Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

praxe rss

O praxi

Škola Kavčí hory má pro studenty střední školy propracovaný systém odborných praxí, které jsou součástí učebního plánu jednotlivých studijních oborů.

Základním posláním odborných praxí je získat přehled a orientovat se v jednotlivých oblastech veřejné správy a sociálních služeb. Aktivní účast na odborné praxi dává dobrý předpoklad pro správné rozhodnutí při profesní orientaci studenta a jeho dalším kariérním růstu.

Studenti 2. a 3. ročníku absolvují v období od října do června týden průběžných praxí na smluvních pracovištích školy tj. 5 pracovních dnů (30 hodin). Každá (i řádně omluvená) absence musí být nahrazena. Smlouva je uzavřena školou před započetím praxí. Přihlášky na jednotlivé termíny probíhají prostřednictvím nástěnky nebo emailem u vedoucí praxe J. Kolářové.

Studenti 1. – 3. ročníku  se v termínu 11. 5. – 22. 5. 2020 zúčastní souvislých praxí. Každá (i řádně omluvená) absence musí být nahrazena.  Smlouvu vypracuje vedoucí praxe J. Kolářová na základě kontaktních údajů, které student odevzdá v řádném termínu.

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 3.9.2019 11:54  •  Přečteno: 198x

Průběžná praxe

Zúčastní se studenti : S2.A, S2.B, S3.A, S3.B, S3.C

Termín: 30. 9. 2019 - 19. 6. 2020 průběžně

Rozsah: 5 pracovních dnů (30 hodin týdně)


Studenti si sami zvolí termín praxe a do 13. 9. 2019 se zapíší na nástěnce do formulářů určených pro svoji třídu. Případné závažné změny termínů je možné předem domluvit s J. Kolářovou.
Každá (i omluvená) absence na praxi musí být nahrazena.

Po absolvování praxe je student povinen odevzdat:

 • souhlas zák. zástupců s vykonáváním praxe mimo areál školy (u nezletilých studentů)
 • hodnocení vypracované vedoucím praxe
 • vlastní hodnocení


Vlastní hodnocení musí být vypracováno v sešitě nebo vyhotoveno na PC v odpovídající grafické úrovni. Formuláře jsou ke stažení 
zde.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 3.9.2019 11:51  •  Přečteno: 224x

Souvislá praxe

Zúčastní se studenti : S1.A, S1.B, S2.A, S2.B, S3.A, S3.B, S3.C
Termín: 11. 5. - 22. 5. 2020
Rozsah: 10 pracovních dnů ( 30 hodin týdně)


Studenti si mohou sami najít pracoviště vzhledem k budoucímu uplatnění a zaměstnání.
Ostatní studenti se zúčastní praxe vybrané školou.
Je nezbytné , aby studenti , kteří si budou praxi domlouvat individuálně , nejpozději do 28.2.2020 odevzdali J. Kolářové informace potřebné ke sjednání praxe:

 • Název organizace
 • Adresa organizace
 • Jméno a příjmení osoby, která organizaci zastupuje
 • Jméno a příjmení osoby, která je pověřena vedením praxe
 • Telefonické a emailové spojení na organizaci
 • Jméno a příjmení studenta
 • Adresa studenta
 • Datum narození studenta


Ten, kdo požaduje praxi od školy, odevzdá nejpozději do 28. 2. 2020 písemnou žádost o zařízení praxe školou.
Informace potřebné ke sjednání praxe i žádost o souvislou praxi od školy můžete posílat i elektronicky na adresu j.kolarova@ksidlisti.cz.
Formuláře k praxím najdete v elektronické podobě na stránkách školy.

Po absolvování praxe je student povinen odevzdat:

 • souhlas zák. zástupců s vykonáváním praxe mimo areál školy
 • jeden z originálů pracovní smlouvy nebo dohody
 • hodnocení vypracované vedoucím praxe
 • vlastní hodnocení


Vlastní hodnocení zpracujte do sešitu nebo na počítači. Samozřejmostí je odpovídající grafická úprava.
Veškeré podklady nutné k hodnocení odevzdejte nejpozději do 1 týdne po návratu z praxe. Pokud tak neučiníte a řádně se neomluvíte, riskujete nehodnocení z předmětu Veřejná správa či Sociální péče.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 3.9.2019 11:49  •  Přečteno: 268x

Místa výkonu průběžné praxe

Středisko sociálních služeb - pečovatelská služba - drobné administrativní úkony, kontaktování úřadů, přímá práce s klienty, práce může být i fyzicky náročnější

Ústav sociálních služeb – drobné administrativní úkony, kontaktování úřadů, přímá práce s klienty, práce může být i fyzicky náročnější

Asociace občanských poraden - společnost, která se zabývá právním poradenstvím, drobné administrativní úkony, práce s klienty

Pražská správa sociálního zabezpečení - drobné administrativní úkony

Arkoprojekt - telemarketinková společnost, práce na PC, drobné administrativní úkony, telefonování s klienty

Úřad městské části - práce v podatelně, administrativní úkony na různých odborech

Senecura – seniorcentrum, práce v přímé obslužné péči, práce může být i fyzicky náročnější

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu - drobné administrativní úkony

Vygon ČR - drobné administrativní úkony

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 3.9.2019 11:42  •  Přečteno: 232x

Maturita 2018

Jako každý rok zahájili naši studenti maturitní maraton již na počátku dubna, kdy proběhly praktické zkoušky z odborných předmětů. Studenti obor Veřejnosprávní činnost řešili pro některé z nich velmi zapeklité úkoly, v nichž měli prokázat, že teoretické vědomosti z práva a veřejné správy dokáží uplatnit i v praxi, a studenti oboru Sociální činnost museli kromě teoretických vědomostí z pedagogiky, psychologie a sociální péče uplatnit i své praktické odborné dovednosti.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 13.7.2018 11:30  •  Přečteno: 378x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent