Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

o studiu rss

Přehled používaných učebnic SOŠS 2023/2024

 Učebnice a pomůcky 1. ročník SOC  146 kB  pdf
 Učebnice a pomůcky 1. ročník VES  146 kB  pdf
 Učebnice a pomůcky 2. ročník  145 kB  pdf
 Učebnice a pomůcky 3. ročník  144 kB  pdf
 Učebnice a pomůcky 4. ročník  147 kB  pdf
     

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 27.6.2023 12:57  •  Přečteno: 437x

Pojďte se s námi projít školou

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 21.12.2021 11:32  •  Přečteno: 856x

28. 4. 2020 Virtuální den otevřených dveří vysokých škol

 

Loni navštívili mnozí absolventi středních škol své vysoké školy osobně. Letos ti to univerzity umožní po novém – virtuálně. Výhodou je například i to, že se během jednoho dne můžeš podívat na internáty v Praze, univerzitní kampus v Brně a zároveň laboratoře v Olomouci.

Virtuální den otevřených dveří je mnohem pohodlnější a atraktivnější:


• ušetříš peníze za cestování z jednoho konce republiky na druhý,
• nečekáš v řadách, než vás vpustí do prostorů škol,
• do všech univerzit nahlédneš on-line, a dokonce najednou,
• videa uvidíš v HD kvalitě doma, na svém notebooku nebo na telefonu,
• můžeš položit svůj dotaz pedagogům nebo studentům a dostaneš okamžitě odpověď.

 

Datum akce: úterý 28. 4. 2020 ve 14:00 hod

 

https://www.virtualnidenotevrenychdveri.cz

 Virtuální den otevřených dveří

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 27.4.2020 14:44  •  Přečteno: 1001x

Fakultní škola

Fakultní škola

Spolupráce naší školy s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy sahá daleko do minulosti. Vždycky k nám chodili studenti na praxi, vždy jsme se podíleli na pilotáži různých projektů ať už na podporu budoucích učitelů, podporu začínajících kolegyň a kolegů, a nebo zaměřených na rozvoj výukových metod či forem práce s žáky a jejich hodnocení. Studenti k našim pedagogům chodí na individuální i pedagogicko-psychologické skupinové praxe stále a často i v současnosti.

Trochu mladšího data je spolupráce s budoucími absolventy pedagogických studijních programů na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, kteří k nám také chodí na náslechy i na individuální praxe.

Co je však novinka nejčerstvější?

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 25.2.2020 14:32  •  Přečteno: 1019x

Studijní obory

Obory

  • Veřejnosprávní činnost 68-43-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitou
  • Sociální činnost 75-41-M/01, čtyřleté denní studium ukončené maturitouStudijní obor Veřejnosprávní činnost


připravuje absolventy pro výkon ucelených ekonomických a správních agend v rámci samostatné působnosti obcí a měst a dílčích správních agend územních, ústředních a jiných orgánů státní správy.

Pro 1. až 4. ročník:
studijní plán ke stažení v pdf


Studijní obor Sociální činnost

absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

Pro 1. až 4. ročník
studijní plán ke stažení v pdf


Uplatnění absolventů školy


absolventi školy získají po úspěšném vykonání maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání pro výkon specifických činností v oblasti sociálních a veřejnosprávních služeb, mohou se ucházet o studium na VŠ či v různých formách pomaturitního studia; znalost ekonomiky, účetnictví, práva, psychologie, dvou jazyků (volba z Aj, Nj, It, Šp, Fr, Rj), techniky administrativy a výpočetní techniky umožňuje uplatnění i v jiných úsecích činnosti státního sektoru a podnikatelské sféry.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 5.9.2017 9:38  •  Přečteno: 8376x

Internet na škole JE BEZPEČNÝ!

Na naší škole již pátý rok probíhá projekt „Bezpečný internet“.

Ve všech čtyřech počítačových učebnách, kde je k výuce celkem 80 pracovních stanic pro žáky, je tzv. zabezpečený přístup žáků na nežádoucí, nevhodné nebo nebezpečné internetové stránky.

Navíc je ve všech počítačových učebnách nainstalován program „VISION“, který umožňuje učiteli ve výuce individuálně zablokovat, nebo povolit přístup každého žáka k internetu ve výuce. Program dále učiteli umožňuje sledovat na učitelském monitoru každou pracovní stanici žáka ve třídě, tedy učitel vidí, co které dítě na svém počítači právě dělá.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.9.2016 13:45  •  Přečteno: 3325x

BEZPEČNĚ ON-LINE

JSOU NAŠE DĚTI OPRAVDU V BEZPEČÍ? VÍME, S KÝM SE NA INTERNETU SCHÁZÍ, VÍME, S KÝM SI NA INTERNETU VYMĚŇUJÍ ČASTOKRÁT I CHOULOSTIVÉ FOTOGRAFIE A S KÝM SI DOMLUVÍ OSOBNÍ SCHŮZKU BEZ NAŠEHO VĚDOMÍ?

VÍME, JAKÉ NEBEZPEČÍ JIM HROZÍ? A VĚDÍ TO NAŠE DĚTI?

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.9.2016 9:05  •  Přečteno: 3189x

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent