Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Termíny akcí rss

Společné termíny 2023/2024

 Zahájení školního roku  4. září 2023
Ředitelské volno  29. září 2023
 Podzimní prázdniny  26. a 27. října 2023
 Vánoční prázdniny  23. prosince 2023 – 2. ledna 2024 (nástup středa 3. 1. 2024)
 Pololetní prázdniny  2. února 2024
 Jarní prázdniny  5. až 9. února 2024
 Velikonoční prázdniny  28. března 2024 (nástup úterý 2. 4. 2024)
 Ukončení školního roku  28. června 2024
 Hlavní prázdniny  1. července – 31. srpna 2024

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 3.9.2023 10:25  •  Přečteno: 717x

Termíny akcí ZŠ 2023/2024

 Třídní schůzky ZŠ

 13. 9. 2023, 22. 11. 2023, 17. 4. 2024
 5. 6. 2024 - budoucí první třídy

 Pohovorové hodiny ZŠ
 po třídních schůzkách
 Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků

 23. 1. 2024 (8 - 12 hod.)
 19. 3. 2024 (8 - 12 hod.)

 Den otevřených dveří - školní družina a zájmová činnost  27. 11. 2023 - 1.12. 2024 (odpoledne)
 Den otevřených dveří ZŠ  2. 11. 2023, 21. 2. 2024, 23. 4. 2024 vše 8 - 12 hod.
 Zápis do 1. třídy  10. a 11. dubna 2024
Adaptační kurz  pro 6 a 7 ročník - 18. - 22. 9. 2023 (Podhradí, Ledeč nad Sázavou)
OZP

 13. - 17.5. 2024 - 1. - 3. třída, Dolní Maxov 

 13. - 17.5. 2024 - 6. - 9. třída, Stará Živohošť

 20. - 24.4. 2024 - 4., 5. třída, Máchovo jezero (Termit)

LVK a zimní OZP

 4. a 5. ročník - 11. - 15.3. 2024 (Boží Dar) - zimní OZP

 7. a 8. ročníky - 18. - 22. 3. 2024 (Benecko) - LVK

 Vánoční besídka školy

 12. 12. 2023 – (jarmark) besídka 1. - 5. třída  - 1. stupeň
 13. 12. 2023 – besídka 6. - 9. třída - 2. stupeň

 Sběr  říjen, únor, duben , červen
 Schola Pragensis  23. - 25. 11. 2023

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 3.9.2023 10:21  •  Přečteno: 1384x

Termíny akcí SŠ 2023/2024

 Třídní schůzky SŠ  13. 9. 2023, budoucí první ročníky 12. 6. 2024
 Pohovorové hodiny SŠ  13. 9. 2023, 22. 11. 2023, 17. 4. 2024
 Den otevřených dveří SŠ  8. 11. 2023, 17. 1. 2024 - obojí od 17:00
 Adaptační kurz SŠ
 4. - 6. 9. 2023 pro první ročník - Stará Živohošť
 Schola Pragensis  23. - 25. 11. 2023
LVK  -
 Maturity

 praktická zkouška profilové části: 2. - 5. 4. 2024
 písemná práce - profilová část: 10. a 11. 4. 2024
 didaktické testy společné části: 2. 5. - 7. 5. 2024
 profilová část - ústní zkouška: 16. - 24. 5. 2024

Maturitní ples a imatrikulace  14. 1. 2024 Lucerna
 Odborné praxe  souvislá praxe: 13. - 24. 5. 2024

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 3.9.2023 10:13  •  Přečteno: 1129x

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent