Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory

Aktuálně rss

Vstup do školy


Aktuální informace - škola od 12.4.2021

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

protože se někteří z Vás nemohli zúčastnit online informačních schůzek, zde je alespoň stručná informace k organizaci nástupu dětí do školy 12.4.2021, ostatní podrobnosti k organizaci a výuce Vám sdělí Vaše paní učitelky.

Prezenční výuka ve škole bude pouze pro žáky 1. stupně v rotačním systému 

  1.  týden Z1A, Z1B, Z3A, Z3B, Z5A
  2.  týden Z2A, Z2B, Z4A, Z4B, Z5B

Žáci 1. nebo 2. tříd přicházejí do školy 7.30 – 7.45. 

Žáci 3. nebo 4. tříd přicházejí do školy 8.00 – 8.15.

Žáci 5. tříd přicházejí do školy 8.30 – 8.45.

Vstup do školy - z nádvoří, dveřmi u školních družin. Odtud si děti odvedou paní učitelky.

V pondělí a ve čtvrtek (či při prvním nástupu žáka do školy v týdnu) si provedou žáci za dohledu třídní učitelky antigenní test. Testuje se testem LEPU, který zvládne obsloužit žák sám. Tyto testy mají atest MZ ČR a výběr a nákup testů byl plně v kompetenci MŠMT ČR. 

Na https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20  najdete video, jak test probíhá, případně doporučujeme https://testovani.edu.cz, kde jsou další informace i odpovědi na časté otázky.

Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali onemocnění Covid 19 a od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů, a žáci, kteří předloží potvrzení o negativním testu ne starším než 48 hodin.

Žák, který se neotestuje, se neúčastní prezenční výuky, považuje se za řádně omluveného a pokračuje ve výuce samostatně plněním úkolů dle zadání, případně s možností individuálních konzultací.

Organizace vyučování

Žáci musí tvořit homogenní skupinu nejen v hodinách, ale i o přestávkách, hodiny hudební a tělesné výchovy mají alternativní náplň v souladu se školním vzdělávacím programem. Přestávky žáci tráví ve své třídě nebo venku, pokud to dovolí počasí, bude i výuka probíhat co nejvíce venku.

Homogenní skupiny jsou zachovány při stravování i ve školní družině, provoz družiny je od 7.00  do 17.00. Při příchodu do ranní družiny se žáci testují v šatně.

Škola je vázána předpisy MZ ČR a MŠMT a musí dodržovat aktuálně platná opatření. Jen tak můžeme zajistit vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou.

Děkujeme Vám proto za spolupráci a podporu, díky kterým je návrat dětí do školy možný.

Vedení školy

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 9.4.2021 10:35  •  Přečteno: 162x

Stravování od 12.4.2021

Stravování žáků na prezenční výuce – žáci jsou automaticky přihlášeni školní jídelnou za předpokladu, že mají obědy uhrazené – pokud není stravování uhrazeno, kontaktujte školní jídelnu

Strávníci, kteří nemají zájem o stravování si musí obědy odhlásit do pátku 9.4. do 12 hod.

Přihlašování, informace na: www.strava.cz - skolnijidelna@ksidlisti.cz – tel.: 241090239

Stravování žáků na distanční výuce – je stále možné se přihlásit – výdej oběda probíhá do jednorázových nádob přes terasu u školní jídelny v době  13,45 – 14.00.

J. Holá, vedoucí ŠJ

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 9.4.2021 10:17  •  Přečteno: 52x

Sázej, sázíš, sázíme - Kavky Environmental Challenge 3

Sázej, sázíš, sázíme - Kavky Environmental Challenge 3

Ikdyž tomu zatím počasí příliš nepřeje, tak naše dubnová Kavky Environmental Challenge je zaměřena na setí, sázení, pěstování a pozorování rostlin.

Můžete si sami zkusit předpěstovat sazanicky, stejně jako školní družina, nebo můžete pořídit nový přírůstek na vaši zahradu. Možná spíš zkusíte dát zvýšenou péči vašim pokojovým rostlinkám? Nebo "jenom" vyrazíte do přírody a budete se kochat majestátnosti a krásou okolní květeny? Při procházce se ale můžete zkusit zamyslet nad tím, kolik důležitých funkcí má zeleň, která nás obklopuje a kterou leckdy bohužel bereme jako samozřejmost. Možná vás překvapí, co takový strom dokáže. 
O své dojmy, zkušenosti, fotografie, obrázky a další výtvory se s námi opět nezapomeňte podělit – posílejte je třeba do soukromých zpráv na FB naší školy, případně je můžete zasílat na e-mail j.bartos@ksidlisti.cz.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 8.4.2021 13:23  •  Přečteno: 36x

Jak dopadla výzva druhá - "3R" plastová?

V březnu jsme se zaměřili na plastový odpad. Toto téma částečně souvisí také s projektem Světová škola do kterého je naše škola úspěšně zapojena. Téma plastu se promítlo do výuky na základní i střední škole. 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 7.4.2021 23:21  •  Přečteno: 58x

Aktualizované informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhnou zápisy do 1 třídy on-line.

 

Prostřednictvím webových stránek se můžete  zúčastnit on line zápisu. V připraveném modulu můžete  vyplnit údaje do interaktivního formuláře, přiložit přílohy (např. kopii rodného listu) a odeslat emailem s elektronicky ověřeným podpisem, datovou schránkou nebo emailem  (pak je ale třeba ověřit v  domluveném termínu originál rodného listu a autorizovat přihlášku k základnímu vzdělávání - kancelář školy, pracovní dny 8.00 - 14.00).

 

Zápis on-line

 

Motivační část zápisu s jednotlivými dětmi proběhne 6. a 7. 4. 2021, kdy si můžete pro své dítě rezervovat čas, ve kterém se mu bude věnovat paní učitelka přes MS Teams. Stačí si jen v rezervačním systému vybrat místnost a čas schůzky. Tato součást zápisu není povinná, ale doporučujeme ji. Na motivační schůzku on line je třeba si připravit obyčejný papír, tužku a pastelky.

 

Pro připojení k Vámi zvolené schůzce využijte následující tabulku s jednotlivými odkazy na schůzky v MS Teams. Před připojením do místnosti napište Vaše Příjmení a Jméno. Na schůzku se hlašte 5 minut před zvoleným časem a vyčkeje na schválení k přístupu.

 

6.4. 2021 - seznam místností

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. 2021 - seznam místností

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potřebujete-li jiný termín, napište na email j.kolarova@ksidlisti.cz a náhradní termín si určitě domluvíme.

 

I nadále však bude možné  formuláře k zápisu stáhnout z webových stránek a vyplněné je osobně doručit  do 30. 4. 2021 v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 do kanceláře školy, či vhodit do schránky na hlavní budově školy.

 

 Oznámení rodičům žáků 1. tříd ZŠ
 169 kB  pdf
 Zápisní lístek   179 kB  pdf doc
 Žádost o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky  220 kB   pdf doc
 Žádost o přijetí dítěte před dosažením věku 6 let  160 kB  pdf doc
 Žádost o odklad školní docházky  159 kB  pdf doc
     

 

Do dvou  prvních  tříd přijmeme  po 25 žácích. Přednostně jsou přijímány děti, které patří do spádového obvodu školy a sourozenci již docházejících žáků.  Překročí-li počet přihlášek  (včetně dětí nespádových) počet volných míst, pořadí přijetí bude losováno.

 

S třídními schůzkami pro budoucí prvňáčky za účasti dětí i rodičů počítáme 23. 6. 2021 v 17.00, kdy už snad bude možné prezenční seznámení s třídními učitelkami a budovou školy.

 

Nahlížení do spisu je možné 28. 4. 2021 od 15 do 16 hodin.

 

Dne 5. 5. 2021 bude zveřejněn seznam přijatých žáků pod registračním číslem na webových stránkách školy. Nepřijatí žáci obdrží rozhodnutí o nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání.

 

Vedení školy

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 2.4.2021 14:18  •  Přečteno: 418x

Velikonoční vydání KAVČÁKU


Vychází nové velikonoční vydání studentského blogu KAVČÁK.

 

Kavčák 3

 

Studentský blog KAVČÁK - Velikonoce

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 1.4.2021 15:58  •  Přečteno: 49x

Bezobalu online

Bezobalu online

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 1.4.2021 0:02  •  Přečteno: 57x

SEDMÁ výzva je tu!

Naše další výzva zní: Velikonoční dekorace/pokrm
Fotky můžete posílat až do 6. 4. Můžete se vybrat ze dvou variant a nebo obě. Je to jen na vás.
Hezké Velikonoce! Budeme se moc těšit!
Šup do toho! 
 
Paní učitelky 1. stupně :-)

Autor: Martina Medková  •  Vydáno: 31.3.2021 12:59  •  Přečteno: 69x

Informace

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

ačkoliv bychom se už rádi sešli společně ve škole, epidemiologická situace to zatím neumožňuje.

Předpokládáme, že s postupným otevíráním škol se začne asi od 12.4.2021 a nejprve by se vraceli do lavic žáci 1. stupně v režimu střídání distanční a prezenční výuky.

U nás by začali prezenční výuku žáci Z1A, Z1B, Z3A, Z3B a Z5A, ostatní žáci by pokračovali v distančním vzdělávání. V dalším týdnu by je ve škole vystřídali žáci Z2A, Z2B, Z4A, Z4B a Z5B.

Až budeme mít veškeré oficiální informace k průběhu nástupu dětí do školy a také ke všem hygienickým opatřením, budeme Vás informovat na webu školy a v Bakalářích.

Přejeme Vám všem pevné zdraví a hezky prožité svátky jara.

Krásné Velikonoce

Vaše škola

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 31.3.2021 11:03  •  Přečteno: 103x

Kreativní kostry ve výuce

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 19.3.2021 19:38  •  Přečteno: 83x

Informace ke změnám v konání přijímacích zkoušek na střední školy

Milí deváťáci a také uchazeči o studium na víceletých gymnáziích z 5. a 7. ročníku,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslalo školám následující informaci:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

Čtyřleté studijní obory ukončené maturitní zkouškou:

V případě, že ředitel školy rozhodl o konání jednotné přijímací zkoušky, jsou termíny stanoveny na:

  • 1. termín:  3. 5. 2021
  • 2. termín:  4. 5. 2021

 Víceletá gymnázia:

  • 1. termín:  5. 5. 2021
  • 2. termín:  6. 5. 2021

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory na dny:

  • 1. termín: 2. 6. 2021
  • 2. termín: 3. 6. 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo také dodatek, kterým se upravuje časový limit pro konání didaktických testů jednotné přijímací zkoušky. Na základě tohoto opatření bude trvat test z českého jazyka a literatury 70 minut a test z matematiky 85 minut.   

 

 

 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 11.3.2021 15:57  •  Přečteno: 60x

Kavky Environmental Challenge – výzva "3R" plastová

Kavky Environmental Challenge – výzva "3R" plastová

Na březen jsme si pro Vás připravili v pořadí druhou výzvu, kterou je možné pojmenovat 3R. Tato „R“ nemají nic společného s pravidlem prevence šíření coronaviru, a ani to není logopedické cvičení... 

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 1.3.2021 18:34  •  Přečteno: 183x

Informace - aktuální stav od 27.2.2021 (aktualizováno 1.3.)

Vážení rodiče, žáci, studenti,

protože se epidemiologická situace v ČR významně zhoršila, bude od 1. 3. 2021 i nadále pokračovat distanční vzdělávání podle již nastavených pravidel.

V souladu s vládou přijatým krizovým opatřením ze dne 26.2. se nyní budou distančně vzdělávat také žáci 1. a 2 ročníků ZŠ. Upravený rozvrh uvidíte v Bakalářích.

Nově je také zakázána přítomnost dětí v mateřské škole.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.

Pro Prahu 4 jsou to ZŠ U Krčského lesa
                             MŠ Fillova

Zaměstnavatel nahlásí na emailovou adresu stanislav.sivaninec@praha.eu dítě svého zaměstnance, jeho osobní údaje a vybranou školu. Podrobnou informaci najdete na http://skoly.praha-mesto.cz/88614_Informace-o-nezbytne-peci-o-deti-za-nouzoveho-stavu-pro-zamestnavatele-zajistujici-kritickou-infrastrukturu

 

OŠETŘOVNÉ:  informace o ošetřovném najdete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

STRAVOVÁNÍ: Žáci na distanční výuce se mohou přihlásit na obědy nejpozději do pondělí 1.3. do 8 hodin.

Doba výdeje  oběda je od 13,30 do 14 hodin (nádvoří školy- terasa - u vchodu do jídelny), nutné je dodržování platných protiepidemických opatření.
Oběd nelze konzumovat ve školní jídelně ani na pozemku školy.

Přihlásit se můžete na www.strava.cz, skolnijidelna@ksidlisti.cz, tel.: 241090239.

 

 

Pevné zdraví přeje

Vedení školy

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 1.3.2021 12:50  •  Přečteno: 326x

TALENTIFY.ME

TALENTIFY.ME

Jsme se partnerskou školou talentify.me

Nápad, který stojí za talentify.me, vznikl před 15 lety v hlavě rakouského inovátora Bernharda Hofera. V roce 2014 vzniklo talentify.me v Rakousku. V roce 2017 informační centrum o vzdělávání EDUin, o.p.s. projekt přeložilo do češtiny a pilotně provozovalo v České republice. Od školního roku 2019/2020 převzala starost o talentify.me Nadace Albatros.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 27.2.2021 11:44  •  Přečteno: 121x

Nové vydání KAVČÁKU je tady!

 
Vychází nové valentýnské vydání studentského blogu KAVČÁK. Valentýn už sice proběhl, jsou ovšem před námi jarní prázdniny a my jsme pro Vás připravili opět spoustu tipů na výlety, poradíme Vám, jak se nenudit a strávit příjemné chvíle, co si uvařit dobrého, jak si zacvičit anebo si jenom pohodlně sedněte a odpočiňte si při listování naším blogem.
 
 
 
Blog Kavčák

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 18.2.2021 19:50  •  Přečteno: 114x

Strana:  1 2 3 4 5   další »
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent