Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Kontakty na učitele

Na tyto e-maily neposílejte komerční nabídky - budou mazány.
Pro zasílání komerčních nabídek použijte e-mail školy: skola[zavináč]ksidlisti.cz.

 Titul  Příjmení a Jméno  e-mail  Konzultační hodiny
 Mgr.  Bartoš Jan  j.bartos[zavináč]ksidlisti.cz  Po 14:35-15:20 
   Bímová Martina  m.bimova[zavináč]ksidlisti.cz  Po 17:30
 Mgr.  Borotová Lenka  l.borotova[zavináč]ksidlisti.cz  St 13:40-14:25
 Ing.  Brázdová Lucie  l.brazdova[zavináč]ksidlisti.cz  Út 14:00-14:45
   Bukovský Karel  k.bukovsky[zavináč]ksidlisti.cz  
 Mgr.   Cettlová Simona   s.cettlova[zavináč]ksidlisti.cz  Po 13:40-14:25 
 Ing.   Cilcová Alena  a.cilcova[zavináč]ksidlisti.cz  Po 15:30-16:15 
 Mgr.  Círová Markéta  m.cirova[zavináč]ksidlisti.cz  Čt 14:20-15:05 
 Mgr.   Dessie Zuzana   z.dessie[zavináč]ksidlisti.cz  St 14:25-15:10 
   Dvořáková Markéta  ma.dvorakova[zavináč]ksidlisti.cz  
 Mgr.  Dvořáková  Miroslava  m.dvorakova[zavináč]ksidlisti.cz  Út 14:35-15:20 
 Bc.   Hofmannová Hana  h.hofmannova[zavináč]ksidlisti.cz  Pá 14:00-14:45 
   Hradecký Jan  j.hradecky[zavináč]ksidlisti.cz  
 Mgr.  Hudecová Martina  m.hudecova[zavináč]ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
 PaedDr.   Kolářová Jaroslava  j.kolarova[zavináč]ksidlisti.cz  Po 14:30-16:30 
 Mgr.  Konopásková Romana  r.konopaskova[zavináč]ksidlisti.cz  St 15:30-16:30
 Mgr.   Králová Jana  j.kralova[zavináč]ksidlisti.cz  Pá 14:15-15:00  
 Mgr.  Krejčová Andrea  a.krejcova[zavináč]ksidlisti.cz  St 14:00-14:45 
 Ing.  Krchová Blanka  b.krchova[zavináč]ksidlisti.cz  Čt 14:00-15:00 
   Macourková Tereza  t.macourková[zavináč]ksidlisti.cz  
 Mgr.  Makara Richard  r.makara[zavináč]ksidlisti.cz  Út 14:25-15:30 
 Mgr.   Medková Martina   m.medkova[zavináč]ksidlisti.cz  Po 14:30-15:15 
 Mgr.  Měřinská Markéta  m.merinska[zavináč]ksidlisti.cz  Út 14:30-15:30 
 Mgr.  Měšťánková Kateřina   k.mestankova[zavináč]ksidlisti.cz  St 14:15-15:00 
   Morávková Klára  k.moravkova[zavináč]ksidlisti.cz  
 Mgr.   Nolová Pavlína  p.nolova[zavináč]ksidlisti.cz  Po 14:00-15:00
 Mgr.  Novotný Josef  j.novotny[zavináč]ksidlisti.cz  Čt 14:00-15:00 
 Mgr.  Pondělíčková Helena  h.pondelickova[zavináč]ksidlisti.cz  St 15:30-16:15 
 Mgr.   Polášková Zora  z.polaskova[zavináč]ksidlisti.cz  St 14:35-15:20 
 Mgr.  Pospíšilová Miloslava  m.pospisilova[zavináč]ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
 Mgr.  Rachmannová Zuzana  z.rachmannova[zavináč]ksidlisti.cz  Čt 14:00-15:00
 Mgr.  Rund David  d.rund[zavináč]ksidlisti.cz  Út 15:30-16:15
 Mgr.  Rýdlová Zuzana  z.rydlova[zavináč]ksidlisti.cz  Čt 14:35-15:20
 Mgr.  Schreiber Adam  a.schreiber[zavináč]ksidlisti.cz  St 14:30-15:15
   Soucha Jan  j.soucha[zavináč]ksidlisti.cz  
   Svobodová Dagmar  d.svobodova[zavináč]ksidlisti.cz  
   Šebková Veronika  v.sebkova[zavináč]ksidlisti.cz  
 Mgr.  Šíbová Jiřina  j.sibova[zavináč]ksidlisti.cz  Po 14:00-15:00
   Šimečková Erika   e.simeckova[zavináč]ksidlisti.cz  
   Šimůnková Miloslava  m.simunkova[zavináč]ksidlisti.cz  St 16:45-17:15
   Šlamiar Milan  m.slamiar[zavináč]ksidlisti.cz  Pá 14:30-15:15 
   Šmejkalová  Miroslava  m.smejkalova[zavináč]ksidlisti.cz  Po 16:30-17:15 
 Mgr.  Štiková Eva  e.stikova[zavináč]ksidlisti.cz  St 15:30-16:30 
   Štirský Martin  m.stirsky[zavináč]ksidlisti.cz  Pá 14:00-14:45
   Teclová Lenka  l.teclova[zavináč]ksidlisti.cz  Po 16:00-16:45
   Vocílka Martin  m.vocilka[zavináč]ksidlisti.cz  St 14:30-15:30 
 Mgr.  Vrbová Jana  j.vrbova[zavináč]ksidlisti.cz  Čt 14:00-14:45 
 Mgr.  Zelenková Jana  j.zelenkova[zavináč]ksidlisti.cz  Čt 14:30-16:30 
 RNDr.  Žandová Hana  h.zandova[zavináč]ksidlisti.cz  Čt 14:35-15:20 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent