Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Školská rada rss

Zástupci zřizovatele:
Mgr. Petr Štěpánek CSc. - kontakt: starosta@praha4.cz

Jan Všetečka - kontakt: j.vsetecka@centrum.cz

Zástupci nezletilých žáků, studentů a zletilých studentů

Mgr. Petra Andršová - kontakt: andrsovapetra@seznam.cz

Ondřej Votoček - kontakt: ondrej@mustard.cz

 

Zástupci pedagogů:

Mgr. Jan Bartoš - kontakt: j.bartos@ksidlisti.cz
Mgr. Kateřina Měšťánková - kontakt: k.mestankova@ksidlisti.cz

Na školskou radu se můžete obracet se všemi podněty týkajícími se školy přímo, nebo prostřednictvím členů Klubu rodičů.


Volby do školské rady

Dle čl. 3 a 4 volebního řádu pro volby členů školské rady, schváleného usnesením Rady městské části Praha 4 č. 11R-332/2005 ze dne 26.4. 2005 (dále jen „Volební řád“), vyhlašuje přípravný výbor pro volby do školské rady (z řad zákonných zástupců žáků a studentů a zletilých studentů) termín voleb na středu 25.9. 2019.

 

Všichni zákonní zástupci našich žáků a studentů a zletilí studenti mohou do 25.8. 2019 navrhovat jednotlivé kandidáty (jméno, příjmení, povolání, třída kterou navštěvuje dítě kandidáta nebo kterou navštěvuje kandidát sám). Seznam kandidátů bude po tomto termínu zveřejněn na stránkách školy.

 

Registrace kandidátů na:  k.mestankova@ksidlisti.cz

 

Praha 27.6. 2019

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 27.6.2019 18:13  •  Přečteno: 136x

Noví členové Školské rady

 

Rada MČ Praha 4 usnesením č. 2NR-77/2018 ze dne 12.12.2018 odvolala stávající členy ŠR a jmenovala členy nové.

 

Noví členové jsou:

  • Mgr. Petr Štěpánek CSc.
  • Jan Všetečka

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 23.2.2019 13:02  •  Přečteno: 214x

Hlasování o výročních zprávách

 
Školská rada odsouhlasila hlasováním per rollam výroční zprávy ZŠ, SOŠ a výroční zprávu o hospodaření školy.
 
 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.10.2018 16:58  •  Přečteno: 334x

Volby do školské rady 2018

Ve středu 3.10. 2018 probĕhly volby členů  školské rady z pedagogických pracovníků.
Zvoleni byli
Mgr. Jan Bartoš
Mgr. Kateřina  Měšťánková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 9.10.2018 16:35  •  Přečteno: 340x

Zápis z jednání školské rady ze dne 27. 6. 2018

 Zápis z jednání školské rady ze dne 27. 6. 2018  419 kB  pdf
     

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 17.9.2018 17:21  •  Přečteno: 332x

Zápis z jednání školské rady ze dne 10. 10. 2017

 Zápis z jednání školské rady ze dne 10. 10. 2017  419 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 17.10.2017 15:14  •  Přečteno: 621x

Zápis z jednání školské rady ze dne 26. 6. 2017

 Zápis z jednání školské rady ze dne 26. 6. 2017  569 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 29.6.2017 13:52  •  Přečteno: 456x

Zápis z jednání školské rady ze dne 20. 12. 2016

 Zápis z jednání školské rady ze dne 20. 12. 2016  305 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 4.1.2017 11:02  •  Přečteno: 376x

Zápis z jednání školské rady ze dne 11. 10. 2016

 Zápis z jednání školské rady ze dne 11. 10. 2016  629 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.10.2016 10:50  •  Přečteno: 416x

Výsledky voleb do školské rady

Dne 5.10. 2016 proběhly volby členů  školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Byli zvoleni tito kandidáti:

  • Andršová Petra
  • Votoček Ondřej

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 6.10.2016 18:52  •  Přečteno: 1472x

Zápis z jednání školské rady ze dne 8. 10. 2015

 Zápis z jednání školské rady ze dne 8. 10. 2015  167 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 2.11.2015 14:38  •  Přečteno: 1029x

Zápis z jednání školské rady ze dne 29. 6. 2015

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.6.2015 9:38  •  Přečteno: 1076x

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 9. 2014

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 29.9.2014 12:35  •  Přečteno: 1309x

Zápis z jednání školské rady dne 19. června 2014

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 23.6.2014 12:03  •  Přečteno: 1226x

Oznámení výsledků voleb do školské rady

Dne 8. 1. 2014 se konaly volby do školské rady (z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a studentů a zletilých studentů). Voleb se zúčastnilo 241 oprávněných voličů.

Do školské rady byli zvoleni tito kandidáti:

  • Robert Horák – zletilý student
  • Mgr. Jan Slavík – zákonný zástupce

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.1.2014 9:14  •  Přečteno: 1657x

Strana:  1 2   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent