Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


< návrat zpět

o studiu rss

Průvodce pro rodiče prvňáka

 
   
 Průvodce pro rodiče prvňáka  280 kB  pdf
     

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 3.9.2023 10:51  •  Přečteno: 215x

Sešity a pomůcky ZŠ 2023/2024

 
   
 Sešity a pomůcky 2. stupeň ZŠ  92 kB  pdf
     

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 27.6.2023 12:54  •  Přečteno: 204x

Národní testování žáků 2023

I v letošním školním roce 2022/2023 jsme se zúčastnili jarního Národního testování 2023 žáků 3., 5. a 7. tříd

Jsme rádi, že jsme mohli opět ověřit úroveň výsledků vzdělávání v naší škole, i to, že je v porovnání s ostatními zapojenými školami na velmi dobré úrovni, že jsme se dokázali dobře vyrovnat s dopady distanční výuky a udrželi kvatitu výchovně vzdělávacího procesu.

Z minulého testování vyplynulo, že je potřeba zapracovat na rozvoji klíčových kompetencí a letošní testy ukazují, že jsme se zlepšili. Do budoucna určitě budeme pracovat na rozvoji a využívání studijního potenciálu našich žáků, větší pozornost je věnována také matematice, kde jsme ve výsledku průměrní.

Žáci mají ve svém profilu v aplikaci ScioDat individuální zprávu v elektronické verzi, tam je také navíc doplněna o náhled řešeného testu s vyznačením správných odpovědí.
K výsledkům v jednotlivých třídách:

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.5.2023 11:20  •  Přečteno: 168x

Národní testování žáků 9. tříd 2022/2023

Stejně jako v uplynulých letech, i letos se během listopadu naši deváťáci zúčastnili Národního testování. Srovnávacími testy letos prošlo na 19 570 žáků. Jakého výsledku v porovnání se svými studijními předpoklady dosáhli naši deváťáci?

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 17.2.2023 15:52  •  Přečteno: 172x

Národní testování 2022

Již tradičně jsme se i ve školním roce 2021/2022 zúčastnili jarního Národního testování 2022 žáků 3., 5. a 7. třídTestování probíhalo do konce dubna 2022.

Jsme rádi, že jsme si ověřili úroveň výsledků vzdělávání v naší škole, i to, že je v porovnání s ostatními zapojenými školami na velmi dobré úrovni, a to i po více než roce distančního vzdělávání. Do budoucna určitě zapracujeme na rozvoji klíčových kompetencí a na dalším rozvoji studijního potenciálu našich žáků.

Žáci mají ve svém profilu v aplikaci ScioDat individuální zprávu v elektronické verzi, tam je také navíc doplněna o náhled řešeného testu s vyznačením správných odpovědí


K výsledkům v jednotlivých třídách:

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.5.2022 12:53  •  Přečteno: 335x

Čtenářská gramotnost – 7. třída

V sedmičce jsme využili možnost otestovat úroveň své čtenářské gramotnosti. Adaptivní test prověřil, jak umíme z textu získat informace, jestli je dokážeme zpracovat a jak zvládneme text zhodnotit.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 28.4.2022 8:13  •  Přečteno: 502x

Testování Scio 9. třída (2021/2022)

Stejně jako v uplynulých letech, i letos na podzim se naši deváťáci zúčastnili Národního testování. Srovnávacími testy letos prošlo na 16 461 žáků. Jakého výsledku dosáhli naši deváťáci?

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 28.4.2022 8:11  •  Přečteno: 489x

Srovnávací testování Scio 2021

Srovnávací testování Scio 2021

I přes to, že byla většina letošního školního roku poznamenaná pandemií, mimořádnými opatřeními a distanční výukou, jsme využili možnost externí evaluace výsledků vzdělávání našich žáků, hned jak se mohli vrátit k prezenční docházce do školy.

Zúčastnili jsme se jarního Národního testování žáků 3., 5. a 7. tříd i Tréninku na přijímací zkoušky v osmých třídách. Součástí testování bylo v některých ročnících i vyplňování žákovských a rodičovských online dotazníků.

Testování probíhalo do konce května 2021.

Jsme rádi, že jsme si ověřili úroveň výsledků vzdělávání v naší škole a to, že je na velmi dobré úrovni i po více než půl roce distančního vzdělávání, kdy výuka probíhala online. Do budoucna určitě zapracujeme na dalším rozvoji studijního potenciálu našich žáků.
Podrobnější výsledky jsou zde:

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 28.6.2021 14:32  •  Přečteno: 1230x

Testování Scio – 9. třída

Stejně jako v uplynulých letech, i letos na podzim se naši deváťáci zúčastnili národního testování. Do testování se zapojilo téměř 400 základních škol a víceletých gymnázií. Národními srovnávacími testy tak letos prošlo na 10 515 žáků. Počet zapojených škol i testovaných žáků je v porovnání s předchozími lety nižší, zřejmě jako důsledek jarního čtyřměsíčního uzavření škol z důvodu šíření onemocnění Covid-19. Jaká je tedy úroveň vzdělávání v této situaci?

Žáci vypracovali test obecných studijních předpokladů, test z matematiky, z českého jazyka a adaptivní test z anglického jazyka.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 3.2.2021 18:08  •  Přečteno: 546x

Fakultní škola

Fakultní škola

Spolupráce naší školy s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy sahá daleko do minulosti. Vždycky k nám chodili studenti na praxi, vždy jsme se podíleli na pilotáži různých projektů ať už na podporu budoucích učitelů, podporu začínajících kolegyň a kolegů, a nebo zaměřených na rozvoj výukových metod či forem práce s žáky a jejich hodnocení. Studenti k našim pedagogům chodí na individuální i pedagogicko-psychologické skupinové praxe stále a často i v současnosti.

Trochu mladšího data je spolupráce s budoucími absolventy pedagogických studijních programů na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, kteří k nám také chodí na náslechy i na individuální praxe.

Co je však novinka nejčerstvější?

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 25.2.2020 14:32  •  Přečteno: 856x

Výsledky Národního testování Scio 2019

I v letošním školním roce 2018/2019 jsme naše žáky přihlásili k testování společnosti scio, jejíž testy jsou pro nás dobrým externím evaluačním nástrojem.

Testování proběhlo ve 3., 5., 7. a 9. třídě (národní srovnávací testování) a v 8. třídě si žáci vyzkoušeli tréninkové testy k přijímačkám.

Díky superpaušálu, který jako škola financujeme a využíváme, si v rámci běžných vyučovacích hodin mohli žáci s vyučujícími vyzkoušet i tzv. testy do hodin nebo testy ověřující čtenářskou gramotnost.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 21.6.2019 8:51  •  Přečteno: 1103x

Trénink na přijímačky - 8. třída

Protože využíváme „superpaušál“ společnosti Scio na maximum, žáci 8. tříd si v květnu vyzkoušeli Trénink na přijímací zkoušky.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 18.6.2018 18:16  •  Přečteno: 1368x

Národní testování Scio 2017/2018 - 7. třídy

V letošním školním roce jsme nadstandardně využili možnost testovat v Národním testování i žáky 7. ročníku. Testování se zúčastnilo téměř 5000 žáků 7. tříd.

V testech si ověřili svoje studijní předpoklady, znalosti a dovednosti v českém jazyce a matematice, součástí testování byl i adaptivní test z anglického jazyka.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.6.2018 10:45  •  Přečteno: 1311x

Národní testování Scio 2017/2018 - 5. třídy

V letošním školním roce byli mezi 14170 žáky 5. tříd, kteří se účastnili národního  testování, i naši páťáci.
V testech si ověřili znalosti a dovednosti v českém jazyce a matematice, vypracovali také test obecných studijních předpokladů a adaptivní test z anglického jazyka.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.6.2018 10:36  •  Přečteno: 1374x

Národní testování Scio – 3. třídy 2017/2018

Na jaře jsme naše třeťáky zapojili do projektu národního srovnávacího testování z ČESKÉHO JAZYKA, MATEMATIKY, ANGLICKÉHO JAZYKA, vzdělávací oblasti ČLOVĚK A JEHO SVĚT a otestovali jsme i dosažení KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ před ukončením 1. období vzdělávání.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.6.2018 10:35  •  Přečteno: 1140x

Strana:  1 2 3 4   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent