Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Školní jídelna rss

Jídelní lístky na http://www.strava.cz - číslo zařízení je 4465.


Přeplatky stravného I. pololetí šk .r. 2023/2024

Autor: Školní jídelna  •  Vydáno: 8.2.2024 9:22  •  Přečteno: 116x

Platba stravného ve školním roce 2023/2024

Platby stravné musí být uhrazeno na účet školy do 20. předchozího měsíce.

ZŠ a SOŠS žáci 7 - 10 let žáci 11-14 let žáci nad 15let
33,- 35,-

 

37,-

 


Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku.

Měsíční předpis stravného

  7 – 10 let      -  726,- Kč

11  - 14 let      -  770,-Kč

15 a   více let   - 814,-Kč

 

Číslo účtu : 75435041/0100

Variabilní symbol přidělený jídelnou je vždy pětimístný.

 

Úhrada stravného na září nejpozději do 31.8.2023.

 

 

22.8.2023           skolnijidelna@ksidlisti.cz                241090239               www.strava.cz

 

Autor: Školní jídelna  •  Vydáno: 22.8.2023 6:54  •  Přečteno: 345x

Zápis ze stravovací komise 5.10.2022

 Zápis ze stravovací komise 5.10.2022  209 kB
 pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 10.10.2022 16:24  •  Přečteno: 470x

Vyzvedání oběda 1. den nemoci

Autor: Školní jídelna  •  Vydáno: 30.9.2022 11:46  •  Přečteno: 497x

Stravování od 3.5.2021

Stravování žáků na prezenční výuce – žáci jsou automaticky přihlášeni školní jídelnou za předpokladu, že mají obědy uhrazené – pokud není stravování uhrazeno, kontaktujte školní jídelnu

Strávníci, kteří nemají zájem o stravování si musí obědy odhlásit ideálně vždy do pátku do 12 hod.

Přihlašování, informace na: www.strava.cz - skolnijidelna@ksidlisti.cz – tel.: 241090239

Stravování žáků na distanční výuce – je stále možné se přihlásit – výdej oběda probíhá do jednorázových nádob přes terasu u školní jídelny v době  13,45 – 14.00.

J. Holá, vedoucí ŠJ

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 3.5.2021 9:18  •  Přečteno: 661x

Stravování od 12.4.2021

Stravování žáků na prezenční výuce – žáci jsou automaticky přihlášeni školní jídelnou za předpokladu, že mají obědy uhrazené – pokud není stravování uhrazeno, kontaktujte školní jídelnu

Strávníci, kteří nemají zájem o stravování si musí obědy odhlásit do pátku 9.4. do 12 hod.

Přihlašování, informace na: www.strava.cz - skolnijidelna@ksidlisti.cz – tel.: 241090239

Stravování žáků na distanční výuce – je stále možné se přihlásit – výdej oběda probíhá do jednorázových nádob přes terasu u školní jídelny v době  13,45 – 14.00.

J. Holá, vedoucí ŠJ

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 9.4.2021 10:17  •  Přečteno: 781x

Stravování od 1.3.2021

Žáci na distanční výuce se mohou přihlásit na obědy nejpozději do pondělí 1.3. do 8 hod. Doba výdeje  je 13,30 - 14 hod. (nádvoří školy - terasa).

Oběd nelze konzumovat ve školní jídelně.

Přihlásit se lze na www.strava.cz, skolnijidelna@ksidlisti.cz, tel.: 241090239

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 28.2.2021 10:55  •  Přečteno: 637x

Školní jídelna od 18.11.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 12.11.2020 17:46  •  Přečteno: 808x

Zápis ze stravovací komise 14.9.2020

Zápis ze stravovací komise 14.9.2020

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 21.9.2020 10:38  •  Přečteno: 779x

Objednávky obědů na www.strava.cz

Autor: Školní jídelna  •  Vydáno: 26.8.2020 10:41  •  Přečteno: 1340x

Provozní řád školní jídelny

I. Základní ustanovení

Školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou ministerstva financí č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů. Školní jídelna zajišťuje školní stravování a stravování vlastních zaměstnanců.

Autor: Školní jídelna  •  Vydáno: 25.5.2020 11:53  •  Přečteno: 1686x

Zápis ze stravovací komise dne 25.9. 2019

 

Rodiče byli seznámeni s těmito informacemi:

  • školní stravování se řídí vyhláškou, spotřebním košem, finančními limity a nutričním doporučením
  • kolik stojí obědy vzhledem k věku dítěte
  • týkající se přihlášení a platby stravného
  • jakým způsobem lze stravu objednávat, odhlašovat či měnit
  • o možnosti vyzvednout oběd do nádob v první den nemoci v určeném čase
  • využití studentské karty ISIC
  • o náhradních kartách
  • jídelní lístek je k dispozici na www.strava.cz

 

Zapsala: Šíbová Jiřina

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 9.10.2019 14:55  •  Přečteno: 914x

Zapomenuté heslo

Autor: Školní jídelna  •  Vydáno: 28.2.2019 12:38  •  Přečteno: 1224x

Bezkontaktní karty - identifikace strávníka

 

Autor: Školní jídelna  •  Vydáno: 21.2.2019 12:46  •  Přečteno: 1415x

Plnění spotřebního koše ve školní jídelně ZŠ a MŠ

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 2.2.2019 12:53  •  Přečteno: 888x

Strana:  1 2   další »

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent