Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

přípravka pro budoucí prvňáčky rss

Závěrečná hodina s předškoláky

V úterý 26. 3. se konalo poslední setkání s našimi malými předškoláky. Děti se naučily poznávat počet slabik ve slově, z čeho se slabika skládá a rozeznávat první a poslední hlásku ve slově. Naučily se veliknoční básníčku a popisovaly obrázek.

 

Už se těšíme, až naše předškoláky přivítáme u zápisu. 

A. Krejčová 

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 3.4.2024 12:17  •  Přečteno: 61x

Jarní přípravka s předškoláky

I v polovině března k nám opět přišli budoucími prvňáčci. Hlavním tématem setkání 12. 3.  bylo přicházející jaro. Vyprávění o změnách v přírodě jsme ozdobili i básničkou Jehnědy a kočičky, račte do mé básničky… Děti prokázaly, že si všímají změn v počasí, umí pojmenovat první jarní květiny i zvířata a jejich mláďata.

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 3.4.2024 12:13  •  Přečteno: 50x

Předškoláci a matematika

Po jarních prázdninách jsme ve škole přivítali opět naše předškoláky. Děti se s chutí zapojily do práce, tentokrát bylo na programu předškolní počítání. Čtení číslic, určování počtu prvků v souboru, tvorba souborů o daném počtu, uspořádání čísel, porovnávání počtu prvků… to vše děti zvládaly bez problémů.

 

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 27.2.2024 12:17  •  Přečteno: 107x

Lednové setkání s předškoláky

V úterý 23. 1. jsme se opět setkali s předškoláky. Tentokrát jsme hodinu zaměřili na poznávání číslic do 5. Na začátku hodiny jsme se seznámili a řekli si, co nás v hodině čeká. Ukazovali jsme si jednotlivé číslice a děti poznávaly, co asi na tom obrázku je. Dále děti dostaly pracovní list a společně jsme pracovali na tom, aby měly všechno správně. 

Hodinu jsme si moc užili a těšíme se na další únorové setkání. 

M. Medková 

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 25.1.2024 9:38  •  Přečteno: 94x

PŘEDVÁNOČNÍ PŘÍPRAVKA PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

V úterý 19.12.2023 jsme se v tomto kalendářním roce naposledy sešli s našimi předškoláky. A protože byl čas adventu, zazpívali jsme si nejznámější koledy a vyrobili si papírový betlém s Marií, Josefem a Ježíškem. Všem dětem se práce povedla. S přáním šťastných Vánoc jsme se rozešli do školky nebo domů.

Mgr. Miloslava Pospíšilová

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 8.1.2024 9:55  •  Přečteno: 138x

Strašidelná přípravka

V úterý 31. 10. jsme se opět přivítali s našimi předškoláky. Tentokrát jsme naši hodinu zaměřili na Halloween. Povídali jsme si o tom, kde se tento svátek slaví a co se slaví u nás v České republice. Děti nám sdělovaly, která strašidla či jiné podivnosti se pojí s tímto strašidelným dnem. 

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 8.11.2023 7:26  •  Přečteno: 206x

Orientace v prostoru - předškoláci

A máme za sebou již 2. setkání s předškoláky. V úterý 17. 10.  jsme se při práci zaměřili na rozvoj řeči, zrakového vnímání a orientace v prostoru. Děti se představovaly, říkaly svá křestní jména i příjmení, v pracovním listu hledaly stejné obrázky, ukazovaly směry - vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu...

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 7.11.2023 7:33  •  Přečteno: 138x

První přípravka

Od října se již tradičně věnujeme budoucím prvňáčkům. V letošním školním roce jsme je poprvé přivítali v úterý 3. 10. Na programu bylo vzájemné seznámení, prohlídka školy, zkouška komunikačních dovedností dětí a rozvoj hrubé motoriky.

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 11.10.2023 8:48  •  Přečteno: 237x

Pozvánka na přípravku pro budoucí prvňáčky

Pozvánka na přípravku pro budoucí prvňáčky

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 22.9.2023 14:19  •  Přečteno: 322x

Závěrečná přípravka ve školním roce 2022/2023

Dne 21. 3. se konala poslední přípravka našich budoucích prvňáčků. 

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 30.3.2023 12:07  •  Přečteno: 319x

První únorové setkání s předškoláky

Umíte počítat do pěti? Tak naši předškoláci bez problémů. V úterý 7.2. jsme se sešli opět ve škole. Procvičili číslice do pěti, naložili do aut různé počty barevných kostiček a už se zase těšíme na příští setkání.

Paní učitelky 1. stupně

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 14.2.2023 11:07  •  Přečteno: 268x

Poslední lednová přípravka

V úterý 24. 1. jsme se opět sešli s předškoláky. Tentokrát jsme do hodiny zapojili i anglický jazyk. Zajímalo nás, jestli děti znají nějaká anglická slovíčka. Zaměřili jsme se na barvy a čísla. Zkusili jsme přidat i názvy geometrických útvarů. Společně jsme si pak zopakovali nějaké anglické fráze. Hodina utekla jako voda, děti perfektně pracovaly. Velice nás překvapilo, jak to předškoláčci krásně zvládli. 

Budeme se opět těšit na další únorové setkání. 

Učitelky 1. stupně 

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 13.2.2023 11:16  •  Přečteno: 269x

Předvánoční přípravka

V úterý 13. prosince proběhla předvánoční přípravka pro budoucí prvňáčky. Paní učitelky si nejprve s dětmi povídaly o vánočních zvycích a pak si pro děti připravily zpěv koled a vyrábění vánočního kapra.

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 21.12.2022 9:32  •  Přečteno: 336x

Poslední listopadové setkání s předškoláky

V Úterý 29. 11. opět navštívili naši školu předškoláci. Děti ukázaly, jak umí rozlišovat svá jména a to, jak je oslovují rodiče. Poté se budoucí prvňáčci aktivně zapojili do hry s barvami. 

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 2.12.2022 10:25  •  Přečteno: 459x

Setkání s předškoláky

V úterý 15. 11. jsme měli další příjemné setkání s předškoláky. Na začátku hodiny jsme si zazpívali pár známých písniček. Na klávesy nás doprovázela paní učitelka Borotová. Některé děti se naučily novou básničku "Foukej, foukej větříčku". Pro ostatní to byla hračka, protože ji již znaly. 

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 21.11.2022 12:04  •  Přečteno: 388x

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 10

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent