Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Školská rada rss

Zástupci zřizovatele:
Bc. Ivana Staňková - kontakt: ivana.stankova@praha4.cz
Mgr. Petr Štěpánek CSc. - kontakt: starosta@praha4.cz

Zástupci nezletilých žáků, studentů a zletilých studentů

Petra Andršová - kontakt: pandrsova@osoud.pha6.justice.cz  

Ondřej Votoček - kontakt: ondrej@mustard.cz

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Linda Hemzalová - kontakt: h.hemzalova@ksidlisti.cz
Mgr. Kateřina Měšťánková - kontakt: k.mestankova@ksidlisti.cz

Na školskou radu se můžete obracet se všemi podněty týkajícími se školy přímo, nebo prostřednictvím členů Klubu rodičů.


Výsledky voleb do školské rady

Dne 5.10. 2016 proběhly volby členů  školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Byli zvoleni tito kandidáti:

  • Andršová Petra
  • Votoček Ondřej

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 6.10.2016 18:52  •  Přečteno: 822x

Zápis z jednání školské rady ze dne 8. 10. 2015

 Zápis z jednání školské rady ze dne 8. 10. 2015  167 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 2.11.2015 14:38  •  Přečteno: 516x

Zápis z jednání školské rady ze dne 29. 6. 2015

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.6.2015 9:38  •  Přečteno: 602x

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 9. 2014

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 29.9.2014 12:35  •  Přečteno: 831x

Zápis z jednání školské rady dne 19. června 2014

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 23.6.2014 12:03  •  Přečteno: 807x

Oznámení výsledků voleb do školské rady

Dne 8. 1. 2014 se konaly volby do školské rady (z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a studentů a zletilých studentů). Voleb se zúčastnilo 241 oprávněných voličů.

Do školské rady byli zvoleni tito kandidáti:

  • Robert Horák – zletilý student
  • Mgr. Jan Slavík – zákonný zástupce

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.1.2014 9:14  •  Přečteno: 1117x

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. září 2013

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.9.2013 8:35  •  Přečteno: 1253x

Pravomoci školské rady

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 10.10.2007 8:58  •  Přečteno: 5993x

Ustanovení

Při základních, středních a vyšších odborných školách se na základě zákona č. 561/2004 Sb.(školský zákon) zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol (naše základní a střední škola) zřizuje se jedna školská rada.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 10.10.2007 8:48  •  Přečteno: 5908x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent