Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Aktuálně - škola doma rss

Vstup do školy


2. stupeň online II

"Na dálku" probíhá množství hezkých projektů, jejichž výsledkem nejsou jen vypracované úkoly v sešitech, ale třeba výstupy zpracované formou prezentací nebo plakátů.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.5.2020 16:52  •  Přečteno: 254x

2. stupeň online I

Po nějakém čase stráveném v karanténě, když už se všem podařilo se mnou spojit a online výuka byla v plném proudu, přišel čas na sebehodnocení. Chtěla jsem, aby se žáci sami nad svým výkonem zamysleli, zároveň jsem byla zvědavá, jak učení z domova vypadá z jejich perspektivy. Měli za úkol napsat dopis sami sobě, zhodnotit své úspěchy a neúspěchy a navrhnout, co by jim pomohlo, aby situaci zvládali lépe.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 7.5.2020 12:53  •  Přečteno: 258x

Terapeutické činnosti distančně

Při výuce na dálku se leckdo doma pobaví, procvičí si mozek i jemnou motoriku a navíc si ještě luxusně pochutná. Jedinou podmínkou je, aby byl ve společné domácnosti s našimi studentkami, které právě plní úkoly z předmětu terapeutické činnosti.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 7.5.2020 12:23  •  Přečteno: 170x

Termíny přijímacích zkoušek a maturit

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na tiskové konferenci zveřejnil informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní a závěrečné zkoušky a jednotná přijímací zkouška na střední školy.

Přehled termínů a další informace najde zde:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministr-skolstvi-zverejnil-terminy-maturit-zaverecnych-a

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 6.5.2020 18:08  •  Přečteno: 366x

Informace o ochraně zdraví a provozu školy v období do konce školního roku 2019/2020

Tato stručná informace se týká provozních  podmínek Školy Kavčí hory v souvislosti s přítomností žáků 9. tříd ZŠ, žáků 4. ročníků SŠ (od 11.5.2020) a žáků 1. stupně ZŠ (od 25.5.2020) ve škole.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 3.5.2020 22:20  •  Přečteno: 402x

Děkujeme za pomoc

Vážení,

chtěli bychom tu poděkovat Vám, kteří jste nám do školy poskytli hygienické potřeby, desinfekční prostředky a další k zajištění nejen dezinfekce mobiliáře školy, ale především k zajištění chodu školy po ukončení nouzových opatření.

Bezpečnému pobytu dětí ve školních lavicích pomůžou dezinfekce na ruce ve spreji a také bezkontaktní teploměry. Děkujeme.

Za každou takovou pomoc jsme vděční.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 22.4.2020 22:10  •  Přečteno: 208x

Jak jsem zvládala začátky výuky on-line

Pro studenty a žáky sen, pro učitele a rodiče noční můra, i takto se dá pojmenovat současná doba, kdy jsou uzavřené školy i školky.

Ke dni 11. března byly uzavřeny školy a školky se uzavřely o několik dní později.  V poledních hodinách 10. března se začala šířit školou zpráva o uzavření škol, zrušení kulturních a společenských akcí, všichni studenti i žáci byli nadšení, ale to ještě nevěděli, co je bude čekat.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 22.4.2020 21:57  •  Přečteno: 233x

Jak nám běží výuka na 1. stupni

 

Ani uzavření škol a distanční výuka nás nerozdělily. Všechny děti 1. stupně naší školy jsou v kontaktu se svými třídními učitelkami a podle svých možností spolupracují. Postupujeme nejen v předepsaném učivu (i když v upravené podobě), ale nezapomínáme ani na udržování kamarádských vazeb. Přiložené obrázky jsou toho dokladem…

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 17.4.2020 11:00  •  Přečteno: 257x

Harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství

Vážení rodiče, žáci a studenti,

14.4.2020 vláda projednala návrh postupného uvolňování mimořádných opatření, jehož součástí je i uvolňování opatření v oblasti školství.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 16.4.2020 14:40  •  Přečteno: 468x

Škola doma

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 16.4.2020 13:20  •  Přečteno: 206x

Pomoc žákům se SVP

Na pomoc učitelům i rodičům, kteří vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami utvořil spolek Pedagogická komora on-line poradnu.

Odborníci a dlouholetí praktici ze všech oborů speciální pedagogiky zde budou radit jak pracovat nyní doma s těmito žáky.

Kdo by měl zájem a konkrétní dotaz, je možné se zeptat dvěma způsoby: buď na stránce na sociální síti Facebook – Poradna pro rodiče - Pedagogická komora, z.s., popřípadě mailem: poradnapro-rodice@pedagogicka-komora.cz

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 16.4.2020 11:52  •  Přečteno: 122x

Sazenice paprik a keříčkových rajčat v ŠD.

Sazenice paprik a keříčkových rajčat v ŠD.

Hlásíme se Vám ze ŠD.Usmívající se

Autor: Martina Bímová  •  Vydáno: 15.4.2020 23:33  •  Přečteno: 233x

„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva I

 

Odkaz na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu - Ošetřovné pro OSVČ

 

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.4.2020 12:42  •  Přečteno: 296x

Maturita a jednotná přijímací zkouška 2020 - aktualizace k 1.4.2020

Milí maturanti, deváťáci, rodiče,

bezesporu sleduje s napětím všechna jednání o průběhu letošních maturit a přijímaček na SŠ.

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 byl přijat vládou i Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem republiky.

Stanovena doba konání zkoušek - u přijímací zkoušky ne dříve než za 14 dnů po otevření škol, u maturit za 21 dnů po otevření škol (když toto nastane do 1.6.).

Podrobné informace včetně odkazů na schématy konání jednotlivých zkoušek najdete na webu MŠMT

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Pevné nervy všem 

 

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 25.3.2020 14:46  •  Přečteno: 242x

Milí rodiče, žáci, studenti

po včerejším projevu ministra Plagy je nám všem jasné, že vyučování na dálku nepotrvá tak krátkou dobu, jak jsme všichni doufali.
Přes počáteční snahu vyučujících plnit výuku v souladu se školním vzdělávacím programem je nyní jasné, že budeme muset přikročit k úpravám obsahu učiva v jednotlivých ročnících.
To, co teď všichni v této nelehké době potřebujeme, je řád. Za uplynulý týden už si jednotliví vyučující nějaký mechanismus fungování se žáky nastavili, ale pokud už teď víme, že „škola doma“  bude delší dobu, je třeba nastavit další pravidla, která by byla čitelná pro rodiče, žáky i studenty, a to bude úkol třídních učitelů i jednotlivých vyučujících.
Situace je nejtěžší pro žáky 9. třídy, kteří se ve spolupráci se svými učiteli snaží o efektivní přípravu na přijímací zkoušky, a také pro maturanty. Všichni ale mají možnost komunikovat se svými pedagogy  a také této možnosti hojně využívají. Ostatní žáci a studenti by měli doma pracovat podle svých možností a individuálních potřeb a využít této situace, která jim umožňuje pracovat na úkolech vlastním tempem.
Rodiče prosíme, aby škole byli nápomocni především povzbuzováním dětí k plnění úkolů. Tam, kde si žáci nebo studenti nevědí se zadanou prací rady, využívejte všech dostupných kanálů pro komunikaci se školou, kontaktujte své pedagogy. Jsou připraveni s vámi spolupracovat ve skupině i individuálně a řešit úkoly spolu s vámi, vysvětlovat, nabízet řešení.
Uvědomuji si, že situace je náročná nejen na psychiku, ale mnohdy i na technické možnosti jednotlivých rodin. Ale i tady můžete kontaktovat třídní učitele a jsem si jistá, že nalezneme společné řešení.

Jsem přesvědčena, že společně s vzájemnou podporou a tolerancí tuto náročnou situaci zvládneme na výbornou. Obtížnou látku znovu probereme po návratu do školy, některé tematické celky přesuneme na začátek nového školního roku. Klasifikaci na konci letošního školního roku přizpůsobíme podmínkám a průběhu 2. pololetí. V této souvislosti budeme muset zrušit i naplánované ozdravné pobyty. Zaplacené zálohy budou vráceny na váš účet.

Děkuji vám všem za projevy sounáležitosti, podpory a ocenění práce všech pedagogů. Jsem ráda, že moji kolegové se s takovým nasazením vrhli do práce, která je ještě náročnější než obvykle.

Věřím, že tato těžká situace nás posune dál a ukáže nám nejen nové možnosti vzdělávání, ale i spolupráce rodiny a školy.

H. Pondělíčková
ředitelka školy

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 24.3.2020 16:22  •  Přečteno: 268x

Strana:  « předchozí  1 2 3   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent