Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

maturita rss

Aktuální informace na portálu Novamaturita.cz.


MATURITY 2019 - podzim náhradní termín + opravné zkoušky

1. Praktická zkouška z odborných předmětů

09.09.2019: 8.00 – 13.30 (4.B)

  • 8.00 - 9.00 praktická část a 9.30 - 13.30 teoretická část
  • Prezence - v 7.50 před pracovnou UPV

 

2. Ústní zkoušky (společná i profilová část)

11.09.2019, 7.50 – 13.10 (4. B)

11.09.2019, 14.00 – 18.40 (4. A)

  • Prezence – 10 minut před začátkem první přípravy na daný předmět v hovorně školy

 

PŘEDMĚT

PŘÍPRAVA

ZKOUŠENÍ

OD - DO

CJL

7.30

7.50 - 9.10

SOP

8.55

9.10 - 10.25

AJ

10.05

10.25 - 11.25

PP

11.10

11.25 - 13.10

porada

------

13.10

CJL

13.40

14.00 - 15.40

VES

15.25

15.40 - 16.55

RJ

16.35

16.55 - 17.15

AJ

16.55

17.15 - 17.55

PRA

17.40

17.55 - 18.40

porada

------

18.40

 

 Podrobnější informace viz e-mail

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 6.9.2019 13:46  •  Přečteno: 54x

Maturity

Dnem 3.4. 2019 začaly letošní maturitní zkoušky. Celý "maraton" příjemně ukončil 31. květen a slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

Autor: Jana Vrbová  •  Vydáno: 24.6.2019 17:42  •  Přečteno: 166x

Seznam knih v učebně SIC

 Seznam knih  840 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.10.2018 19:28  •  Přečteno: 294x

Seznam knih dostupných ve školní knihovně v anglickém jazyce

Státní maturitní zkouška z anglického jazyka klade větší nároky na čtenářské dovednosti studentů. Proto jsme v rámci přípravy na tuto zkoušku zařadili v 1. - 3. ročníku povinnou četbu knih v anglickém jazyce. Studenti mohou využít nabídky knih školní knihovny, která obsahuje kolem 50 titulů na různých úrovních a díky podpoře Klubu rodičů se rozšiřuje. Studenti také mohou číst knihy vlastní .
Prezentace přečtené knihy je součástí školních maturitních témat.

 Seznam knih dostupných ve školní knihovně v
 anglickém jazyce
 13 kB
 pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 17.9.2018 17:38  •  Přečteno: 3205x

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019

Maturitní zkouška se skládá ze 2 částí, společné a profilové.

1. Společná část obsahuje 2 povinné zkoušky:

a) český jazyk a literatura
b) cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) nebo matematika

Všechny povinné zkoušky mají jen jednu úroveň obtížnosti.

Zkouška z českého jazyka a z cizího jazyka je zkouškou komplexní a sestává ze 3 dílčích zkoušek: didaktický test (v cizím jazyce vč. poslechového subtestu), písemná práce a ústní zkouška. Ke složení zkoušky je nutné úspěšně složit všechny její části.

Ostatní zkoušky mají pouze podobu didaktického testu.

V rámci společné části může student vykonat až 2 nepovinné zkoušky (CIJ nebo MAT).

Nepovinný předmět nemůže být shodný s volitelným předmětem společné části.

2. Profilová část obsahuje:

2.1 Obor vzdělávání sociální činnost – 3 povinné zkoušky

a) praktická zkouška z odborných předmětů (SOP, SPS, PED)
b) dvě ústní zkoušky z odborné teorie:

1. SOP
2. PED + PSY

V rámci profilové části může student vykonat až 2 nepovinné zkoušky (CIJ, PRA, MAT). Zkoušky probíhají ústní formou.

Nepovinný předmět nemůže být shodný s žádným předmětem společně části.

2.2. Obor vzdělávání veřejnosprávní činnost – 3 povinné zkoušky

a) praktická zkouška z odborných předmětů (VES, PRA, PVS)
b) dvě ústní zkoušky z odborné teorie:

1. VES
2. PRA

V rámci profilové části může student vykonat až 2 nepovinné zkoušky (CIJ, DEJ, ZSV, PSY). Zkoušky probíhají ústní formou.

V profilové části maturitní zkoušky může být jedna nepovinná zkouška z cizího jazyka nahrazena výsledkem standardizované zkoušky z tohoto jazyka (úroveň B1 a vyšší) doloženým platným certifikátem.

Nepovinný předmět nemůže být shodný s žádným předmětem společně části.

Způsob hodnocení profilových zkoušek:

Jednotlivé zkoušky jsou hodnoceny známkou podle klasifikační stupnice (výborný - nedostatečný). Výsledné hodnocení zkoušky navrhují zkoušející a přísedící a rozhoduje o něm maturitní komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda maturitní komise.

Ke složení maturitní zkoušky je nutné úspěšně složit povinné zkoušky společné i profilové části.

 

Další informace naleznete na www.novamaturita.cz

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.9.2018 12:18  •  Přečteno: 384x

Témata jednotlivých předmětů maturitní zkoušky 2019

 Povinné zkoušky SOC    
 Praktická zkouška  409 kB  pdf
 PSY a PED  407 kB  pdf
 SOP  411 kB  pdf
     
 Povinné zkoušky VES    
 Praktická zkouška  166 kB  pdf
 PRA  225 kB  pdf
 VES  167 kB  pdf
     

 

 Nepovinné zkoušky SOC    
 Německý jazyk  175 kB  pdf
 Ruský jazyk  415 kB  pdf
 Španělský jazyk  235 kB  pdf
     
 Nepovinné zkoušky VES    
 Francouzský jazyk  187 kB  pdf
 Německý jazyk  176 kB  pdf
 Ruský jazyk  415 kB  pdf
 Španělský jazyk  235 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 10.9.2018 14:45  •  Přečteno: 235x

Upozornění pro maturanty

Na Moodlu v rámci jednotlivých předmětů najdete:

  • témata povinných i nepovinných zkoušek profilové části MZ
  • školní seznam četby pro ústní část MZ CJL
  • témata školní úlohy pro ústní část MZ CIJ

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.9.2018 11:47  •  Přečteno: 208x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent