Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

maturita rss

Aktuální informace na portálu cermat.cz.


Seznam knih v učebně SIC

 Seznam knih  746 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 30.6.2020 10:24  •  Přečteno: 212x

Ústní maturity jsou tady!

Po dlouhém čekání plném nejistot (bude - nebude, budu zdravý - nebudu) začala poslední část maturit - ústní zkoušky.

Autor: Jana Vrbová  •  Vydáno: 8.6.2020 10:54  •  Přečteno: 227x

Maturita v roušce

 

I přes tajné naděje některých studentů začaly letošní maturity.

 

Myjeme si ruce, dodržujeme bezpečné rozestupy, neustále se dezinfikujeme a mezitím občas i trochu přemýšlíme. Jakou specifickou poruchu učení může mít ta holčička, co ve druhé třídě koktá, nespojuje slabiky do slov a zaměňuje b a d? Jaké aktivity procvičující jemnou motoriku se budou líbit babičkám v domově pro seniory? Je správné označit člověka, který podává návrh na zplnoletnění, jako žalobce?

 

Tak si vzájemně držme palce, ať to všechno dobře dopadne.

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 15.5.2020 20:49  •  Přečteno: 266x

Kam po maturitě - časopis

 

Nové číslo časopisu Kam po maturitě on-line.

 

časopis KamPoMaturitě.CZ 40 duben 2020 titulka 9 4 2020

 

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 17.4.2020 11:06  •  Přečteno: 169x

Témata jednotlivých předmětů maturitní zkoušky 2020

PROFILOVÁ ČÁST

 SOC    
 Praktická zkouška  156 kB  pdf
 PSY a PED  171 kB  pdf
 SOP  150 kB  pdf
     
 VES    
 Praktická zkouška  149 kB  pdf
 PRA  156 kB  pdf
 VES  153 kB  pdf
     

SPOLEČNÁ ČÁST

 SOC    
 Anglický jazyk  162 kB  pdf
 Francouzský jazyk  154 kb  pdf
 Německý jazyk  157 kB  pdf
 Ruský jazyk  146 kB  pdf
 Španělský jazyk  154 kB  pdf
     
 VES    
 Anglický jazyk  179 kB  pdf
 Francouzský jazyk  155 kB  pdf
 Německý jazyk  158 kB  pdf
 Ruský jazyk  147 kB  pdf
 Španělský jazyk  155 kB  pdf
     

 

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 24.10.2019 11:08  •  Přečteno: 462x

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkouška se skládá ze 2 částí, společné a profilové.

1. Společná část obsahuje 2 povinné zkoušky:

a) český jazyk a literatura
b) cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) nebo matematika

Všechny povinné zkoušky mají jen jednu úroveň obtížnosti.

Zkouška z českého jazyka a z cizího jazyka je zkouškou komplexní a sestává ze 3 dílčích zkoušek: didaktický test (v cizím jazyce vč. poslechového subtestu), písemná práce a ústní zkouška. Ke složení zkoušky je nutné úspěšně složit všechny její části.

Ostatní zkoušky mají pouze podobu didaktického testu.

V rámci společné části může student vykonat až 2 nepovinné zkoušky (CIJ nebo MAT).

Nepovinný předmět nemůže být shodný s volitelným předmětem společné části.

2. Profilová část obsahuje:

2.1 Obor vzdělávání sociální činnost – 3 povinné zkoušky

a) praktická zkouška z odborných předmětů (SOP, SPS, PED)
b) dvě ústní zkoušky z odborné teorie:

1. SOP
2. PED + PSY

V rámci profilové části může student vykonat až 2 nepovinné zkoušky (CIJ, PRA, MAT). Zkoušky probíhají ústní formou.

Nepovinný předmět nemůže být shodný s žádným předmětem společně části.

2.2. Obor vzdělávání veřejnosprávní činnost – 3 povinné zkoušky

a) praktická zkouška z odborných předmětů (VES, PRA, PVS)
b) dvě ústní zkoušky z odborné teorie:

1. VES
2. PRA

V rámci profilové části může student vykonat až 2 nepovinné zkoušky (CIJ, DEJ, ZSV, PSY). Zkoušky probíhají ústní formou.

V profilové části maturitní zkoušky může být jedna nepovinná zkouška z cizího jazyka nahrazena výsledkem standardizované zkoušky z tohoto jazyka (úroveň B1 a vyšší) doloženým platným certifikátem.

Nepovinný předmět nemůže být shodný s žádným předmětem společně části.

Způsob hodnocení profilových zkoušek:

Jednotlivé zkoušky jsou hodnoceny známkou podle klasifikační stupnice (výborný - nedostatečný). Výsledné hodnocení zkoušky navrhují zkoušející a přísedící a rozhoduje o něm maturitní komise hlasováním. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda maturitní komise.

Ke složení maturitní zkoušky je nutné úspěšně složit povinné zkoušky společné i profilové části.

 

Další informace naleznete na www.cermat.cz

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 10.9.2019 12:18  •  Přečteno: 180x

Upozornění pro maturanty

Na Moodlu v rámci jednotlivých předmětů najdete:

  • témata povinných i nepovinných zkoušek profilové části MZ
  • školní seznam četby pro ústní část MZ CJL
  • témata školní úlohy pro ústní část MZ CIJ

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.9.2019 11:47  •  Přečteno: 224x

Maturity 2019

Dnem 3.4. 2019 začaly letošní maturitní zkoušky. Celý "maraton" příjemně ukončil 31. květen a slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

Autor: Jana Vrbová  •  Vydáno: 24.6.2019 17:42  •  Přečteno: 367x

Seznam knih dostupných ve školní knihovně v anglickém jazyce

Státní maturitní zkouška z anglického jazyka klade větší nároky na čtenářské dovednosti studentů. Proto jsme v rámci přípravy na tuto zkoušku zařadili v 1. - 3. ročníku povinnou četbu knih v anglickém jazyce. Studenti mohou využít nabídky knih školní knihovny, která obsahuje kolem 50 titulů na různých úrovních a díky podpoře Klubu rodičů se rozšiřuje. Studenti také mohou číst knihy vlastní .
Prezentace přečtené knihy je součástí školních maturitních témat.

 Seznam knih dostupných ve školní knihovně v
 anglickém jazyce
 13 kB
 pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 17.9.2018 17:38  •  Přečteno: 3463x

Maturita 2018

Jako každý rok zahájili naši studenti maturitní maraton již na počátku dubna, kdy proběhly praktické zkoušky z odborných předmětů. Studenti obor Veřejnosprávní činnost řešili pro některé z nich velmi zapeklité úkoly, v nichž měli prokázat, že teoretické vědomosti z práva a veřejné správy dokáží uplatnit i v praxi, a studenti oboru Sociální činnost museli kromě teoretických vědomostí z pedagogiky, psychologie a sociální péče uplatnit i své praktické odborné dovednosti.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 13.7.2018 11:30  •  Přečteno: 431x

Maturita 2016

  • všechno to začalo ve dnech 4. - 6. 4. 2016, kdy na naší škole proběhly praktické maturitní zkoušky. Studenti oboru veřejnosprávní činnost se potýkali s nástrahami různých paragrafů, aby prokázali, jak dovedou teoretické znalosti z práva a veřejné správy převést do praxe, studenti oboru sociální činnost vedle teoretických znalostí museli prokázat i praktické odborné dovednosti.
  • brzy nato skončil jejich poslední školní rok, zaznělo poslední zvonění a byl tu čas na písemky. 2. - 5. 5. se psaly „didakťáky“ a „slohovky“ společné části. Pro většinu tedy čeština a angličtina, pro několik z maturantů místo angličtiny němčina nebo ruština a dokonce se našli i odvážlivci, kteří se utkali s matematikou.
  • a pak hurá na svaťák a připravit se na ústní zkoušky. Ty probíhaly od 23. 5. do 27. 5. Všichni se snažili, ale ne všem všechno vyšlo tak, jak si představovali. Ti úspěšnější, nebo možná občas ti, kterým přálo štěstí víc, pak 3. 6. 2016 převzali z rukou svých třídních učitelek maturitní vysvědčení v krásném prostředí historické radnice Prahy 4.

A těm, kterým štěstí tak úplně nepřálo, budeme držet palce na podzim. V září už se to určitě podaří.

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 24.6.2016 8:36  •  Přečteno: 1793x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent