Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
< návrat zpět

maturita rss

Aktuální informace na portálu Novamaturita.cz.


Témata jednotlivých předmětů maturitní zkoušky 2017

 Povinné zkoušky SOC    
 Praktická zkouška  46 kB  pdf
 PSY a PED  47 kB  pdf
 SOP  46 kB  pdf
 Nepovinné zkoušky SOC    
 AJ  47 kB  pdf
 FJ  52 kB   pdf
 NJ  54 kB   pdf
 RJ  49 kB   pdf
 ŠJ  46 kB  pdf
 DEJ  46 kB   pdf
 ZSV  45 kB   pdf
     
 Povinné zkoušky VES    
 Praktická zkouška  50 kB  pdf
 PRA  45 kB  pdf
 VES  45 kB  pdf
 Nepovinné zkoušky VES    
 AJ  47 kB  pdf
 FJ  52 kB   pdf
 NJ  55 kB   pdf
 RJ  49 kB   pdf
 ŠJ  46kB  pdf
 DEJ  47 kB   pdf
 PSY  44 kB   pdf
 ZSV  46 kB   pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 17.10.2016 10:28  •  Přečteno: 359x

Organizace maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

Maturitní zkouška se skládá ze 2 částí, společné a profilové.

1. Společná část obsahuje 2 povinné zkoušky:

a) český jazyk a literatura
b) cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) nebo matematika

Všechny povinné zkoušky mají jen jednu úroveň obtížnosti.

Zkouška z českého jazyka a z cizího jazyka je zkouškou komplexní a sestává ze 3 dílčích zkoušek: didaktický test (v cizím jazyce vč. poslechového subtestu), písemná práce a ústní zkouška. Ke složení zkoušky je nutné úspěšně složit všechny její části.

Ostatní zkoušky mají pouze podobu didaktického testu.

V rámci společné části může student vykonat až 2 nepovinné zkoušky (CIJ nebo MAT).

Nepovinný předmět nemůže být shodný s volitelným předmětem společné části.

2. Profilová část obsahuje:

2.1 Obor vzdělávání sociální činnost – 3 povinné zkoušky

a) praktická zkouška z odborných předmětů (SOP, SPS, PED)
b) dvě ústní zkoušky z odborné teorie:

1. SOP
2. PED + PSY

V rámci profilové části může student vykonat až 2 nepovinné zkoušky (CIJ, DEJ, ZSV). Zkoušky probíhají ústní formou.

Nepovinný předmět nemůže být shodný s žádným předmětem společně části.

2.2. Obor vzdělávání veřejnosprávní činnost – 3 povinné zkoušky

a) praktická zkouška z odborných předmětů (VES, PRA, PVS)
b) dvě ústní zkoušky z odborné teorie:

1. VES
2. PRA

V rámci profilové části může student vykonat až 2 nepovinné zkoušky (CIJ, DEJ, ZSV, PSY). Zkoušky probíhají ústní formou.

V profilové části maturitní zkoušky může být jedna nepovinná zkouška z cizího jazyka nahrazena výsledkem standardizované zkoušky z tohoto jazyka (úroveň B1 a vyšší) doloženým platným certifikátem.

Nepovinný předmět nemůže být shodný s žádným předmětem společně části.

Ke složení maturitní zkoušky je nutné úspěšně složit povinné zkoušky společné i profilové části.

 

Další informace naleznete na www.novamaturita.cz

Témata jednotlivých předmětů maturitní zkoušky 2017

 Povinné zkoušky SOC    
 Praktická zkouška  254 kB  pdf
 PSY a PED  253 kB  pdf
 SOP  254 kB  pdf
 Nepovinné zkoušky SOC    
 AJ  256 kB  pdf
 FJ  223 kB   pdf
 NJ  226 kB   pdf
 RJ  258 kB   pdf
 ŠJ  250 kB  pdf
 DEJ  254 kB   pdf
 ZSV  254 kB   pdf
     
 Povinné zkoušky VES    
 Praktická zkouška  250 kB  pdf
 PRA  250 kB  pdf
 VES  249 kB  pdf
 Nepovinné zkoušky VES    
 AJ  256 kB  pdf
 FJ  223 kB   pdf
 NJ  225 kB   pdf
 RJ  257 kB   pdf
 ŠJ  250 kB  pdf
 DEJ  254 kB   pdf
 PSY  249 kB   pdf
 ZSV  253 kB   pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.9.2016 12:18  •  Přečteno: 238x

Seznam knih v učebně SIC

 Seznam knih  913 kB  pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.9.2016 12:10  •  Přečteno: 636x

Seznam knih dostupných ve školní knihovně v anglickém jazyce

Státní maturitní zkouška z anglického jazyka klade větší nároky na čtenářské dovednosti studentů. Proto jsme v rámci přípravy na tuto zkoušku zařadili v 1. - 3. ročníku povinnou četbu knih v anglickém jazyce. Studenti mohou využít nabídky knih školní knihovny, která obsahuje kolem 50 titulů na různých úrovních a díky podpoře Klubu rodičů se rozšiřuje. Studenti také mohou číst knihy vlastní .
Prezentace přečtené knihy je součástí školních maturitních témat.

 Seznam knih dostupných ve školní knihovně v
 anglickém jazyce
 13 kB
 pdf
     

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.9.2016 12:02  •  Přečteno: 2622x

Upozornění pro maturanty

Na Moodlu v rámci jednotlivých předmětů najdete:

  • témata povinných i nepovinných zkoušek profilové části MZ
  • školní seznam četby pro ústní část MZ CJL
  • témata školní úlohy pro ústní část MZ CIJ

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 11.9.2016 11:47  •  Přečteno: 1047x

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent