Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: praxe

Průběžná praxe

Zúčastní se studenti : S2.A, S2.B, S3.A, S3.B, S3.C

Termín: 30. 9. 2019 - 19. 6. 2020 průběžně

Rozsah: 5 pracovních dnů (30 hodin týdně)


Studenti si sami zvolí termín praxe a do 13. 9. 2019 se zapíší na nástěnce do formulářů určených pro svoji třídu. Případné závažné změny termínů je možné předem domluvit s J. Kolářovou.
Každá (i omluvená) absence na praxi musí být nahrazena.

Po absolvování praxe je student povinen odevzdat:

  • souhlas zák. zástupců s vykonáváním praxe mimo areál školy (u nezletilých studentů)
  • hodnocení vypracované vedoucím praxe
  • vlastní hodnocení


Vlastní hodnocení musí být vypracováno v sešitě nebo vyhotoveno na PC v odpovídající grafické úrovni. Formuláře jsou ke stažení 
zde.


Vydáno: 3.9.2019 11:51 | 
Přečteno: 122x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent