Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Kontakty na školu

Adresa: 

 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 
 K Sídlišti 840 
 140 00  Praha 4 - Podolí 


Mapa:
 

 

GPS souřadnice: 50.0455450N, 14.4307933E


Kontakt:

 telefon:
 241 090 230 
 fax:  241 090 235 
 e-mail:  skola@ksidlisti.cz 


Datová schránka:

 ID:
 cqi5sp3 


Školní jídelna:

 telefon:   241 090 239
 e-mail:  skolnijidelna@ksidlisti.cz


Bankovní spojení:

 Komerční banka
 číslo účtu:
 75435041/0100  
 IČ:  48134023

 

Identifikační číslo provozovny:

 ŠKOLA   100 38 63 477
 MŠ  100 38 63 4771


IZO:

 RED-IZO   600 005 399
 ZŠ   102 101 337
 SOŠ  048 134 023
 ŠD  112 300 626
 ŠJ  102 425 302
 MŠ  107 501 716


Zřizovatel:

Městská část Praha 4


Dopravní spojení:

 Metro:  trasa C - Pankrác + autobus 188 na konečnou zastávku Kavčí hory
   trasa C - Pražského povstání + autobus 121 na zastávku Kavčí hory nebo Milevská 
   trasa C - Budějovická +  autobus 121 na zastávku Kavčí hory nebo Milevská
   trasa B - Smíchovské nádraží + autobus 118 na zastávku Nové Podolí
 Autobus:   118, 121, 188, 193


Úřední hodiny:

Mgr.Pondělíčková Helena ředitelka školy konzultace s rodiči žáků MŠ, ZŠ, SŠ, zástupci organizací a institucí středa
14:30-16:30
241090233
PaedDr. Kolářová Jaroslava statutární zástupce ředitele
konzultace s rodiči žáků MŠ, ZŠ, SŠ, zástupci organizací a institucí pondělí
14:30-16:30
241090231
Mgr. Zelenková Jana zástupce ředitele, výchovný poradce ZŠ  konzultace s rodiči žáků MŠ, ZŠ, SŠ, zástupci organizací a institucí 

čtvrtek
14:30-16:30

241090231
Hašková Lýdie sekretariát školy agenda školy, potvrzení o studiu, pojistné události žáků a studentů denně
7:00-11:30
12:00-15:30
241090230
Peterová Lenka ekonomka školy pokladní hodiny


pronájmy, smlouvy, školné


po - čt
7:45-8:00
15:00-15:30
po - čt
8:00-9:00
13:30-15:00
241090234
Mgr. Šedivá Michaela školní psycholog konzultace pro rodiče, žáky a studenty středa
8:00-11:00
241090236 
Mgr. Medková Martina speciální pedagog pro nápravy SPU konzultace pro rodiče, žáky a studenty čtvrtek
15:30-16:30
241090246 
Mgr. Hudecová Martina metodik prevence sociálně-patolog. jevů, vedoucí poradenského centra konzultace pro rodiče, žáky a studenty středa
15:30-16:30
241090256 
Mgr. Měšťánková Kateřina vzdělávání cizinců konzultace pro rodiče, žáky a studenty úterý
15:30-16:30
241090247 
Veselská Vilma  vedoucí učitelka MŠ  konzultace pro rodiče - MŠ Kaplická  úterý 
16:00-17:00 
241731467 
Mgr. Bartoňová Alena
vedoucí učitelka  I. stupně konzultace pro žáky a rodiče středa 
15:30-16:30
241090245 
Mgr. Štiková  Eva vedoucí učitelka II. stupně konzultace pro žáky a rodiče středa
15:30-16:30
241090253 
Mgr. Měřinská Markéta  vedoucí učitelka SŠ, výchovný poradce SŠ  konzultace pro studenty a rodiče  úterý
13:30-15:30 
241090258 
Teclová  Lenka vedoucí vychovatelka školní družiny konzultace pro žáky a rodiče středa
15:30-16:30
241090242 
Holá  Jana vedoucí školní jídelny agenda ŠJ denně
7:00-9:00
241090239 
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent