Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

akce rss

Informace z akcí proběhlých na SŠ.

Finanční gramotnost trochu jinak

V květnu již podruhé navštívil naši školu radní pro školství Prahy 4, p. Jaroslav Míth. Připravil si pro žáky osmých tříd a studenty střední školy přednášku na téma Rodinný rozpočet.

Děti se dozvěděly, jaká je u nás průměrná mzda, jaké jsou rozdíly v příjmech mužů a žen a kolik peněz jim zbyde z výplaty po povinných odvodech na sociální a zdravotní pojištění a na daň z příjmu. Uvědomily si, že příjem mohou získat nejenom ze zaměstnání nebo z podnikání, ale i z pronájmu nemovitosti atd. Pochopily, jak je důležité s těmito příjmy správně hospodařit a že je rozdíl mezi tím, něco jenom chtít a něco potřebovat.

A. Cilcová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 22.6.2017 10:14  •  Přečteno: 28x

Studenti S2.A na Úřadu vlády

Dne 16. 6. 2017 třída S2.A SOŠ Kavčí hory navštívila Úřad vlády ČR. Ještě před samotným vstupem jsme všichni museli projít bezpečnostní kontrolou. Potom jsme se všichni posadili v tiskovém centru, kde jsme se dozvěděli zajímavou historii Úřadu vlády. Celý Úřad dříve sloužil jako škola. Prošli jsme se v parku Úřadu vlády, který je užíván jako uvítací prostor pro významné osobnosti, které do budovy vstupují na červeném koberečku, dlouhém podle jejich významnosti. Park dříve sloužil jako sportoviště.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 21.6.2017 8:27  •  Přečteno: 15x

Migrační politika ČR - beseda

Dne 31. května do naší školy přišly dvě milé pracovnice Ministerstva vnitra, konkrétně z odboru azylové a migrační politiky, aby pro nás studenty S2A a S3A uspořádaly besedu. Nejprve se nám přestavily a seznámily nás s ministerstvem - kde leží, do kterých odborů se dělí, jaké má kompetence a přidaly zajímavost, že se mu také říká ,,kachlíkárna“.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 13.6.2017 11:34  •  Přečteno: 49x

Soutěž Tuta Via Vitae

Po úspěších v krajských kolech, kde naši studenti získali krásné 3. místo v celostátních soutěžích Finanční gramotnost a 2. místo v soutěži SAPERE se studentům naší střední školy podařilo probojovat až do finálového kola soutěže Tuta Via Vitae.

V letošním roce se do této soutěže zapojilo 18 727 žáků a studentů základních a středních škol z celé republiky.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 6.6.2017 12:52  •  Přečteno: 68x

Běh pro Petera 2017

Běh pro Petera 2017

Běh pro Petera 2017 - leták

Běh pro Petera 2017

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 30.5.2017 16:08  •  Přečteno: 129x

Kavčí hory v Lucerně 2017

Dne 9. února se v Lucerně konal nezapomenutelný maturitní ples 4. ročníků. Tato událost byla současně spjata s imatrikulačním plesem 1. ročníků.

Autor: Jana Vrbová  •  Vydáno: 29.5.2017 11:22  •  Přečteno: 145x

Jazykový projekt “Visitors to Prague” 2017

Dne 19. 4. 2017 se studenti druhých a třetích ročníků opět zúčastnili tradičního projektového dne cizích jazyků Visitors to Prague. Sešli jsme se na stanici Staroměstská a pak se studenti  ve skupinkách pohybovali v nejnavštěvovanějších oblastech Prahy. Měli za úkol od turistů zjistit základní informace o jejich návštěvě hlavního města, ale i jejich názory na Prahu a znalost českých osobností.

Projekt pokračoval ve škole zpracováním získaných odpovědí a ústní prezentací. Studenti většinou hodnotili projekt jako užitečný a zábavný, i když letošní chladné počasí ovlivnilo ochotu některých turistů komunikovat. Přesto věříme, že projekt přispěl k rozvoji dovedností našich studentů a posílil jejich jazykové sebevědomí.

Za vyučující AJ

H. Žandová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 19.5.2017 11:12  •  Přečteno: 5x

Exkurze v Muzeu Policie ČR

 

Dne 12. dubna 2017 jsme se my, studenti ze třetích ročníků zúčastnili exkurze v Muzeu Policie ČR. Ráno jsem měli sraz před muzeem a i přesto, že počasí nám nepřálo, stále jsme se těšili na nové informace, které se dozvíme. Při vstupu do muzea nás přivítala milá paní, která nás nejprve zavedla do šatny, kde jsme si nechali své věci a poté jsme se všichni shlukli kolem ní a ona nám řekla informace o muzeu. Poté nám rozdala pracovní listy, které jsme poté následující hodinu vyplňovali.

 

Po hodině našeho vyhledávání odpovědí jsme se shromáždili v místnosti, která sloužila i jako výstava po domácku vyrobených zbraní a vyhodnotili si naše pracovní listy. U každé odpovědi jsme se zastavili a rozebírali ji více dopodrobna. Během výkladu jsme se dozvěděli i spoustu informací o např. vyhledávání důkazů na místě činu, apod.

 

Exkurze se nám velmi líbila a myslím, že pro náš obor byla i velice zajímavá a poučná. Tímto bych ráda poděkovala, že jsme se něčeho podobného mohli zúčastnit.

 

 

Vodičková E., S3A

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 18.4.2017 13:07  •  Přečteno: 148x

Výsledky soutěží v anglickém jazyce

Koncem března proběhly na naší škole dvě soutěže v anglickém jazyce. Středoškoláci soutěžili ve slohu na téma „Magical world“.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 5.4.2017 10:27  •  Přečteno: 230x

Sněhuláci pro Afriku - hlasování na FB

 

Právě na FB profilu Sněhuláků pro Afriku probíhá hlasování. Ukončeno bude 16.4. 2017.

 

https://www.facebook.com/pg/snehulaciproafriku/photos/?tab=album&album_id=1377126242331337

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 2.4.2017 12:12  •  Přečteno: 243x

Beseda o správním soudnictví

Teoretické učivo ze správního práva jsme měli možnost si ověřit s odborníkem z praxe panem Mgr. Alešem Sabolem.

Z praktického hlediska jsme si osvěžili působení veřejné správy a státní moci  na občany a dopad správního soudnictví do  každodenního života.

Pan Mgr. Sabol se snažil odpovědět na četné otázky studentů a při besedě panovala velmi hezká atmosféra.

 

J. Kolářová

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 20.3.2017 18:48  •  Přečteno: 132x

Beseda s mládežnickou delegátkou v OSN

Ve středu 15. 2. 2017 naši školu navštívila Zuzana Vuová, první česká mládežnická delegátka v OSN.

Zuzana besedovala se studenty 2. ročníku oboru veřejná správa nejen o smyslu OSN a lidských právech, ale sama se svým příběhem stala velkou inspirací k cestě za sny a úspěchem. 
K. Měšťánková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 21.2.2017 9:38  •  Přečteno: 136x

Soutěže Finanční gramotnost, SAPERE a Tuta Via Vitae na SŠ

V prosinci se studenti a studentky střední školy jako každoročně zúčastnili soutěží pořádaných ministerstvem školství zaměřených na finanční gramotnost a zdravý životní styl.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 21.2.2017 9:30  •  Přečteno: 128x

Haptická výstava

Dne 23. ledna 2017 jsme se byli podívat v Národní galerii na Staroměstském náměstí na doprovodnou haptickou výstavu k hlavní vystavované expozici.
Výstava byla určena jak pro nevidomé, tak i pro normálně vidící lidi, kteří si mohli vyzkoušet, jaké to je vnímat svět bez zraku.
Mohli jsme se například hmatem "podívat" na sochy nebo si vyzkoušet něco napsat Braillovým písmem na speciálně upraveném psacím stroji.
K dispozici zde byly i klapky na oči.
Bylo to velmi zajímavé.
Studenti S2.B a čtvrtých ročníků

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 21.2.2017 9:23  •  Přečteno: 162x

Beseda s Policií ČR

V rámci výuky práva a veřejné správy se studenti oboru veřejnosprávní činnost zúčastnili besedy s příslušníky Policie ČR. Dozvěděli se podrobnosti o jednotlivých útvarech a jejich působnosti. Studenti maturitního ročníku se zajímali o možnosti práce u policie.

Policisté velmi zajímavě vyprávěli o své práci a zodpověděli i dotazy studentů.

Beseda vhodně doplnila výuku a možná, že někdy v budoucnu s námi přijde besedovat náš bývalý student.

J. Kolářová

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 17.2.2017 13:11  •  Přečteno: 215x

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 24
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent