Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Tělocvičny a školní hřiště

Řád venkovního školního areálu

 

Od 07.09.2020 se otevírají tělocvičny k pronájmům. 

Provoz 1 pronajímaná jednotka = 50 min

 

 

ŘÁD VENKOVNÍHO HŘIŠTĚ SE ŘÍDÍ NAŘÍZENÍM VLÁDY.

 

 editupravit

 

Areál slouží k zabezpečení výuky školní tělesné výchovy a zájmové činnosti a tělovýchovy žáků, pro veřejnost je přístupný v době školního vyučování od 17 do 20 hodin od března do června a od září do října.

O víkendech je areál přístupný v době od 13 do 20 hodin.
Mimo tuto dobu je vstup do areálu zakázán.
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě závažných důvodů uzavřít areál.

Areál je v majetku 4–majetkové a.s..

Pro provoz platí tato pravidla:

 • Návštěvníci a uživatelé areálu dodržují obecně známá pravidla bezpečnosti, veškerou činnost, kterou v areálu provozují, provádějí na vlastní nebezpečí, bez nároku na odškodnění ze strany provozovatele, za odložené věci škola neručí.
 • Uživatelé areálu (jejich zákonní zástupci) nesou plnou zodpovědnost za jimi způsobené škody (zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění).
 • Udržují čistotu a pořádek, k ukládání odpadků používají odpadkové koše, neničí vybavení areálu.
 • Plocha hřiště s umělým povrchem a celý školní areál slouží pouze ke sportovní a odpočinkové činnosti, pro kterou byl konstrukčně a stavebně uzpůsoben, aby nedošlo k jeho poškození.
 • Vstup na hřiště s umělým povrchem je možný po přezutí do vhodné sportovní obuvi neznečišťující povrch a výhradně po přístupovém chodníku.
 • Na umělém povrchu je zakázáno používat obuv, která jej ničí – hřebové kopačky, kolíkové kopačky s kovovými špunty.
 • Pokud není z hřiště odklizen sníh, nesmí se hřiště užívat.
 • V celém areálu platí přísný zákaz kouření, rozdělávání ohně, konzumace alkoholu i jiných návykových látek.
 • V areálu je dále zakázáno: vstup a pobíhání psů, jízda na kole, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardech.
 • Dětem do 6 let je povolen vstup jen pod dozorem dospělé osoby.
 • Uživatel nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů nebo omezovat či obtěžovat nejbližší okolí. Je zakázáno se zdržovat u budovy školy.
 • Dále platí zákaz přelézání plotů, vstupu do areálu jinými, než určenými vstupy, houpání na brankách a konstrukcích, zavěšování se na sítě, vhazování kamení a předmětů na plochy, nebezpečná střelba míčem proti plotu z bezprostřední blízkosti, provádění změn ve značení sportovišť a přemísťování náčiní bez souhlasu správce pozemku.
 • V době určené pro veřejnost je možné si hřiště s umělým povrchem předem rezervovat u správce pozemku za nájemních podmínek stanovených aktuální cenovou kalkulací.
 • Předem objednané skupiny a pravidelné pronájmy mají na sportovištích přednost.
 • V případě porušení pravidel tohoto provozního řádu může být návštěvník vykázán.

V areálu jsou umístěny stojany na kola. Škola za odložená kola či koloběžky neručí. Doporučuje se použití zámků.

Návštěvníci a uživatelé areálu jsou povinni seznámit se s provozním řádem areálu a řídit se pokyny pověřeného zaměstnance školy.


Vydáno: 28.8.2020 8:00 | 
Přečteno: 1368x | 
Autor: Peterová

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent