Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

akce rss

Informace z akcí proběhlých na SŠ.

Klub Jižní pól

Klub Jižní pól

V době přijímacích zkoušek na střední školu se měla třída S1.C možnost vydat do nízkoprahového zařízení na Opatově s názvem Jižní pól, které je určeno dětem a mladistvým ve věku 13-19 let. Zde nás přivítaly dvě sociální pracovnice, které nás seznámily s prací streetworkera, objasnily nám pojmy v našem oboru a následně došlo na zajímavé dotazy ze strany studentek.

Díky velkému zájmu se nám exkurze protáhla a některé z nás odcházely z Klubu s vidinou jejich budoucího povolání.

B. Sochorovská

studentaka S1C

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 10.5.2018 15:31  •  Přečteno: 65x

Visitors to Prague 2018

Ve čtvrtek 12.4.2018 se studenti druhých a třetích ročníků zúčastnili tradičního projektového dne cizích jazyků Visitors to Prague. Sešli jsme se na stanici Staroměstská a pak se studenti ve skupinkách pohybovali v nejnavštěvovanějších oblastech Prahy.

 

Měli za úkol od turistů zjistit základní informace o jejich návštěvě hlavního města, ale i jejich názory na Prahu a znalost českých osobností. Letos nám počasí přálo, a proto byli turisté sdílnější než v loňském roce.

 

Projekt dále pokračoval zpracováním získaných odpovědí a ústní prezentací. Studenti sami hodnotili projekt jako užitečný i zábavný a my věříme, že přispěl k rozvoji jejich komunikačních dovedností v angličtině.

 

Za vyučující AJ

Hana Žandová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 10.5.2018 15:21  •  Přečteno: 71x

Den vítězství

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 10.5.2018 8:47  •  Přečteno: 62x

Byli jsme v Židovském muzeu

Ve čtvrtek 3. května studenti 1. ročníků vyrazili na prohlídku pražského Židovského města.

Autor: Jana Vrbová  •  Vydáno: 4.5.2018 15:18  •  Přečteno: 70x

Dny pro záchranu života

Dny pro záchranu života

Ve dnech 4.-9.4. 2018 proběhly ve škole Dny pro záchranu života ve spolupráci s Zdravotníci s.r.o.
Všichni žáci absolvovali hodinu teorie a hodinu praxe, mohli si také prohlédnout vybavení sanitního vozu.

https://www.facebook.com/572341426136041/photos/a.969064986463681.1073741828.572341426136041/1636589379711235/?type=3&theater

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 16.4.2018 15:24  •  Přečteno: 132x

Recitujeme anglicky 2018

Recitujeme anglicky 2018

Ve středu 21.3. jsme na naší škole oslavili Světový den poezie recitační soutěží v anglickém jazyce. Školního kola se zúčastnilo 27 žáků z 6.-9. třídy a 1.ročníku střední školy.

 

Ve vyrovnaném souboji v kategorii 6. a 7. tříd zvítězila Barbora Poršová (6.A) před Barborou Kratochvílovou (7.) a Janem Hrubcem (6.A), třetí místo obsadila Klára Chotovinská (6.A) a Ron Abdi (6.A).

 

V kategorii 8. a 9. tříd nejlépe recitoval Jan Petráš (9.), na druhém místě skončila Agáta Lejčková (8.A) a třetí se umístil Petr Křístek (9.).

 

Letošní novinkou byla kategorie 1. ročníku střední školy, ve které 1.místo obsadila Petra Benešová (S1B), o druhé místo se dělí Romana Novotná (S1B) a Barbora Kubenková (S1C), na 3. místě se umístil János Ruszanyuk (S1A).

 

Věříme, že recitace v angličtině přispěla k rozšíření slovní zásoby a zlepšení výslovnosti našich žáků a studentů.

 

Všem účastníkům děkujeme za snahu a vítězům srdečně blahopřejeme.

 

Za vyučující AJ

Hana Žandová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 13.4.2018 16:12  •  Přečteno: 18x

Výstava obrazů

Ve středu 28. 3. 2018 byla zahájena výstava výtvarných prací studentky 3. ročníku naší školy Michaely Kallupové. Výstava je umístěna na patře střední školy.

K. Měšťánková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 29.3.2018 14:42  •  Přečteno: 133x

Vzpoura úrazům

Dne 8. a 9. 3. 2018 se první a druhé ročníky střední školy zúčastnily besedy, kterou pořádá VZP na téma prevence úrazů.

 

Přednášejícími byli lidé s tělesným postižením, kteří se díky úrazu pohybují pomocí invalidního vozíku. Vyprávěli studentům své vlastní příběhy. Právě proto byla beseda velmi emotivní a zajímavá. Smyslem projektu je, aby studenti pochopili, že okamžik nepozornosti nebo nedbalosti jim může změnit život. Doufáme, že tato přednáška bude pro studenty přínosná.

 

J. Šíbová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 29.3.2018 14:33  •  Přečteno: 108x

Výzkum od NUDZ

Dne 15. 3. 2018 se studenti střední školy zúčastnili výzkumu na téma duševní poruchy, který pořádal Národní ústav duševního zdraví.

 

Nejdříve studenti vyslechli přednášku, která se týkala duševního zdraví a rovnováhy. Zde se mluvilo především o stereotypních přesvědčeních společnosti v souvislosti s duševními onemocněními. Bylo zde poukázáno i na různé životní události, které mají vliv na rozvoj duševních poruch, stejně tak i na protektivní faktory, které by měly napomáhat udržovat duševní rovnováhu. Dále byly zmíněny organizace, které se zabývají duševními poruchami a na které se lze v případě potřeby obrátit.

 

Poté přišel již samotný dotazník s otázkami týkající se především kognitivních funkcí. Dotazníky poslouží jako podklad k celému výzkumu.

 

P. Triznová

studentka S3B

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 29.3.2018 14:30  •  Přečteno: 105x

Policie ve škole

 

Každým rokem se v řadách našich studentů objeví zájemci o další studium na školách s policejním zaměřením nebo přímo o práci v řadách ochránců zákona. Proto jsme i letos ve spolupráci s Policií ČR uspořádali besedu na toto téma. Studenti se dozvěděli konkrétní údaje o podmínkách přijetí, byli seznámeni i s jednotlivými složkami policie a možnostech odborného i karierního růstu.

 

J. Kolářová

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.3.2018 13:36  •  Přečteno: 172x

ABC a Vinohrady s KMD

S Klubem mladého diváka navštívili studenti naší střední školy další dvě představení. V lednu to byl Shakespearův Macbeth a v únoru komedie Velká mela aneb Francouzská kuchyně současného francouzského dramatika Piérre Aristide Bréala v Divadle na Vinohradech.

 

Na lednovém představení byla řada z nás zprvu trochu zaskočena scénou a kostýmy - kdo čekal klasiku, opravdu se jí nedočkal. Vše bylo oblečeno do moderního, poněkud ponurého kabátu. Ale jinak to byl Shakespeare, jak má být - zrada, vášně, neodvratný osud i osobní tragédie hrdinů. Výborné herecké výkony nás vtáhly do děje a nepustily až do konce představení.

 

Na odlehčení jsme si proto dali v únoru svěží vtipnou komedii. Je sice zasazena do doby napoleonských válek, ale fraška plná převratů, kdy prudké společenské změny nutí obyčejné lidi alespoň naoko převlékat kabáty, a partnerských karambolů hlavních hrdinů nám často až podezřele připomínala současný svět. Skvěle jsme se bavili od začátku až do konce.

 

M. Měřinská

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 6.3.2018 15:53  •  Přečteno: 117x

Úspěch studentky SŠ

 

Dne 6. 2. 2018 se konalo celostátní finále soutěže Krajů pro bezpečný internet. Studentka třídy S 3.A Jana Jančářová jako vítězka krajského kola přímo postoupila mezi nejlepší z celé republiky. Finále bylo uspořádáno na čtyři okruhy a Jana po prvních dvou okruzích útočila bezchybným výkonem na vítězství. Závěr soutěže se ale už tak nevyvedl a tak Jana skončila pod stupni vítězů.

 

V každém případě děkujeme za skvělou reprezentaci školy a jsme rádi, že  úsilí naší školy vštípit žákům povědomost o bezpečném užívání elektronických médií se ukazuje jako úspěšné.

 

J. Kolářová

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 2.3.2018 13:35  •  Přečteno: 162x

Testování scio Vektor 4

Ve dnech 2.-20. října 2017 se studenti 4. ročníků zapojili do testování svých znalostí a dovedností v rámci projektu scio Vektor 4.

 

Testování se v letošním roce zúčastnilo 3068 studentů z 68 škol z celé ČR. Pro lepší porovnání byly školy rozděleny do skupin podle zaměření. Naše škola byla zařazena do skupiny SOŠ, kterých se do testování zapojilo 16 (zhruba 717 žáků).

 

Školy měly k dispozici testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a SCATE testy z anglického jazyka.

 

Vzhledem k tomu, že testování SCATE z anglického nebo německého jazyka jsme pro studenty využili již ve 3. ročníku, abychom včas zjistili úroveň jejich znalostí a přizpůsobili tak přípravu na maturitní zkoušku, zapojili jsme se nyní pouze do testování z českého jazyka, matematiky (základní variantu) a testu obecných studijních předpokladů.

B. Krchová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 26.2.2018 10:15  •  Přečteno: 127x

Ekonomická olympiáda 2017

V prosinci se studenti zúčastnili školního kola Ekonomické olympiády. Testování znalostí v oblasti ekonomiky již druhým rokem pořádá Institut ekonomického vzdělávání.

 

I přes velmi vysokou konkurenci (zúčastnilo se 10000 studentů z 235 škol ze všech krajů ČR) se podařilo 3 našim studentům postoupit do krajského kola - Teraza Srbková (S1.B), David Borisov (S2.A), Teraza Svobodová (S4.A).

 

Všem zúčastněným studentům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole.

B. Krchová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 16.2.2018 16:19  •  Přečteno: 156x

Beseda s konzulem

 

Hned první den po jarních prázdninách začali studenti oboru veřejnosprávní činnost odbornou besedou.

 

V rámci probírání tematického celku Mezinárodní právo naši školu navštívil pan Mgr. Daniel Sladkovský konzul v Sýrii. Studenty seznámil s posláním zastupitelských úřadů, s postavením pracovníků ambasád obecně a podělil se i o své zkušenosti s prací v zahraničí.

 

Protože je sám věkem studentům velmi blízko, tak byla beseda živá, v přátelském duchu, ale přesto na vysoké odborné úrovni. Kromě odborných znalostí do předmětu právo, které jsme si přenáškou obohatili, jsme se všichni znovu přesvědčili o tom, jak je důležité vzdělání, znalost cizích jazyků a chuť na sobě pracovat.

 

J. Kolářová

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 12.2.2018 21:09  •  Přečteno: 139x

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 27
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent