Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

SCIO rss


Výsledky Národního testování Scio 2019

I v letošním školním roce 2018/2019 jsme naše žáky přihlásili k testování společnosti scio, jejíž testy jsou pro nás dobrým externím evaluačním nástrojem.

Testování proběhlo ve 3., 5., 7. a 9. třídě (národní srovnávací testování) a v 8. třídě si žáci vyzkoušeli tréninkové testy k přijímačkám.

Díky superpaušálu, který jako škola financujeme a využíváme, si v rámci běžných vyučovacích hodin mohli žáci s vyučujícími vyzkoušet i tzv. testy do hodin nebo testy ověřující čtenářskou gramotnost.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 21.6.2019 8:51  •  Přečteno: 431x

Trénink na přijímačky - 8. třída

Protože využíváme „superpaušál“ společnosti Scio na maximum, žáci 8. tříd si v květnu vyzkoušeli Trénink na přijímací zkoušky.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 18.6.2018 18:16  •  Přečteno: 732x

Národní testování Scio 2017/2018 - 7. třídy

V letošním školním roce jsme nadstandardně využili možnost testovat v Národním testování i žáky 7. ročníku. Testování se zúčastnilo téměř 5000 žáků 7. tříd.

V testech si ověřili svoje studijní předpoklady, znalosti a dovednosti v českém jazyce a matematice, součástí testování byl i adaptivní test z anglického jazyka.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.6.2018 10:45  •  Přečteno: 795x

Národní testování Scio 2017/2018 - 5. třídy

V letošním školním roce byli mezi 14170 žáky 5. tříd, kteří se účastnili národního  testování, i naši páťáci.
V testech si ověřili znalosti a dovednosti v českém jazyce a matematice, vypracovali také test obecných studijních předpokladů a adaptivní test z anglického jazyka.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.6.2018 10:36  •  Přečteno: 853x

Národní testování Scio – 3. třídy 2017/2018

Na jaře jsme naše třeťáky zapojili do projektu národního srovnávacího testování z ČESKÉHO JAZYKA, MATEMATIKY, ANGLICKÉHO JAZYKA, vzdělávací oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT a otestovali jsme i dosažení KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ před ukončením 1. období vzdělávání.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.6.2018 10:35  •  Přečteno: 660x

Národní testování žáků 9. ročníku 2017/2018

Jak už je u nás ve škole zvykem, tak i letošní žáci 9. třídy ověřili svoje znalosti a dovednosti v národním srovnávacím testování Scio. Testy spolu s nimi vypracovalo 16 442 žáků devátých tříd. Testování se týkalo českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a angličtiny.

Výsledky naší školy jsou dobré, držíme se nad průměrem testovaných škol.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.2.2018 11:51  •  Přečteno: 666x

Národní testování 6. ročníků 2017/2018

Vzhledem k tomu, že po odchodu dětí na víceletá gymnázia došlo ke sloučení tří pátých tříd, nechali jsme nové šesťáky letos na podzim otestovat jejich znalosti a dovednosti v Národním testování 6. ročníků 2017/2018.

Testování se zúčastnilo na 4 858 žáků 6. tříd.

V testech si ověřili znalosti a dovednosti v českém jazyce a matematice, vypracovali také test obecných studijních předpokladů, součástí testování byl i adaptivní test z anglického jazyka.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.2.2018 11:26  •  Přečteno: 661x

Národní testování 9. ročníků (2016/2017)

V listopadu jsme opět přihlásili žáky 9. třídy do testování Scio, konkrétně do Národního testování žáků 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, aby si ověřili své znalosti a dovednosti v českém a anglickém jazyce a matematice, zjistili, jaké jsou jejich studijní předpoklady a jakých výsledků vzhledem k nim dosahují. Testování se zúčastnilo celkem 16.300 žáků z celé republiky.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.1.2017 11:18  •  Přečteno: 1039x

Testování Scio - 5. třídy - STONOŽKA 2015/2016

V letošním školním roce byli mezi 4458 žáky 5. tříd, kteří se účastnili srovnávacího testování Scio STONOŽKA, i naši páťáci.

V testech si ověřili znalosti a dovednosti v českém jazyce a matematice, vypracovali také test obecných studijních předpokladů.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 27.6.2016 17:30  •  Přečteno: 1291x

Testování SCIO - 9. třída (2015/2016)

I v letošním školním roce se žáci 9. třídy zúčastnili testování v projektu STONOŽKA a SCATE, aby si ověřili znalosti a dovednosti v českém a anglickém jazyce a matematice.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 26.2.2016 10:22  •  Přečteno: 1463x

Testování Scio ve školním roce 2014/2015

I v tomto školním roce vynaložila škola nemalou částku na externí evaluaci výsledků vzdělávání žáků. Využili jsme testy společnosti Scio - projekty Vektor, Stonožka, Scate, Učební styly a zapojili do nich žáky ze základní i střední školy.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 25.6.2015 14:59  •  Přečteno: 1750x

Výsledky testování Scio ve školním roce 2013/2014

V letošním školním roce se testy Scio opět staly jedním z externích nástrojů pro evaluaci výsledků vzdělávání.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.6.2014 12:34  •  Přečteno: 1964x

Výsledky testování Scio ve školním roce 2012/2013

Scio testy využívá naše škole dlouhodobě jako jeden z externích nástrojů pro evaluaci výsledků vzdělávání.
Kromě žáků 9. třídy, kde testování proběhlo již na podzim, se v průběhu 2. pololetí testování uskutečnilo i v dalších třídách.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 27.6.2013 12:51  •  Přečteno: 2323x

Testování Scio - 9. třída

V listopadu se žáci 9. třídy zúčastnili srovnávacího testování v rámci projektu STONOŽKA.
Do tohoto testování se zapojilo 628 škol z celé České republiky, otestováno bylo 17 106 žáků.

Testování bylo tvořeno souborem testů z obecných studijních předpokladů (OSP), českého jazyka (ČJ), matematiky (M) a anglického jazyka (AJ).

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 10.1.2013 15:26  •  Přečteno: 2828x

Výsledky testování žáků - školní rok 2011/2012

Škola se opět zapojila do testování společnosti Scio - STONOŽKA, dále pak proběhlo v květnu celoplošné testování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd v projektu České školní inspekce - NIQES.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 6.9.2012 7:43  •  Přečteno: 2328x

Strana:  1 2 3   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent