Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Kontakty na učitele

Na tyto e-maily neposílejte komerční nabídky - budou mazány.
Pro zasílání komerčních nabídek použijte e-mail školy: skola@ksidlisti.cz.

Titul Příjmení a Jméno Předmět výuky e-mail Konzultační hodiny
Mgr. Bartoňová Alena vedoucí uč. 1. stupně a.bartonova@ksidlisti.cz St 13:40-14:25 
Mgr. Bartoš Jan Přírodní vědy j.bartos@ksidlisti.cz  
  Bímová Martina školní družina m.bimova@ksidlisti.cz  
Mgr. Borotová Lenka I. stupeň l.borotova@ksidlisti.cz  
  Bukovský Karel správce počítačové sítě, systém Bakaláři k.bukovsky@ksidlisti.cz  
Mgr.  Cettlová Simona  I. stupeň  s.cettlova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
Ing.  Cilcová Alena Ekonomické předměty a.cilcova@ksidlisti.cz St 13:40-14:25 
Mgr. Círová Markéta Německý jazyk, Italský jazyk, Český jazyk a literatura m.cirova@ksidlisti.cz St 14:35-15:20 
Mgr.  Dessie Zuzana  Anglický jazyk, Španělština  z.dessie@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
Mgr.  Drahošová Zuzana  I. stupeň  z.drahosova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
Mgr. Dvořáková Miroslava Český jazyk, Francouzský jazyk, Společenská kultura m.dvorakova@ksidlisti.cz St 13:40-14:25 
Mgr. Hánková Anna Tělesná výchova a.hankova@ksidlisti.cz St 14:35-15:20
Bc.  Hofmannová Hana Společenská kultura, Terapeutické činnosti, Učební praxe h.hofmannova@ksidlisti.cz St 13:40-14:25 
Mgr. Hudecová Martina Matematika, Fyzika, Přírodopis m.hudecova@ksidlisti.cz St 14:35-15:20 
PaedDr. Kolářová Jaroslava Právo j.kolarova@ksidlisti.cz Po 14:35-15:20 
Bc. Koncová Lenka Matematika, IKT, TEA l.koncova@ksidlisti.cz St 14:35-15:20
Mgr. Konrádová Zuzana Anglický jazyk z.konradova@ksidlisti.cz  
Mgr.  Krejčová Andrea I. stupeň, Společenská kultura a.krejcova@ksidlisti.cz St 13:40-14:25  
Mgr. Králová Jana Zeměpis, Výpočetní technika j.kralova@ksidlisti.cz St 14:35-15:20 
Ing. Krchová Blanka Ekonomické předměty, Pedagogika, Organizace volného času b.krchova@ksidlisti.cz St 13:40-14:25 
Mgr. Makara Richard Tělesná výchova r.makara@ksidlisti.cz St 16:25-17:10 
Mgr.  Medková Martina  I. stupeň  m.medkova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
Mgr. Měřinská Markéta Český jazyk a literatura, Humanitní předměty m.merinska@ksidlisti.cz Út 14:35-15:20 
Mgr. Měšťánková Kateřina Právo, Veřejná správa, Anglický jazyk k.mestankova@ksidlisti.cz St 13:40-14:25 
Mgr.  Nolová Pavlína I. stupeň p.nolova@ksidlisti.cz St 14:35-15:20
Mgr. Novotný Josef Anglický jazyk, Pedagogika  j.novotny@ksidlisti.cz St 13:40-14:25 
Mgr. Pondělíčková Helena Výtvarná výchova, Terapeutické činnosti h.pondelickova@ksidlisti.cz St 15:30-16:15 
Mgr.  Pospíšilová Miloslava I. stupeň m.pospisilova@ksidlisti.cz St 13:40-14:25 
Mgr. Polášková Zora I. stupeň z.polaskova@ksidlisti.cz St 13:40-14:25 
Mgr. Roubíček Vladimír Výpočetní technika, Fyzika v.roubicek@ksidlisti.cz St 14:00-14:45 
Mgr. Rýdlová Zuzana Anglický jazyk z.rydlova@ksidlisti.cz Čt 14:35-15:20
Mgr. Schreiber Adam Dějepis, Výtvarná výchova a.schreiber@ksidlisti.cz  
Ing. Svobodová Hana Matematika, Fyzika h.svobodova@ksidlisti.cz  
  Šimůnková Miloslava Školní družina m.simunkova@ksidlisti.cz  
Mgr. Šíbová Jiřina Sociální péče, Přírodopis, Zdravotní nauka j.sibova@ksidlisti.cz St 14:35-15:20
  Šlamiar Milan Výpočetní technika, Právo, Veřejní správa m.slamiar@ksidlisti.cz St 14:35-15:20 
  Šmejkalová Miroslava Školní družina m.smejkalova@ksidlisti.cz  
Mgr. Šternová Marcela Matematika, Praktické činnosti, Provoz domácnosti m.sternova@ksidlisti.cz  
Mgr. Štiková Eva Matematika, Přírodovědné předměty e.stikova@ksidlisti.cz St 13:40-14:25 
  Teclová Lenka Školní družina l.teclova@ksidlisti.cz  
Mgr.  Tomášková Veronika  I. stupeň  v.tomaskova@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20 
Mgr. Valvodová Michaela I. stupeň m.valvodova@ksidlisti.cz St 13:40-14:25
  Vocílka Martin Výpočetní technika, Mediální výchova m.vocilka@ksidlisti.cz St 14:35-15:20 
Mgr. Votruba Adam Dějepis, Základy společenských věd a.votruba@ksidlisti.cz St 13:40-14:25
Mgr. Vrbová Jana Český jazyk a literatura, Ruský jazyk, Základy společenských věd  j.vrbova@ksidlisti.cz St 14:35-15:20 
Mgr. Zelenková Jana Český jazyk a literatura, Svět práce j.zelenkova@ksidlisti.cz Čt 13:40-14:25 
RNDr. Žandová Hana Anglický jazyk h.zandova@ksidlisti.cz St 14:35-15:20 
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent