Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Aktuálně

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na Školu Kavčí hory - Mateřskou školu, Základní školu a Střední odbornou školu služeb, 140 00 Praha 4

Výsledky přijímacího řízení na obory vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost jsou zveřejněny v systému DiPSy. Uchazeč zadá ve veřejné části systému (nemusí být ověřena identitou občana) své registrační číslo a bude mu zpřístupněn výsledek řízení.


Vydáno: 15.5.2024 10:20 | 
Přečteno: 281x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent