Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Kategorie: Školní jídelna, Ke stažení

Přihláška ke stravování pro šk.r. 2022/23

 Přihláška ke stravování (ZŠ i SOŠS)  60 kB
 pdf
     

Přihlášky na stravování pro školní rok 2022/2023 budou rozdány 6.6. třídními učiteli a termím odevzdání je do 10.6.2022. Podmínkou stravování je odevzdaná přihláška na stravování podepsaná zákonným zástupcem. Pokud se žák nebude stravovat ve školním roce 2022/23 je to nutné oznámit do školní jídelny.

výše úhrady stravného pro školní rok 2022/23

měsíční předpis  

22 x 31,- = 682,-    7 - 10 let věk dosažený do srpna 2023

22 x 33,- = 726,-   11 -14 let

22 x 35,- = 770,-   15 a více

zadání - platby - srpen 2022 - květen 2023

termín platby na září  -  do 20. srpna na účet školy

Variabilní symbol přidělený jídelnou je stejný po celou dobu docházky do školy.

veškeré informace o stravování   241090239   skolnijidelna@ksidlisti.cz    www.strava.cz


Vydáno: 12.5.2022 12:11 | 
Přečteno: 45x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent