Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

SCIO rss


Národní testování 9. ročníků (2016/2017)

V listopadu jsme opět přihlásili žáky 9. třídy do testování Scio, konkrétně do Národního testování žáků 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, aby si ověřili své znalosti a dovednosti v českém a anglickém jazyce a matematice, zjistili, jaké jsou jejich studijní předpoklady a jakých výsledků vzhledem k nim dosahují. Testování se zúčastnilo celkem 16.300 žáků z celé republiky.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.1.2017 11:18  •  Přečteno: 385x

Testování Scio - 5. třídy - STONOŽKA 2015/2016

V letošním školním roce byli mezi 4458 žáky 5. tříd, kteří se účastnili srovnávacího testování Scio STONOŽKA, i naši páťáci.

V testech si ověřili znalosti a dovednosti v českém jazyce a matematice, vypracovali také test obecných studijních předpokladů.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 27.6.2016 17:30  •  Přečteno: 592x

Testování SCIO - 9. třída (2015/2016)

I v letošním školním roce se žáci 9. třídy zúčastnili testování v projektu STONOŽKA a SCATE, aby si ověřili znalosti a dovednosti v českém a anglickém jazyce a matematice.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 26.2.2016 10:22  •  Přečteno: 780x

Testování Scio ve školním roce 2014/2015

I v tomto školním roce vynaložila škola nemalou částku na externí evaluaci výsledků vzdělávání žáků. Využili jsme testy společnosti Scio - projekty Vektor, Stonožka, Scate, Učební styly a zapojili do nich žáky ze základní i střední školy.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 25.6.2015 14:59  •  Přečteno: 1025x

Výsledky testování Scio ve školním roce 2013/2014

V letošním školním roce se testy Scio opět staly jedním z externích nástrojů pro evaluaci výsledků vzdělávání.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.6.2014 12:34  •  Přečteno: 1335x

Výsledky testování Scio ve školním roce 2012/2013

Scio testy využívá naše škole dlouhodobě jako jeden z externích nástrojů pro evaluaci výsledků vzdělávání.
Kromě žáků 9. třídy, kde testování proběhlo již na podzim, se v průběhu 2. pololetí testování uskutečnilo i v dalších třídách.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 27.6.2013 12:51  •  Přečteno: 1629x

Testování Scio - 9. třída

V listopadu se žáci 9. třídy zúčastnili srovnávacího testování v rámci projektu STONOŽKA.
Do tohoto testování se zapojilo 628 škol z celé České republiky, otestováno bylo 17 106 žáků.

Testování bylo tvořeno souborem testů z obecných studijních předpokladů (OSP), českého jazyka (ČJ), matematiky (M) a anglického jazyka (AJ).

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 10.1.2013 15:26  •  Přečteno: 2233x

Výsledky testování žáků - školní rok 2011/2012

Škola se opět zapojila do testování společnosti Scio - STONOŽKA, dále pak proběhlo v květnu celoplošné testování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd v projektu České školní inspekce - NIQES.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 6.9.2012 7:43  •  Přečteno: 1699x

SCIO 2010/2011 - shrnutí

V rámci zpracovaného plánu evaluace a vyhodnocování výchovně vzdělávací činnosti se škola opět zapojila do testování znalostí a dovedností žáků.
Testování „STONOŽKA", které poskytuje sledování výsledků vzdělávání - testování znalostí, dovedností, klíčových kompetencí a studijních předpokladů, rychlou zpětnou vazbu pro vedení školy, učitele, ale i žáky a jejich rodiče a porovnání výsledků vaší školy s ostatními, se zúčastnili žáci 3., 5., 7. a 9. tříd.
Souhrnně lze konstatovat, že škola dosahuje v porovnání s ostatními školami spíše nadprůměrných výsledků. Dosahujeme lepšího výsledku než 70% testovaných škol včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Některé naše výsledky jsou vynikající, na špičkové úrovni, jak v rámci třídy, tak u jednotlivých žáků, patříme mezi 10% nejúspěšnějších škol.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 28.6.2011 11:17  •  Přečteno: 2808x

Testování Scio – STONOŽKA – 7. třída

Do březnového testování Scio se zapojili i žáci 7. třídy. Vypracovali testy z českého jazyka, matematiky, studijních předpokladů a anglického jazyka. Tohoto testování se zúčastnilo 6 911 žáků z 244 škol.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 20.5.2011 14:50  •  Přečteno: 3020x

Testování Scio – STONOŽKA – 5. třídy

Poslední týden v březnu se páťáci zúčastnili testování Scio. Vypracovali testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů.
Celkově se testování zúčastnilo 16 524 žáků ze 715 škol.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 17.5.2011 14:16  •  Přečteno: 4210x

Testování Scio – STONOŽKA – 3. třídy

Na přelomu března a dubna se naše škola zapojila opět do testování Scio. Žáci měli k dispozici testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka, klíčových kompetencí a oblasti člověk a jeho svět, kam spadá předmět prvouka.
Celkem se testování zúčastnilo 7 216 žáků třetích tříd ze 403 škol ze všech krajů republiky.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 17.5.2011 13:58  •  Přečteno: 4041x

Filip Frantál - žák ZŠ

Žák naší základní školy, který rozhodně dělá víc než musí. Reprezentuje školu ve vědomostních i jiných soutěžích, jmenujme například obvodní kola amatérské filmové soutěže Antifetfest, Pythagoriáda, konverzace v anglickém jazyce, olympiáda v českém jazyce a v neposlední řadě zmiňme i „vyzpívané" 2. místo v soutěži organizované Městskou částí Praha 4 - „Čtyřlístek zdraví" - „Umím".

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 18.1.2011 10:50  •  Přečteno: 5294x

Testování SCIO - 9. třída

Žáci 9. třídy se i letos v listopadu zúčastnili srovnávacího testování Scio - projekt Stonožka 2010/2011, který zjišťoval jejich obecné studijní předpoklady, mapoval úroveň jejich znalostí a dovedností v českém jazyce, matematice, anglickém jazyce a německém jazyce.
Do testování se zapojilo 981 základních škol a víceletých gymnázií, testy prošlo více než 29 000 žáků devátých tříd ( 96%) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (4%).

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 4.1.2011 16:20  •  Přečteno: 5041x

Certifikát SCIO 2010

Potvrzení certifikátu

Autor: Admin  •  Vydáno: 15.10.2010 9:11  •  Přečteno: 801x

Strana:  1 2   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent