Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

akce rss

Informace z akcí proběhlých na SŠ.

Opravné a doplňující zkoušky SOŠ

2. POLOLETÍ 2016/2017

(Příchod minimálně 10 minut předem, hlásíte se svému vyučujícímu, který Vám sdělí, kde se zkouška koná)

VE ST 30.08.2017 můžete v době 11.00 – 15.00 využít možnost konzultací před opravnou zkouškou. Kontaktujte ale vyučující předem (e-mail, ve ST od 9 hod. i telefon), abyste se domluvili na konkrétní čas.

 

OPRAVNÉ ZKOUŠKY

31.08.2017 – 11.00

 • PRA – S1.C, S2.B
 • VES – S1.A

31.08.2017 – 12.00

 • VFI – S3.A

01.09.2017 – 09.00

 • DEJ – S1.A
 • MAT – S1.B, S1.C, S3.B

01.09.2017 – 10.00

 • PSY – S4.C
 • SPS – S1.B
 • EKO – S1.C, S3.B
 • UCE – S3.A

 

DOPLŇUJÍCÍ ZKOUŠKY

30.08.2075, 11.00

 • S1.A – TEA,
 • S1.C - PRA
 • S2.A - TEA
 • S3.B - SPA, IKT
 • S4.C - CJL, RJ, ZSV, MAT

31.08.2017, 09.00

 • S4.C - AJ, SAJ, SPS, SOP, PED, ZDNp

 

+ v odůvodněných případech lze dokončit TEA, SPA, IKT

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 16.7.2017 10:28  •  Přečteno: 167x

Zájezd do Jižní Anglie

Na konec školního roku byl naplánován zájezd pro studenty střední školy do Jižní Anglie. Dobrodružství započalo v neděli, 18. června, kdy nás před školou vyzvedl autobus.

Po dlouhé cestě jsme v pondělí ráno dorazili do Brightonu, kde jsme nejprve navštívili orientálně laděný Royal Pavillion a poté místní podmořský svět (Sealife Centre). Zbyla nám i chvíle na nákupy. Večer jsme se odebrali do hostitelských rodin, kde se o nás příkladně starali.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 29.6.2017 19:16  •  Přečteno: 134x

Zahradní slavnost, aneb Né,pětku,né!

Na závěr školního roku proběhla již tradiční akce, která je pro všechny signálem, že se blíží prázdniny.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 29.6.2017 19:06  •  Přečteno: 128x

BĚH PRO PETERA

Již podruhé jsme sportovali, pomáhali a bavili se na charitativní akci s názvem Běh pro Petera, kterou jsme uspořádali 22. června na školním hřišti. Naším cílem bylo vybrat co nejvíce peněz a prostřednictvím toho umožnit Peterovi další rok studia na střední škole v Nairobi.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 29.6.2017 19:02  •  Přečteno: 83x

Dějepisná soutěž Marie Terezie

V naší škole proběhla dějepisná soutěž Marie Terezie a její doba. Cílem bylo připomenout osobnost této významné panovnice, jejíž třísté výročí narození připadá na tento rok. Účastnili se žáci střední i základní školy a poměřovali svoje znalosti z českých dějin 18. století. V soutěži zvítězila Lucie Suchánková ze třídy S3B.

A. Votruba

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 29.6.2017 15:55  •  Přečteno: 51x

Setkání s italskými studenty

Dne 22. června měli naši studenti možnost setkat se s italskými studenty z města Vicenza, kteří jsou na stáži v Praze v rámci programu Erasmus +. Měli jsme možnost sdílet zkušenosti a plány na možnou budoucí spolupráci v rámci tohoto programu.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 27.6.2017 12:54  •  Přečteno: 86x

Finanční gramotnost trochu jinak

V květnu již podruhé navštívil naši školu radní pro školství Prahy 4, p. Jaroslav Míth. Připravil si pro žáky osmých tříd a studenty střední školy přednášku na téma Rodinný rozpočet.

Děti se dozvěděly, jaká je u nás průměrná mzda, jaké jsou rozdíly v příjmech mužů a žen a kolik peněz jim zbyde z výplaty po povinných odvodech na sociální a zdravotní pojištění a na daň z příjmu. Uvědomily si, že příjem mohou získat nejenom ze zaměstnání nebo z podnikání, ale i z pronájmu nemovitosti atd. Pochopily, jak je důležité s těmito příjmy správně hospodařit a že je rozdíl mezi tím, něco jenom chtít a něco potřebovat.

A. Cilcová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 22.6.2017 10:14  •  Přečteno: 89x

Studenti S2.A na Úřadu vlády

Dne 16. 6. 2017 třída S2.A SOŠ Kavčí hory navštívila Úřad vlády ČR. Ještě před samotným vstupem jsme všichni museli projít bezpečnostní kontrolou. Potom jsme se všichni posadili v tiskovém centru, kde jsme se dozvěděli zajímavou historii Úřadu vlády. Celý Úřad dříve sloužil jako škola. Prošli jsme se v parku Úřadu vlády, který je užíván jako uvítací prostor pro významné osobnosti, které do budovy vstupují na červeném koberečku, dlouhém podle jejich významnosti. Park dříve sloužil jako sportoviště.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 21.6.2017 8:27  •  Přečteno: 51x

Návštěva z Kazachstánu

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.6.2017 15:22  •  Přečteno: 125x

Migrační politika ČR - beseda

Dne 31. května do naší školy přišly dvě milé pracovnice Ministerstva vnitra, konkrétně z odboru azylové a migrační politiky, aby pro nás studenty S2A a S3A uspořádaly besedu. Nejprve se nám přestavily a seznámily nás s ministerstvem - kde leží, do kterých odborů se dělí, jaké má kompetence a přidaly zajímavost, že se mu také říká ,,kachlíkárna“.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 13.6.2017 11:34  •  Přečteno: 98x

Soutěž Tuta Via Vitae

Po úspěších v krajských kolech, kde naši studenti získali krásné 3. místo v celostátních soutěžích Finanční gramotnost a 2. místo v soutěži SAPERE se studentům naší střední školy podařilo probojovat až do finálového kola soutěže Tuta Via Vitae.

V letošním roce se do této soutěže zapojilo 18 727 žáků a studentů základních a středních škol z celé republiky.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 6.6.2017 12:52  •  Přečteno: 103x

Běh pro Petera 2017

Běh pro Petera 2017

Běh pro Petera 2017 - leták

Běh pro Petera 2017

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 30.5.2017 16:08  •  Přečteno: 176x

Kavčí hory v Lucerně 2017

Dne 9. února se v Lucerně konal nezapomenutelný maturitní ples 4. ročníků. Tato událost byla současně spjata s imatrikulačním plesem 1. ročníků.

Autor: Jana Vrbová  •  Vydáno: 29.5.2017 11:22  •  Přečteno: 209x

Jazykový projekt “Visitors to Prague” 2017

Dne 19. 4. 2017 se studenti druhých a třetích ročníků opět zúčastnili tradičního projektového dne cizích jazyků Visitors to Prague. Sešli jsme se na stanici Staroměstská a pak se studenti  ve skupinkách pohybovali v nejnavštěvovanějších oblastech Prahy. Měli za úkol od turistů zjistit základní informace o jejich návštěvě hlavního města, ale i jejich názory na Prahu a znalost českých osobností.

Projekt pokračoval ve škole zpracováním získaných odpovědí a ústní prezentací. Studenti většinou hodnotili projekt jako užitečný a zábavný, i když letošní chladné počasí ovlivnilo ochotu některých turistů komunikovat. Přesto věříme, že projekt přispěl k rozvoji dovedností našich studentů a posílil jejich jazykové sebevědomí.

Za vyučující AJ

H. Žandová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 19.5.2017 11:12  •  Přečteno: 27x

Exkurze v Muzeu Policie ČR

 

Dne 12. dubna 2017 jsme se my, studenti ze třetích ročníků zúčastnili exkurze v Muzeu Policie ČR. Ráno jsem měli sraz před muzeem a i přesto, že počasí nám nepřálo, stále jsme se těšili na nové informace, které se dozvíme. Při vstupu do muzea nás přivítala milá paní, která nás nejprve zavedla do šatny, kde jsme si nechali své věci a poté jsme se všichni shlukli kolem ní a ona nám řekla informace o muzeu. Poté nám rozdala pracovní listy, které jsme poté následující hodinu vyplňovali.

 

Po hodině našeho vyhledávání odpovědí jsme se shromáždili v místnosti, která sloužila i jako výstava po domácku vyrobených zbraní a vyhodnotili si naše pracovní listy. U každé odpovědi jsme se zastavili a rozebírali ji více dopodrobna. Během výkladu jsme se dozvěděli i spoustu informací o např. vyhledávání důkazů na místě činu, apod.

 

Exkurze se nám velmi líbila a myslím, že pro náš obor byla i velice zajímavá a poučná. Tímto bych ráda poděkovala, že jsme se něčeho podobného mohli zúčastnit.

 

 

Vodičková E., S3A

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 18.4.2017 13:07  •  Přečteno: 195x

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 24
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent