Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


< návrat zpět

učební praxe rss

V rámci tohoto předmětu máme my, studentky čtvrtého ročníku možnost navštěvovat zajímavé výstavy, zúčastnit se různých besed, konferencí a přednášek vztahujících se ke studijnímu oboru.


Návštěva Dětského centra Bedrníček

15. a 22. února naše třída S4B navštívila v rámci předmětu učební praxe Dětské centrum Bedrníček, kde jsme se seznámili s tímto typem zařízení a mohli se i zapojit do dopoledních činností dětí ve věkové kategorii 2-3 roky.

 

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 20.3.2023 14:44  •  Přečteno: 233x

Zdravotnický materiál - poděkování

Dnešní poděkování patří paní Sabině Slabé, která nám poskytla množství zdravotnického materiálu, který využijeme zejména ve 4. ročníku při výuce učební praxe a zdravotní nauky.

Děkujeme

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 10.2.2023 16:19  •  Přečteno: 302x

S4B navštívila Diakonii Praha

Ve středu 30. 11. 2022 jsme v rámci Učební praxe navštívili Diakonii Praha, středisko Na palubě ve Stodůlkách. Toto zařízení poskytuje sociální služby klientům s mentálním nebo kombinovaným postižením formou denního i týdenního stacionáře a odlehčovací službu.

 

Moc se nám líbila prohlídka útulného zařízení, prezentace k objasnění poskytovaných služeb Diakonií v celé ČR a i v jiných zemích. Řešili jsme kvízy a nejlepší studenti byli odměněni krásným dárečkem - výrobky klientů z Diakonie.

Studenti S4B

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 9.12.2022 15:16  •  Přečteno: 250x

Beseda se zakladatelkou společnosti "Dejme dětem šanci"

Ve středu 23. 11. 2016 se konala beseda se zakladatelkou společnosti "Dejme dětem šanci" paní Michaelou Chovancovou. Beseda byla určena pro čtvrté ročníky oboru SOC k výuce v učební praxi. Studenti byli seznámeni nejen s činností společnosti, ale i s možností podpory dětí, které opouštějí dětské domovy.

L. Havelková, studentka S4.B

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 5.12.2016 8:33  •  Přečteno: 1649x

Neviditelná výstava 2016

Neviditelná výstava 2016

I v letošním školním roce jsme se v rámci výuky (Učební praxe) zúčastnili aktivní výstavy s názvem "Neviditelná výstava." Celou výstavou provází nevidomí průvodci a bloudit s nimi hodinu v naprosté tmě byl pro nás nepopsatelný zážitek. 

 

I. Cozmová

studentka S4B

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 1.11.2016 12:41  •  Přečteno: 1569x

Bílá pastelka 2016

I v letošním roce se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili ve středu 12. října 2016 veřejné sbírky Bílá pastelka, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Za pomoc v této sbírce studenti na oplátku absolvují exkurzi s přednáškou a názornými ukázkami v Tyfloservisu - organizaci poskytytující pomoc nevidomým.

J. Mach

student S4B

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 1.11.2016 11:53  •  Přečteno: 1623x

Praxe v mateřské škole 2016

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 12.10.2016 17:54  •  Přečteno: 1815x

Exkurze do Dětských skupin v Rabasově ulici

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 9.5.2016 15:07  •  Přečteno: 1655x

Praxe v mateřské škole

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 7.12.2015 17:22  •  Přečteno: 2890x

Bílá pastelka

Studenti tříd S4B a S4C se v rámci učební praxe zúčastnili charitativní sbírky Bílá pastelka.

Autor: Jana Vrbová  •  Vydáno: 5.11.2015 16:08  •  Přečteno: 1186x

"Neviditelná výstava"

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 21.11.2014 13:08  •  Přečteno: 1888x

Interaktivní výstava "Naše cesta"

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 10.10.2014 13:02  •  Přečteno: 1775x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent