Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


Aktuálně rss

Vstup do školy

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 


Kavky Environmental Challenge "To je ale počasí..."

Kavky Environmental Challenge "To je ale počasí..."

Druhá letošní výzva na prosinec a leden se zaměří na počasí, potažmo na globální klimatickou změnu.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 7.12.2023 16:44  •  Přečteno: 38x

Kdo je tedy nepřítel přírody? - zhodnocení výzvy

Kdo je tedy nepřítel přírody? - zhodnocení výzvy

V současné době je největším nepřítelem přírody člověk. Svým chování přeměňuje přírodu na některých místech k nepoznání.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 7.12.2023 16:34  •  Přečteno: 28x

Advent začal i u nás

stromekstromek2

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 7.12.2023 15:29  •  Přečteno: 36x

Pozvánka na vánoční akademii 1. a 2. stupně

Srdečně Vás zveme na naši vánoční akademii, která probhěne 12. prosince 2023 pro 1. stupeň a 13. prosince 2023 pro 2. stupeň. Obě začínají v 17 hodin.

 

Můžete se těšit na úžasná vystoupeni žáků školy a vánoční jarmark. Doufáme, že nás navštívíte v hojném počtu.

 

Těšíme se na Vás.

 

pozvánka na vánoční akademii

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 4.12.2023 11:31  •  Přečteno: 108x

Přijímací řízení a jednotná přijímací zkouška 2023/2024 (pro 2024/2025)

Vážení rodiče,

pro informace k průběhu přijímacího řízení, vyplňování a podávání přihlášek ke studiu na víceletých gymnáziiích a středních školách mě můžete kontaktovat přes e-mail j.zelenkova@ksidlisti.cz nebo přes Bakaláře.

Ve čtvrtek 11.1.2024 proběhne pro zájemce z řad rodičů informační schůzka o průběhu přijímacího řízení, podávání přihlášek atd.

Schůzka pro rodiče žáků 5., 7. třída - 17.00, učebna Z9, 1. patro

Schůzka pro rodiče žáků 9. třída - 17.45, učebna Z9, 1. patro

Na shledanou se těší

Jana Zelenková 

 

Termín podání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení

 • obory vzdělání s talentovou zkouškou: do 30. listopadu 2023   (včetně sportovních gymnázií) (až dvě přihlášky)
 • obory vzdělání bez talentové zkoušky: do 20. února 2024 (až 3 přihlášky)

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority. Změna pořadí pak již nebude možná.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) (její výsledek) je povinnou součástí prvního i druhého kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě sportovních gymnázií).

JPZ se bude konat v termínech stanovených MŠMT. Didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 2023/2024 uskuteční v termínech:

Čtyřleté obory:

 • 1. termín:  12. dubna 2024  (pátek)
 • 2. termín:  15. dubna 2024  (pondělí)

 

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín:   16. dubna 2024
 • 2. termín:   17. dubna 2024 

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je pro všechny obory stanovena na dny:

 • 1. termín: 29. dubna 2024
 • 2. termín: 30. dubna 2024

 

Zpřístupnění hodnocení jednotné přijímací zkoušky:

 

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 15. května 2024.  

 

 

Přesná kritéria pro přijímání uchazečů o studium vyhlásí ředitelé škol nejpozději do 31.10.2023 (obory s talentovou zkouškou) a do 31. ledna 2024 (obory bez talentové zkoušky).

 

Další informace k průběhu přijímacího řízení najdete na:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 25.11.2023 9:40  •  Přečteno: 239x

ŠKOLA BEZ NIKOTINU A TABÁKU

Stále více škol se u svých žáků setkává s užíváním nových alternativních forem nikotinu, jako jsou nikotinové sáčky, e-cigarety (vapy) a další produkty. Tyto výrobky jsou mezi dětmi a dospívajícími stále více populární. K jejich užívání láká nejen propracovaný marketing výrobců, ale i poměrně snadná dostupnost. I přes legislativní zákaz prodeje těchto výrobků nezletilým není pro ně velkým problémem je získat.

Výrobky, které jsou často prezentovány jako „zdravější“ alternativa ke klasickému kouření nejsou bez rizika a důkazy o jejich škodlivosti stále přibývají. Většina těchto výrobků obsahuje nikotin, který zvláště u dětí a mladistvých vede k rychlému vzniku závislosti.

Z těchto důvodů se naše škola rozhodla zapojit do pilotního projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) "Škola bez nikotinu a tabáku”. Cílem tohoto projektu je zajistit čisté a bezpečné prostředí pro studium a práci, poskytnout žákům a studentům přístupnou formou kvalitní informace o účincích nikotinových a tabákových výrobků na zdraví, motivovat je k životu bez nikotinu a tabáku a naučit je rozpoznat manipulativní taktiky tabákového průmyslu.

Tvoříme společně pro naše děti bezpečné prostředí bez nikotinu a tabáku.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 20.11.2023 16:07  •  Přečteno: 86x

Děti dětem 2023

Pozvánka Děti dětem 2023

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 16.11.2023 15:24  •  Přečteno: 206x

Kavky Environmental Challenge - Nepřátelé přírody

Kavky Environmental Challenge - Nepřátelé přírody

V letošním školním roce budeme opět vyhlašovat jednou za dva měsíce ekologicky zaměřené výzvy – Kavky Environmental Challenge. První z nich nese název „Nepřátelé přírody“.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 5.10.2023 18:11  •  Přečteno: 385x

Výstava na stromech 2023

Výstava na stromech 2023

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 2.10.2023 10:16  •  Přečteno: 311x

Pozvánka na přípravku pro budoucí prvňáčky

Pozvánka na přípravku pro budoucí prvňáčky

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 22.9.2023 14:19  •  Přečteno: 181x

Hurá do 1. třídy!

Ráno se paní učitelky sešly s dětmi před školou. Děti měly ve tvářích radost, jen u některých byly malé obavy z toho, co je asi ve škole čeká. Jakmile ale paní učitelky dorazily, tváře malých žáčků se rozjasnily. Paní učitelky všechny přivítaly a děti předaly letošním maturantům, kteří prvňáčky dovedli do jídelny za zvuku fanfár ke slavnostnímu šerpování dětí na školáky.

 

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 12.9.2023 11:23  •  Přečteno: 264x

Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče, milí žáci a studenti, příznivci Školy Kavčí hory,

už se opět přiblížil okamžik, kdy odstartuje nový školní rok a doufáme, že proběhne hladce, bez komplikací a bude pro nás všechny úspěšný.

Vítáme nové prvňáčky, vítáme nové studenty 1. ročníku i nové pedagogy.

Na školní rok jsme se připravovali zodpovědně, stále se snažíme nejen dobře pracovat, ale také spolupracovat a poskytovat nejen výchovu a kvalitní vzdělávání podle zákona, ale také tolerovat, chápat, pomáhat a podporovat.

Těšíme se na Vás a věříme, že za vzájemné spolupráce a důvěry, s respektem a podporou zvládneme i letošní školní rok minimálně na výbornou.

Hodně úspěchů, radosti a zdraví přeje všem

Vaše škola

Organizace zahájení školního roku

V pondělí 4. září 2023 se těšíme na shledání ve třídách v 8.00, ve škole společně strávíme jednu vyučovací hodinu do 8.45.

Nové prvňáčky přivítáme před školou v 8.15 (před školou si je vyzvednou paní učitelky).

Školní družina je v provozu pro přihlášené žáky.

Oběd se vydává od 11.00 do 12.30 hodin – pouze strávníkům s uhrazenou platbou (zkontrolujte si prosím).

Studentky a studenti 1. ročníku SŠ po přivítání ve třídách odjíždějí na adaptační kurz.

Úterý 5.9.2023

1. stupeň – 4 vyučovací hodiny (do 11.40)

2. stupeň a SŠ – 5 vyučovacích hodin (do 12.35)

Výuka podle zkráceného upraveného rozvrhu a bez odpoledního vyučování (1. stupeň – 4 vyučovací hodiny, 2. stupeň a SŠ – 5 vyučovacích hodin) bude probíhat do 8.9.2023.

Užijte si poslední prázdninové dny Úžasný

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 28.8.2023 14:43  •  Přečteno: 953x

Opravné a doplňující zkoušky SOŠ - 2. pololetí 2022/2023

 

1. DOPLŇUJÍCÍ ZKOUŠKY – 30.08.2023, 11:00

IKT – S2B

SPA – S2C, S3C*

 

(*: S3C – část TEA lze pokračovat i 31. 8., dále dle pokynů vyučující)

 

+ do 12:00 odevzdat podklady pro klasifikaci

 

S2B – SOP (praxe)

S2B – TEČ

 

Hlásíte se svému vyučujícímu

 

2. OPRAVNÉ ZKOUŠKY – 31.08.2023

 

a) 10:00

 • EKO – S2B, S2C
 • MAT – S1B, S3A

 

b) 11:00

 • VES – S2A, S3A
 • PRA – S3A

 

c) 11:30

 • CJL – S2C

 

Hlásíte se svému vyučujícímu

 

MOŽNOST KONZULTACE PŘED OPRAVNOU ZKOUŠKOU

 

Termín: 30.08.2023 - 11:00 - 15:00 - nutno předem domluvit konkrétní čas (e-mailem nebo telefonicky)

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 18.7.2023 12:38  •  Přečteno: 300x

Konec školního roku 22/23

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 30.6.2023 17:45  •  Přečteno: 341x

Šikovné děti z 1.B a 2.A

Blíží se konec školního roku a nezbývá než se pochlubit šikovnými dětmi. Dan Graham a Vašek Oliva z 1.B spolu s Tobíkem Novákem a Matoušem Křivdou z 2.A zvítězili se svým fotbalovým týmem AFK Slavoj Podolí v soutěži H3B 2015 (2HP) – J. Novotného 2022/2023. Moc gratulujeme.

 

Adélka Hejdová, žačka z 2.A získala ocenění ve výtvarné soutěži Pestrý svět a její výtvor se dostal až na plakát Neviditelné výstavy, která je umístěna v Novoměstské radnici. Všem doporučuji výstavu navštívit. 

M. Pospíšilová

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 27.6.2023 13:01  •  Přečteno: 317x

Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9   další » ... 12
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent