Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


< návrat zpět

maturita rss

Aktuální informace na portálu cermat.cz.


Maturitní zkouška 2022

 

Ředitelka školy stanovila:

 

 1. Podobu maturitních zkoušek ve školním roce 2021/2022 pro obory vzdělávání veřejnosprávní činnost a sociální činnost.

  Přílohou dokumentu je Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách, kterými lze nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části MZ.


  Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

   

 2. Maturitní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka včetně kritérií pro sestavení žákovského seznamu

   Školní seznam četby  602 kB
   pdf
       
   
 3. Témata ústních zkoušek profilové části MZ

   Brzy doplníme    
       
 4. Informace k délce konání a rozsahu písemné práce z českého jazyka

   Písemná práce CJL   434 kB
   pdf
       
   
 5. Informace k délce konání a rozsahu písemné práce z cizího jazyka

   Písemná práce CIJ   433 kB
   pdf
       
   
 6. Informace k délce a způsobu konání praktické maturitní zkoušky

   VES - podrobnosti o délce a způsobu konání PMZ  441 kB
   pdf
   SOC - podrobnosti o délce a způsobu konání PMZ  235 kB  pdf
       
   
 7. Informace k profilové části maturitní zkoušky - hodnocení ústních zkoušek a praktické maturitní zkoušky

   Brzy doplníme    
       
 8. Seznam povolených pomůcek k maturitní zkoušce

   Seznam povolených pomůcek – obecné informace  1419 kB  pdf
   Seznam povolených pomůcek – profilová část maturitní zkoušky  458 kB
   pdf

   Seznam povolených pomůcek – společná část maturitní zkoušky

   530 kB  pdf
       

 

Informace o maturitní zkoušce naleznete na stránkách maturita.cermat.cz, další informace pak na facebookovém profilu Udělám maturitu.

Aktuální informace pro maturanty zveřejňujeme průběžně na našem webu v aktualitách a v záložce maturita.

 

 Úplné znění maturitní vyhlášky platné od 15.října 2020  1 667 kB
 pdf
 Novela školského zákona platná od 1. října 2020  604 kB  pdf
     

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 29.9.2021 13:02  •  Přečteno: 74x

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022

Na základě vyhlášky č. 177/2009, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/204 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, stanovuji podobu maturitních zkoušek pro šk. r. 2021/2022 takto:

Obor vzdělávání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

1. Český jazyk a literatura – didaktický test

2. Volitelný předmět

  1. Cizí jazyk dle volby žákaanglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk - didaktický test
  2. Matematika – didaktický test

3. Nepovinné předměty

  1. Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk didaktický test
  2. Matematika – didaktický test
  3. Matematika rozšiřující – didaktický test

Žák si může vybrat až 2 nepovinné zkoušky. Nepovinný předmět nemůže být shodný s volitelným předmětem společné části.

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

  1. Český jazyk a literatura –  písemná práce a ústní zkouška
  2. Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ) dle volby žáka - anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk (shodně se společnou částí) – písemná práce a ústní zkouška
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů (veřejná správa, právo, praktikum z veřejné správy) - praktická zkouška
  4. Právo - ústní zkouška
  5. Veřejná správa - ústní zkouška
  6. Nepovinné předměty
    1. Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk – písemná práce a ústní zkouška
    2. Dějepis - ústní zkouška
    3. Základy společenských věd - ústní zkouška
    4. Psychologie - ústní zkouška

Žák si může vybrat až 2 nepovinné zkoušky. Nepovinný předmět cizí jazyk nemůže být shodný s povinným předmětem společné a profilové části

 

Obor vzdělávání 75-41-M/01 Sociální činnost

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Zkušebními předměty společné části maturitní zkoušky jsou:

1. Český jazyk a literatura – didaktický test

2. Povinně volitelný předmět

  1. Cizí jazyk dle volby žákaanglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk - didaktický test
  2. Matematika – didaktický test

3. Nepovinné předměty

  1. Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk didaktický test
  2. Matematika – didaktický test
  3. Matematika rozšiřující – didaktický test

Žák si může vybrat až 2 nepovinné zkoušky. Nepovinný předmět nemůže být shodný s volitelným předmětem společné části.

Zkušebními předměty profilové části maturitní zkoušky jsou:

  1. Český jazyk a literatura –  písemná práce a ústní zkouška
  2. Cizí jazyk (pokud si jej žák zvolil ve společné části MZ) dle volby žáka - anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk (shodně se společnou částí) – písemná práce a ústní zkouška
  3. Praktická zkouška z odborných předmětů (sociální péče, sociální politika a služby, pedagogika) - praktická zkouška
  4. Pedagogika a psychologie - ústní zkouška
  5. Sociální péče - ústní zkouška
  6. Nepovinné předměty
    1. Cizí jazyk dle volby žáka – anglický, německý, francouzský, španělský, ruský jazyk – písemná práce a ústní zkouška
    2. Právo - ústní zkouška
    3. Matematika - ústní zkouška

Žák si může vybrat až 2 nepovinné zkoušky. Nepovinný předmět nemůže být shodný s povinným předmětem společné a profilové části.

Bližší podrobnosti:

Jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky lze podle §81, odst. 6 školského zákona nahradit výsledkem standardizované jazykové zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Uznatelné standardizované zkoušky jsou uvedeny v příloze.

 

Ke složení maturitní zkoušky je nutné úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky společné i profilové části.

 

 Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách   323 kB
 pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 29.9.2021 13:00  •  Přečteno: 77x

Kam po maturitě - časopis

 

Nové číslo časopisu Kam po maturitě on-line.

 

časopis KamPoMaturitě.CZ 41 září 2020 titulka 9 2020

 

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 4.11.2020 12:25  •  Přečteno: 418x

Seznam knih v učebně SIC

 Seznam knih  746 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 30.6.2020 10:24  •  Přečteno: 480x

Ústní maturity jsou tady!

Po dlouhém čekání plném nejistot (bude - nebude, budu zdravý - nebudu) začala poslední část maturit - ústní zkoušky.

Autor: Jana Vrbová  •  Vydáno: 8.6.2020 10:54  •  Přečteno: 552x

Maturita v roušce

 

I přes tajné naděje některých studentů začaly letošní maturity.

 

Myjeme si ruce, dodržujeme bezpečné rozestupy, neustále se dezinfikujeme a mezitím občas i trochu přemýšlíme. Jakou specifickou poruchu učení může mít ta holčička, co ve druhé třídě koktá, nespojuje slabiky do slov a zaměňuje b a d? Jaké aktivity procvičující jemnou motoriku se budou líbit babičkám v domově pro seniory? Je správné označit člověka, který podává návrh na zplnoletnění, jako žalobce?

 

Tak si vzájemně držme palce, ať to všechno dobře dopadne.

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 15.5.2020 20:49  •  Přečteno: 491x

Upozornění pro maturanty

Na Moodlu v rámci jednotlivých předmětů najdete:

 • témata povinných i nepovinných zkoušek profilové části MZ
 • školní seznam četby pro ústní část MZ CJL
 • témata školní úlohy pro ústní část MZ CIJ

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.9.2019 11:47  •  Přečteno: 411x

Maturity 2019

Dnem 3.4. 2019 začaly letošní maturitní zkoušky. Celý "maraton" příjemně ukončil 31. květen a slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

Autor: Jana Vrbová  •  Vydáno: 24.6.2019 17:42  •  Přečteno: 560x

Seznam knih dostupných ve školní knihovně v anglickém jazyce

Státní maturitní zkouška z anglického jazyka klade větší nároky na čtenářské dovednosti studentů. Proto jsme v rámci přípravy na tuto zkoušku zařadili v 1. - 3. ročníku povinnou četbu knih v anglickém jazyce. Studenti mohou využít nabídky knih školní knihovny, která obsahuje kolem 50 titulů na různých úrovních a díky podpoře Klubu rodičů se rozšiřuje. Studenti také mohou číst knihy vlastní .
Prezentace přečtené knihy je součástí školních maturitních témat.

 Seznam knih dostupných ve školní knihovně v
 anglickém jazyce
 13 kB
 pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 17.9.2018 17:38  •  Přečteno: 3684x

Maturita 2018

Jako každý rok zahájili naši studenti maturitní maraton již na počátku dubna, kdy proběhly praktické zkoušky z odborných předmětů. Studenti obor Veřejnosprávní činnost řešili pro některé z nich velmi zapeklité úkoly, v nichž měli prokázat, že teoretické vědomosti z práva a veřejné správy dokáží uplatnit i v praxi, a studenti oboru Sociální činnost museli kromě teoretických vědomostí z pedagogiky, psychologie a sociální péče uplatnit i své praktické odborné dovednosti.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 13.7.2018 11:30  •  Přečteno: 654x

Maturita 2016

 • všechno to začalo ve dnech 4. - 6. 4. 2016, kdy na naší škole proběhly praktické maturitní zkoušky. Studenti oboru veřejnosprávní činnost se potýkali s nástrahami různých paragrafů, aby prokázali, jak dovedou teoretické znalosti z práva a veřejné správy převést do praxe, studenti oboru sociální činnost vedle teoretických znalostí museli prokázat i praktické odborné dovednosti.
 • brzy nato skončil jejich poslední školní rok, zaznělo poslední zvonění a byl tu čas na písemky. 2. - 5. 5. se psaly „didakťáky“ a „slohovky“ společné části. Pro většinu tedy čeština a angličtina, pro několik z maturantů místo angličtiny němčina nebo ruština a dokonce se našli i odvážlivci, kteří se utkali s matematikou.
 • a pak hurá na svaťák a připravit se na ústní zkoušky. Ty probíhaly od 23. 5. do 27. 5. Všichni se snažili, ale ne všem všechno vyšlo tak, jak si představovali. Ti úspěšnější, nebo možná občas ti, kterým přálo štěstí víc, pak 3. 6. 2016 převzali z rukou svých třídních učitelek maturitní vysvědčení v krásném prostředí historické radnice Prahy 4.

A těm, kterým štěstí tak úplně nepřálo, budeme držet palce na podzim. V září už se to určitě podaří.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 24.6.2016 8:36  •  Přečteno: 2296x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent