Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Kontakty na školu

Adresa: 

 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 
 K Sídlišti 840 
 140 00  Praha 4 - Podolí 


Mapa:
 

 

GPS souřadnice: 50.0455450N, 14.4307933E


Kontakt:

 telefon:
 241 090 230 
 fax:  241 090 235 
 e-mail:  skola[zavináč]ksidlisti.cz 


Datová schránka:

 ID:
 cqi5sp3 


Školní jídelna:

 telefon:   241 090 239
 e-mail:  skolnijidelna[zavináč]ksidlisti.cz


Bankovní spojení:

 Komerční banka
 číslo účtu:
 75435041/0100  
 IČ:  48134023

 

Identifikační číslo provozovny:

 ŠKOLA   100 38 63 477
 MŠ  100 38 63 4771


IZO:

 RED-IZO   600 005 399
 ZŠ   102 101 337
 SOŠ  048 134 023
 ŠD  112 300 626
 ŠJ  102 425 302
 MŠ  107 501 716


Zřizovatel:

Městská část Praha 4

 

Pověřenec GDPR:

 jméno:   Mgr. Jana Pužmanová
 e-mail:  poverenec.gdpr[zavináč]praha4.cz


Dopravní spojení:

 Metro:  trasa C - Pankrác + autobus 188 na konečnou zastávku Kavčí hory
   trasa C - Pražského povstání + autobus 134 na zastávku Kavčí hory nebo Milevská 
   trasa C - Budějovická +  autobus 134 na zastávku Kavčí hory nebo Milevská
   trasa B - Smíchovské nádraží + autobus 118 na zastávku Nové Podolí
 Autobus:   118, 134, 188, 193


Úřední hodiny:

 Mgr. Pondělíčková Helena  ředitelka školy  konzultace s rodiči žáků MŠ, ZŠ, SŠ, zástupci organizací a institucí  středa
 15:30-16:30
 241090233
 PaedDr. Kolářová Jaroslava  statutární zástupkyně ředitelky
 konzultace s rodiči žáků MŠ, ZŠ, SŠ, zástupci organizací a institucí  úterý
 15:30-16:30
 241090231
 Mgr. Zelenková Jana  zástupkyně ředitelky, kariérová poradkyně ZŠ   konzultace s rodiči žáků MŠ, ZŠ, SŠ, zástupci organizací a institucí 

 čtvrtek
 15:30-16:30

 241090231
 Roubalová Zuzana
 skola[zavináč]ksidlisti.cz
 sekretariát školy  agenda školy, potvrzení o studiu, pojistné události žáků a studentů  denně
 7:00-11:30
 12:00-15:30
 241090230
 Pálková Eva
 
ekonomka[zavináč]ksidlisti.cz
 ekonomka školy  pokladní hodiny


 pronájmy, smlouvy, školné


 po - čt
 7:30-8:00
 15:00-15:30
 po - čt
 8:00-9:00
 13:00-14:00
 241090234
 Mgr. Třešňáková Michaela
 
m.tresnakova[zavináč]ksidlisti.cz
 školní psycholožka  konzultace pro rodiče, žáky a studenty  středa, čtvrtek 
 8:00-11:00
 241090236 
 Mgr. Novotný Josef  školní metodik prevence, vedoucí poradenského centra  konzultace pro rodiče, žáky a studenty  středa
 15:30-16:30
 241090243 
 Mgr. Schreiber Adam  výchovný poradce ZŠ  konzultace pro žáky a rodiče  středa
 15:30-16:30
 241090246
 Mgr. Dessie Zuzana  školní metodička prevence  konzultace pro rodiče, žáky a studenty  středa
 15:30-16:30
 241090244
 Mgr. Měšťánková Kateřina  GDPR  agenda GDPR  čtvrtek
 14:35-15:35
 241090247 
 Mgr. Círová Markéta  vzdělávání cizinců  konzultace pro rodiče, žáky a studenty

 úterý
 14:35-15:35

 241090245
 Veselská Vilma   zástupkyně ředitelky  konzultace pro rodiče - MŠ Kaplická   úterý 
 16:00-17:00 
 241731467 
 Mgr. Konopásková Romana
 vedoucí učitelka  I. stupně, školní psycholožka  konzultace pro žáky a rodiče  pondělí 
 14:35-15:35
 241090245 
 Mgr. Štiková Eva  vedoucí učitelka II. stupně  konzultace pro žáky a rodiče  pondělí
 16:25-17:25
 241090253 
 Mgr. Měřinská Markéta   vedoucí učitelka SŠ, výchovná poradkyně SŠ   konzultace pro studenty a rodiče   pondělí
 15:30-16:30 
 241090258 
 Teclová  Lenka  vedoucí vychovatelka školní družiny  konzultace pro žáky a rodiče  středa
 15:30-16:30
 241090242 
 Holá  Jana  vedoucí školní jídelny  agenda ŠJ  denně
 7:00-9:00
 241090239 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent