Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Kontakty na učitele

Na tyto e-maily neposílejte komerční nabídky - budou mazány.
Pro zasílání komerčních nabídek použijte e-mail školy: skola@ksidlisti.cz.

 Titul  Příjmení a Jméno  Předmět výuky  e-mail  Konzultační hodiny
 Mgr.  Bartoňová Alena  vedoucí uč. 1. stupně  a.bartonova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
 Mgr.  Bartoš Jan  přírodní vědy  j.bartos@ksidlisti.cz  St 13:30-16:15 
   Bímová Martina  školní družina  m.bimova@ksidlisti.cz  
 Mgr.  Borotová Lenka  I. stupeň  l.borotova@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20
   Bukovský Karel  správce počítačové sítě
 systém Bakaláři
 k.bukovsky@ksidlisti.cz  
 Mgr.   Cettlová Simona   I. stupeň   s.cettlova@ksidlisti.cz   St 13:40-14:25 
 Ing.   Cilcová Alena  ekonomické předměty  a.cilcova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
 Mgr.  Círová Markéta  německý jazyk
 italský jazyk
 český jazyk a literatura
 m.cirova@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20 
 Mgr.  Čermáková Kateřina  školní asistent, školní družina  k.cermakova@ksidlisti.cz  
 Mgr.   Dessie Zuzana   anglický jazyk
 španělština 
 z.dessie@ksidlisti.cz   St 13:40-14:25 
 Mgr.   Drahošová Zuzana   I. stupeň   z.drahosova@ksidlisti.cz   St 13:40-14:25 
 Mgr.  Dvořáková  Miroslava  český jazyk
 francouzský jazyk
 společenská kultura
 m.dvorakova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
 Mgr.  Hánková Anna  tělesná výchova  a.hankova@ksidlisti.cz St 14:35-15:20
 Bc.   Hofmannová Hana  společenská kultura
 t
erapeutické činnosti
 učební praxe
 h.hofmannova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
 Mgr.  Hudecová Martina  matematika
 fyzika
 přírodopis
 m.hudecova@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20 
 PaedDr.   Kolářová Jaroslava  právo  j.kolarova@ksidlisti.cz  Po 14:35-15:20 
 Bc.  Koncová Lenka  matematika
 IKT
 TEA
 l.koncova@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20
 Mgr.  Konrádová Zuzana  anglický jazyk  z.konradova@ksidlisti.cz  Út 14:35-15:20
 Mgr.   Krejčová Andrea  I. stupeň
 společenská kultura
 a.krejcova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25  
 Mgr.  Králová Jana  zeměpis
 výpočetní technika
 j.kralova@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20 
 Ing.  Krchová Blanka  ekonomické předměty
 pedagogika
 organizace volného času
 b.krchova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
 Mgr.  Makara Richard  tělesná výchova  r.makara@ksidlisti.cz  St 16:25-17:10 
 Mgr.   Medková Martina   I. stupeň   m.medkova@ksidlisti.cz   St 13:40-14:25 
 Mgr.  Měřinská Markéta  český jazyk a literatura
 humanitní předměty
 m.merinska@ksidlisti.cz  Út 13:30-15:30 
 Mgr.  Měšťánková Kateřina   právo
 veřejná správa
 anglický jazyk
 k.mestankova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
 Mgr.   Nolová Pavlína  I. stupeň  p.nolova@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20
 Mgr.  Novotný Josef  anglický jazyk
 pedagogika 
 j.novotny@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
 Mgr.  Pondělíčková Helena  výtvarná výchova
 terapeutické činnosti
 h.pondelickova@ksidlisti.cz   St 15:30-16:15 
 Mgr.   Pospíšilová  Miloslava  I. stupeň  m.pospisilova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
 Mgr.  Polášková Zora  I. stupeň  z.polaskova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
 Ing.  Roubíček Vladimír  výpočetní technika
 fyzika
 v.roubicek@ksidlisti.cz  St 14:00-14:45 
 Mgr.  Rýdlová Zuzana  anglický jazyk  z.rydlova@ksidlisti.cz  Čt 14:35-15:20
 Mgr.  Schreiber Adam  dějepis
 výtvarná výchova
 a.schreiber@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20
 Ing.  Svobodová Hana  matematika
 fyzika
 h.svobodova@ksidlisti.cz  Po 15:30-16:15
   Šimůnková Miloslava  školní družina  m.simunkova@ksidlisti.cz   
 Mgr.  Šíbová Jiřina  sociální péče
 přírodopis
 zdravotní nauka
 j.sibova@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20
   Šlamiar Milan  výpočetní technika
 právo
 veřejní správa
 m.slamiar@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20 
   Šmejkalová  Miroslava  školní družina  m.smejkalova@ksidlisti.cz   
 Mgr.  Šternová Marcela  matematika
 praktické činnosti
 provoz domácnosti
 m.sternova@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20
 Mgr.  Štiková Eva  matematika
 přírodovědné předměty
 e.stikova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25 
   Teclová Lenka  školní družina  l.teclova@ksidlisti.cz  
 Mgr.   Tomášková Veronika   I. stupeň   v.tomaskova@ksidlisti.cz   St 14:35-15:20 
 Mgr.  Valvodová Michaela  I. stupeň  m.valvodova@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25
   Vocílka Martin  výpočetní technika
 mediální výchova
 m.vocilka@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20 
 Mgr.  Votruba Adam  dějepis
 základy společenských věd
 a.votruba@ksidlisti.cz  St 13:40-14:25
 Mgr.  Vrbová Jana  český jazyk a literatura
 ruský jazyk
 základy společenských věd 
 j.vrbova@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20 
 Mgr.  Zelenková Jana  český jazyk a literatura
 svět práce
 j.zelenkova@ksidlisti.cz  Čt 13:40-14:25 
 RNDr.  Žandová Hana  anglický jazyk  h.zandova@ksidlisti.cz  St 14:35-15:20 
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent