Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Tělocvičny a školní hřiště rss

Rozvr tělocvičen - rok 2023/2024

Malá cca 190 m2 (17x11 m)

 MALÁ 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 -20 20 - 21
 Pondělí                                                        
 Úterý                                                        
 Středa                                                        
 Čtvrtek                                                        
 Pátek                                                        

 

Velká cca 436 m2 (17x26 m)

 VELKÁ 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 -20 20 - 21
 Pondělí                                                        
 Úterý                                                        
 Středa                                                        
 Čtvrtek                                                        
 Pátek                                                        

 

označení v rozvrhu:

školní výuka 
zájmová činnost
pronájmy

legenda: 1 políčko = 15 minut, bílé políčko - možnost pronájmu 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 6.11.2023 12:28  •  Přečteno: 161x

CENÍK za pronájem tělocvičen, sportovišť, učeben a ŠJ ve školním 2023/2024 platný od 1.9.2023

Kontakt: 
HATINA Ondřej
605 240 551
o.hatina@ksidlisti.cz 

 
  NOVÝ CENÍK OD 1.3.2024 - doba pronájmu 60 min  

PŘEHLED CEN ZA PRONÁJEM: Cena za každou započatou hodinu
Tělocvična velká 436m2  (cca 17x26 m, umělý povrch)  550,00
Tělocvična malá 190 m2(cca 11x17 m, parkety)  420,00

Tělocvična malá 190m2(cca 11x17 m,parkety) s ozvučením

 520,00
Víceúčelové hřiště
(cca 17x37 m, umělý povrch)
+ šatna, soc.zázemí
 300,00
OSTATNÍ PRONÁJEM
Cena za každou započatou hodinu
Jídelna  1500,00
Jídelna s ozvučením  1600,00
Učebna - ZŠ + SŠ  370,00
Učebna PC (PC1,PC2,PC3)
(cena dle obsazenosti)

1500,00

3000,00

Učebna - MŠ Kaplická  260,00
 
 
 
Mimořádný pronájem ve dnech volna je navýšen o 100% ze základní ceny
za každou započatou hodinu.

Rozměry tělocvičen jsou orientační.
Smluvní ceny jednotlivých nájemních smluv vycházejí z uvedených cen a dále zohledňují zejména:

  • Účel pronájmu
  • Využití pro žáky školy

 

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Jednorázový pronájem ve dnech volna jen na základě domluvy.
Domluva minimálně 14 dní předem.
 
Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ JE V DOBĚ PRONÁJMŮ
ZÁKAZ VSTUPU ZÁKONNÝM ZÁSTUPCŮM DĚTÍ 
DO OBJEKTU ŠKOLY. 
 
 

 

Autor: Peterová  •  Vydáno: 26.9.2023 7:17  •  Přečteno: 13229x

Provozní doba tělocvičen a hřiště pro veřejnost

 

Kontakt: o.hatina@ksidlisti.cz

 

TĚLOCVIČNY PRO PRONÁJMY JSOU V PROVOZU

 

Časy pronájmu v tělocvičnách smluvním podnájemcům zůstávají nezměněny. 

 

 

V dnešních dnech máme otevřená jednotlivá hřiště :
 
Po - Pá od 17.00 do 19.30 hod.
So - Ne od 13.00 do 19.30 hod.
 
Hřiště je otevřeno pro : 
 
1. Děti včetně rodičů naší MŠ a ZŠ
2. Pro veřejnost na základě podepsané smlouvy o pronájmu
 
 
Hřiště se pronajímá pro volnočasovou zájmovou činnost skupinám dětí a žáků základní školy pod vedením osoby starší 18 let v rámci řádných pronájmů tělocvičen.
Možnost pronájmu i organizovaným skupinám nad 18 let. 

Autor: Peterová  •  Vydáno: 3.4.2023 13:46  •  Přečteno: 2905x

Řád venkovního školního areálu

Areál slouží k zabezpečení výuky školní tělesné výchovy a zájmové činnosti a tělovýchovy žáků, pro veřejnost je přístupný v době školního vyučování obvykle od 17 do 19.30 hodin.

O víkendech je areál přístupný obvykle v době od 10 do 19.30 hodin.
Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě závažných důvodů uzavřít areál.

Areál je v majetku Městské části Praha 4

Řád venkovního hřiště se v době epidemie onemocnění Covid-19 řídí nařízeními vlády a mimořádnými opatřeními MZ.

Autor: Peterová  •  Vydáno: 26.8.2022 13:24  •  Přečteno: 2084x

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent