Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


< návrat zpět

praxe rss

O praxi

Škola Kavčí hory má pro studenty střední školy propracovaný systém odborných praxí, které jsou součástí učebního plánu jednotlivých studijních oborů.

Základním posláním odborných praxí je získat přehled a orientovat se v jednotlivých oblastech veřejné správy a sociálních služeb. Aktivní účast na odborné praxi dává dobrý předpoklad pro správné rozhodnutí při profesní orientaci studenta a jeho dalším kariérním růstu.

Studenti 2. a 3. ročníku absolvují v období od října do června týden průběžných praxí na smluvních pracovištích školy tj. 5 pracovních dnů (30 hodin). Každá (i řádně omluvená) absence musí být nahrazena. Smlouva je uzavřena školou před započetím praxí. Přihlášky na jednotlivé termíny probíhají prostřednictvím nástěnky nebo emailem u vedoucí praxe J. Kolářové.

Studenti 1. – 3. ročníku  se v termínu 13. 5. – 24. 5. 2024 zúčastní souvislých praxí. Každá (i řádně omluvená) absence musí být nahrazena.  Smlouvu vypracuje vedoucí praxe J. Kolářová na základě kontaktních údajů, které student odevzdá v řádném termínu.

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 4.10.2023 9:44  •  Přečteno: 60x

Průběžná praxe 2023-2024

Zúčastní se studenti : S2.A, S2.B, S3.A, S3.B, S3.C

Termín: 2. 10. 2023 - 21. 6. 2024 průběžně

Rozsah: 5 pracovních dnů (30 hodin týdně)


Studenti si sami zvolí termín praxe a do 22. 9. 2023 se zapíší na nástěnce do formulářů určených pro svoji třídu. Případné závažné změny termínů je možné předem domluvit s J. Kolářovou.
Každá (i omluvená) absence na praxi musí být nahrazena.

Po absolvování praxe je student povinen odevzdat:

 • souhlas zák. zástupců s vykonáváním praxe mimo areál školy (u nezletilých studentů)
 • hodnocení vypracované vedoucím praxe
 • vlastní hodnocení


Vlastní hodnocení musí být vypracováno v sešitě nebo vyhotoveno na PC v odpovídající grafické úrovni. Formuláře jsou ke stažení zde.

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 4.10.2023 9:43  •  Přečteno: 82x

Souvislá praxe 2023-2024

Zúčastní se studenti : S1.A, S1.B, S2.A, S2.B, S3.A, S3.B, S3.C
Termín: 13. 5. - 24. 5. 2024
Rozsah: 10 pracovních dnů ( 30 hodin týdně)


Studenti si mohou sami najít pracoviště vzhledem k budoucímu uplatnění a zaměstnání.
Ostatní studenti se zúčastní praxe vybrané školou.
Je nezbytné , aby studenti , kteří si budou praxi domlouvat individuálně , nejpozději do 16.2.2024 odevzdali J. Kolářové informace potřebné ke sjednání praxe:

 • Název organizace
 • Adresa organizace
 • Jméno a příjmení osoby, která organizaci zastupuje
 • Jméno a příjmení osoby, která je pověřena vedením praxe
 • Telefonické a emailové spojení na organizaci
 • Jméno a příjmení studenta
 • Adresa studenta
 • Datum narození studenta


Ten, kdo požaduje praxi od školy, odevzdá nejpozději do 12. 2. 2024 písemnou žádost o zařízení praxe školou.
Informace potřebné ke sjednání praxe i žádost o souvislou praxi od školy můžete posílat i elektronicky na adresu j.kolarova@ksidlisti.cz.
Formuláře k praxím najdete v elektronické podobě na stránkách školy.

 

 

Po absolvování praxe je student povinen odevzdat:

 1. souhlas zák. zástupců s vykonáváním praxe mimo areál školy
 2. jeden z originálů pracovní smlouvy nebo dohody
 3. hodnocení vypracované vedoucím praxe
 4. vlastní hodnocení

 

Vlastní hodnocení zpracujte na počítači, založte do vhodných desek, doplňte příslušnou dokumentací. Samozřejmostí je odpovídající grafická úprava.

Veškeré podklady nutné k hodnocení odevzdejte nejpozději do 1 týdne po návratu z praxe. Pokud tak neučiníte a řádně se neomluvíte, riskujete nehodnocení z předmětu veřejná správa či sociální péče.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 4.10.2023 9:41  •  Přečteno: 103x

Místa výkonu průběžné praxe 2023-2024

Středisko sociálních služeb - pečovatelská služba - drobné administrativní úkony, kontaktování úřadů, přímá práce s klienty, práce může být i fyzicky náročnější

Ústav sociálních služeb – drobné administrativní úkony, kontaktování úřadů, přímá práce s klienty, práce může být i fyzicky náročnější

Asociace občanských poraden - společnost, která se zabývá právním poradenstvím, drobné administrativní úkony, práce s klienty

Institut pro kriminologii a sociální prevenci – pomoc při realizaci výzkumného projektu  o reformě vězeňství, administrativa

Obvodní soud pro Prahu 2 – drobné administrativní úkony, práce může být i fyzicky náročnější

Úřad městské části - drobné administrativní úkony

Senecura – seniorcentrum, práce v přímé obslužné péči, práce může být i fyzicky náročnější

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu - drobné administrativní úkony

Sovička - dětská skupina, drobné administrativní úkony, práce s klienty

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 4.10.2023 9:36  •  Přečteno: 56x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent