Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

o studiu rss

Národní testování žáků 9. ročníku 2017/2018

Jak už je u nás ve škole zvykem, tak i letošní žáci 9. třídy ověřili svoje znalosti a dovednosti v národním srovnávacím testování Scio. Testy spolu s nimi vypracovalo 16 442 žáků devátých tříd. Testování se týkalo českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a angličtiny.

Výsledky naší školy jsou dobré, držíme se nad průměrem testovaných škol.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.2.2018 11:51  •  Přečteno: 138x

Národní testování 6. ročníků 2017/2018

Vzhledem k tomu, že po odchodu dětí na víceletá gymnázia došlo ke sloučení tří pátých tříd, nechali jsme nové šesťáky letos na podzim otestovat jejich znalosti a dovednosti v Národním testování 6. ročníků 2017/2018.

Testování se zúčastnilo na 4 858 žáků 6. tříd.

V testech si ověřili znalosti a dovednosti v českém jazyce a matematice, vypracovali také test obecných studijních předpokladů, součástí testování byl i adaptivní test z anglického jazyka.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.2.2018 11:26  •  Přečteno: 136x

Zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 2017

V termínu 9. – 19.5. 2017 byla naše škola zařazena Českou školní inspekcí do výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Cílem testování není srovnávat žáky, třídy nebo školy – základním úkolem je poskytnout informaci o tom, nakolik každý jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených dovedností. Přesto je pro nás možnost zasadit výsledky žáků naší školy do rámce výsledků všech testovaných žáků zajímavá a je pro nás užitečnou zpětnou vazbou.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 8.8.2017 14:13  •  Přečteno: 347x

Sešity a pomůcky ZŠ 2017/2018

 Sešity a pomůcky 1. stupeň ZŠ  147 kB  pdf
 Sešity a pomůcky 2. stupeň ZŠ  115 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 30.6.2017 10:57  •  Přečteno: 596x

Národní testování 9. ročníků (2016/2017)

V listopadu jsme opět přihlásili žáky 9. třídy do testování Scio, konkrétně do Národního testování žáků 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, aby si ověřili své znalosti a dovednosti v českém a anglickém jazyce a matematice, zjistili, jaké jsou jejich studijní předpoklady a jakých výsledků vzhledem k nim dosahují. Testování se zúčastnilo celkem 16.300 žáků z celé republiky.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.1.2017 11:18  •  Přečteno: 494x

Internet na škole JE BEZPEČNÝ!

Na naší škole již pátý rok probíhá projekt „Bezpečný internet“.

Ve všech čtyřech počítačových učebnách, kde je k výuce celkem 80 pracovních stanic pro žáky, je tzv. zabezpečený přístup žáků na nežádoucí, nevhodné nebo nebezpečné internetové stránky.

Navíc je ve všech počítačových učebnách nainstalován program „VISION“, který umožňuje učiteli ve výuce individuálně zablokovat, nebo povolit přístup každého žáka k internetu ve výuce. Program dále učiteli umožňuje sledovat na učitelském monitoru každou pracovní stanici žáka ve třídě, tedy učitel vidí, co které dítě na svém počítači právě dělá.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.9.2016 13:45  •  Přečteno: 1809x

BEZPEČNĚ ON-LINE

JSOU NAŠE DĚTI OPRAVDU V BEZPEČÍ? VÍME, S KÝM SE NA INTERNETU SCHÁZÍ, VÍME, S KÝM SI NA INTERNETU VYMĚŇUJÍ ČASTOKRÁT I CHOULOSTIVÉ FOTOGRAFIE A S KÝM SI DOMLUVÍ OSOBNÍ SCHŮZKU BEZ NAŠEHO VĚDOMÍ?

VÍME, JAKÉ NEBEZPEČÍ JIM HROZÍ? A VĚDÍ TO NAŠE DĚTI?

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.9.2016 9:05  •  Přečteno: 1815x

Testování Scio - 5. třídy - STONOŽKA 2015/2016

V letošním školním roce byli mezi 4458 žáky 5. tříd, kteří se účastnili srovnávacího testování Scio STONOŽKA, i naši páťáci.

V testech si ověřili znalosti a dovednosti v českém jazyce a matematice, vypracovali také test obecných studijních předpokladů.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 27.6.2016 17:30  •  Přečteno: 723x

Testování SCIO - 9. třída (2015/2016)

I v letošním školním roce se žáci 9. třídy zúčastnili testování v projektu STONOŽKA a SCATE, aby si ověřili znalosti a dovednosti v českém a anglickém jazyce a matematice.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 26.2.2016 10:22  •  Přečteno: 896x

Zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd

V termínu 12. – 22.5. 2015 proběhlo  výběrového zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, do kterého byla Českou školní inspekcí vybrána i naše škola.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 25.6.2015 15:04  •  Přečteno: 1011x

Testování Scio ve školním roce 2014/2015

I v tomto školním roce vynaložila škola nemalou částku na externí evaluaci výsledků vzdělávání žáků. Využili jsme testy společnosti Scio - projekty Vektor, Stonožka, Scate, Učební styly a zapojili do nich žáky ze základní i střední školy.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 25.6.2015 14:59  •  Přečteno: 1162x

Výsledky testování Scio ve školním roce 2013/2014

V letošním školním roce se testy Scio opět staly jedním z externích nástrojů pro evaluaci výsledků vzdělávání.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.6.2014 12:34  •  Přečteno: 1433x

Výsledky testování Scio ve školním roce 2012/2013

Scio testy využívá naše škole dlouhodobě jako jeden z externích nástrojů pro evaluaci výsledků vzdělávání.
Kromě žáků 9. třídy, kde testování proběhlo již na podzim, se v průběhu 2. pololetí testování uskutečnilo i v dalších třídách.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 27.6.2013 12:51  •  Přečteno: 1744x

Národní šetření výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd

V termínu 13.5. – 7.6. 2013 proběhla na všech základních školách v ČR 2. generální zkouška testování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd v projektu NIQES České školní inspekce.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.6.2013 14:40  •  Přečteno: 1504x

Testování Scio - 9. třída

V listopadu se žáci 9. třídy zúčastnili srovnávacího testování v rámci projektu STONOŽKA.
Do tohoto testování se zapojilo 628 škol z celé České republiky, otestováno bylo 17 106 žáků.

Testování bylo tvořeno souborem testů z obecných studijních předpokladů (OSP), českého jazyka (ČJ), matematiky (M) a anglického jazyka (AJ).

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 10.1.2013 15:26  •  Přečteno: 2338x

Strana:  1 2 3   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent