečteno: 173x

Volby do školské rady 2021

Dne 15.9. 2021 proběhly volby členů školské rady za pedagogické pracovníky. Zvoleni byli:

Mgr. Jan Bartoš

Mgr. Kateřina Měšťánková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 21.9.2021 12:52  •  Přečteno: 334x

Přípravný výbor pro volby členů školské rady 2021

Přípravný výbor pro volby do Školské rady

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 23.6.2021 13:01  •  Přečteno: 381x

Zápis z jednání školské rady ze dne 15. 6. 2021

 

 1. Shrnutí činnosti školské rady ve školním roce 2020/21 (hodnocení práce ředitelky školy, schvalování výroční zprávy Školy Kavčí hory, připomínkování strategického plánu školství MČ4).
 2. Informace pro členy školské rady o chystajících se doplňovacích volbách do školské rady z řad pedagogických pracovníků, které proběhnou v září. V červnu bude ustanoven přípravný výbor.
 3. Paní ředitelka informovovala školskou radu o průběhu distanční výuky na Škole Kavčí hory.
 4. Paní ředitelka seznámila školskou radu s provozem MŠ a školní družiny v průběhu letních prázdnin.
 5. Paní ředitelka seznámila školskou radu s výhledem na nový školní rok 2021/22. Konstatovala, že je obtížné sehnat kvalifikované pedagogy, nicméně se na příští školní rok podařilo zajistit dostatek kvalifikovaných pedagogů.

 

 

Zapsal: Jan Bartoš

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 23.6.2021 12:56  •  Přečteno: 345x

Hlasování o výročních zprávách 2019-2020

15. 10. 2020

Školská rada odsouhlasila hlasováním per rollam výroční zprávy ZŠ, SOŠ a výroční zprávu o hospodaření školy. Členové školské rady se dále seznámili se Strategií rozvoje školství na území městské části Praha 4 na období let 2021 – 2026, která byla zaslána odborem školství MČ Praha 4. K dokumentu nemají žádné připomínky.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.10.2020 12:29  •  Přečteno: 370x

Dílčí hodnocení práce ředitelky

29. 9. 2020

Školská rada dle požadavků zřizovatele korespondenčně provedla dílčí hodnocení práce ředitelky školy Mgr. Heleny Pondělíčkové za uplynulý školní rok.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.10.2020 12:31  •  Přečteno: 311x

Změna členů školské rady

Rada MČ Praha 4 svým usnesením č. 5R-210/2020 odvolala a zároveň jmenovala členy školských rad.

Novými členy jsou:

 • Irena Michalcová
 • Petr Štěpánek 

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.4.2020 19:35  •  Přečteno: 609x

Doplňkové volby do Školské rady

 

Zápis výsledku doplňkových voleb na uvolněné místo člena Školské rady za pedagogické pracovníky ze dne 22. 1. 2020

 

Voleb se zúčastnilo 42 oprávněných voličů a na uvolněné místo člena Školské rady za pedagogické pracovníky byla zvolena Bc. Hana Hofmannová.

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 24.1.2020 11:47  •  Přečteno: 587x

Zápis z jednání školské rady ze dne 27.11.2019

Zápis z jednání školské rady ze dne 27.11.2019 103 kB pdf
     

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 17.12.2019 16:46  •  Přečteno: 532x

Hlasování o výročních zprávách

Školská rada odsouhlasila hlasováním per rollam výroční zprávy ZŠ, SOŠ a výroční zprávu o hospodaření školy.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 18.10.2019 8:25  •  Přečteno: 651x

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 9. 2019

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 9. 2019 103 kB pdf
     

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 4.10.2019 12:46  •  Přečteno: 855x

Zápis výsledků voleb členů školské rady 2019

za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

 

Dne 25. 9. 2019 proběhly volby členů školské rady na Škole Kavčí hory.

Voleb se zúčastnilo  262  oprávněných voličů.

Byli zvoleni tito kandidáti:

 1. Zdeněk Kříž
 2. Jan Maxián

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 4.10.2019 12:33  •  Přečteno: 704x

Zápis z jednání školské rady ze dne 6. 3. 2019

 Zápis z jednání školské rady ze dne 6. 3. 2019  300 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 12.3.2019 10:18  •  Přečteno: 552x

Noví členové Školské rady

 

Rada MČ Praha 4 usnesením č. 2NR-77/2018 ze dne 12.12.2018 odvolala stávající členy ŠR a jmenovala členy nové.

 

Noví členové jsou:

 • Mgr. Petr Štěpánek CSc.
 • Jan Všetečka

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 23.2.2019 13:02  •  Přečteno: 879x

Zápis z jednání školské rady ze dne 10. 10. 2018

 Zápis z jednání školské rady ze dne 10. 10. 2018  273 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.10.2018 10:25  •  Přečteno: 523x

Strana:  1 2 3   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent