Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


< návrat zpět

akce rss

Informace z akcí proběhlých na SŠ.

Návštěva organizace Okamžik

... a také jsme byli v OKAMŽIKu... další skvělá přednáška k učivu pro nás - třeťáky oboru SOC. Tato přednáška byla již 15. dubna a to přímo v prostorách Okamžiku Na Strži v Praze 4.

 

Dozvěděli jsme se, že posláním Okamžiku je podporovat plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojovat ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit.

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 25.6.2019 18:03  •  Přečteno: 554x

Přednáška Vzpoura úrazům

Přednáška Vzpoura úrazům

Dne 17. 6. 2019 se studenti prvního ročníku zúčastnili přednášky Vzpoura úrazům, kterou organizuje VZP.

 

Tento program probíhá na naší škole průběžně tak, aby se jej zúčastnili během studia všichni studenti. Program je zaměřený na prevenci úrazů, které mohou způsobit poranění páteře a míchy. Lektoři vypráví vlastní příběhy a snaží se motivovat studenty k aktivní zodpovědnosti za vlastní zdraví.

 

Věříme, že setkání studentů s lidmi, mající vlastní zkušenost se životem na vozíku, bude přínosné.

J. Šíbová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 25.6.2019 17:55  •  Přečteno: 582x

Přednáška z finanční gramotnosti 2019

Přednáška z finanční gramotnosti 2019

V červnu naši školu již podruhé v tomto školním roce navštívil pan Ing. Jaroslav Míth, z městské části Prahy 4. Tentokrát si pro  studenty druhých ročníků a žáky osmých tříd připravil přednášku na téma rodinný rozpočet. Děti se dozvěděly a studenti si zopakovali, jaký je rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou, jak si plánovat své výdaje a jaký je rozdíl mezi tím něco chtít a skutečně potřebovat.

A. Cilcová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 25.6.2019 17:50  •  Přečteno: 587x

Café Na půl cesty

Dne 20. června se třída S3C zúčastnila přednášky v Café Na půl cesty.

Autor: Jana Vrbová  •  Vydáno: 24.6.2019 20:32  •  Přečteno: 825x

Maturity 2019

Dnem 3.4. 2019 začaly letošní maturitní zkoušky. Celý "maraton" příjemně ukončil 31. květen a slavnostní předávání maturitních vysvědčení.

Autor: Jana Vrbová  •  Vydáno: 24.6.2019 17:42  •  Přečteno: 727x

Přednáška s organizací Dobrá rodina

Dne 18.6.2019 nás navštívila lektorka a pěstounka z organizace Dobrá rodina. Díky přednášce jsme se dozvěděly, jak probíhá pěstounská péče. Jaké jsou podmínky pro to, stát se pěstounem. Jak je důležité, aby děti vyrůstaly v rodinách, v bezpečí.

 

Přednáška se nám moc líbila a věříme, že získané informace, se nám budou v budoucnu hodit.

Studentky S3C

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 21.6.2019 14:45  •  Přečteno: 608x

Beseda s europoslancem

Ve středu 24. dubna 2019 se studenti 3. a 4. ročníku zúčastnili besedy s dnes už bývalým europoslancem Pavlem Svobodou (EPP/KDU-ČSL).

Autor: Jana Vrbová  •  Vydáno: 11.6.2019 17:58  •  Přečteno: 697x

Exkurze v soukromém Senior-centru v Nechanicích

Dne 2. 5. 2019 měli studenti druhých a třetích ročníků možnost navštívit soukromé Senior-centrum v Nechanicích.

 

V domově nás přivítaly velice milé pečovatelky a sociální pracovnice. Zařízení bylo velice útulné. Obsahuje nejen příjemně zařízené pokoje pro klienty, ale i kavárnu a krásnou zimní i venkovní zahradu. Senioři mají možnost využívat různé aktivity. Klienti tu také mají zvířata, která jim zpříjemňují pobyt. Spolupracují s místní základní školou, děti chodí seniorům číst.

 

Návštěva nám pomohla pochopit, jak vypadá péče v pobytovém zařízení pro seniory. Že i péče o seniory přináší radost. Zároveň jsme utužili vztahy mezi třídami.

B. Michlová

studentka S2C

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 7.6.2019 9:37  •  Přečteno: 590x

Přednáška o kriminalitě, kriminalitě z nenávisti a o extremismu

 

Dne 6. 5. 2019 ve škole proběhla beseda o extremismu. Dozvěděli jsme se o různých extremistických skupinách, o jejich činnosti, ale hlavně o úkolech Policie ČR v této oblasti.  Bylo pro nás zajímavé dozvědět se, jak Policie ČR řeší náročné střety s extremisty a dokonce došlo i na otázky možnosti  teroristického útoku. Spousta informací pro nás byla nová, proto jsme měli spoustu dotazů. 

 

Petra Hamanová, Pavlína Sul’ová,  S1.A

 

 

Autor: admin  •  Vydáno: 31.5.2019 9:05  •  Přečteno: 612x

Humanitární akce – „Sluníčkový den“ 2019

Letos již po 22. organizoval Nadační fond Rozum a Cit humanitární akci „Sluníčkový den pro opuštěné děti a náhradní rodiny“. Humanitární sbírka proběhla 25. dubna a zúčastnili se jí studenti třetích ročníků střední školy.

 

Prodejem tužek a placek studenti podpořili děti v pěstounských rodinách. Nadace přispívá dětem na vzdělávání, volnočasové aktivity, ale také na různé kompenzační pomůcky pro handicapované děti v náhradních rodinách. Studenti celkem vybrali 31 792 Kč.

 

Karolína Mrózková a Markéta Vobořilová prodávaly sbírkové předměty v centrále ČSOB. A opravdu se jim dařilo, ocenila je i ředitelka nadace pí Řezníková: „Velké poděkování a velká pochvala studentkám! Byly moc šikovné a prodaly předměty za 10 424 Kč! Což je rekord v prodeji v ČSOB za mnoho let!"

 

Dík však patří všem studentům, a to především za ochotu, se kterou se do sbírky zapojili.

M. Dvořáková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 27.5.2019 9:26  •  Přečteno: 509x

Exkurze v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická

V pondělí 29. 4. 2019 jsme navštívili Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická v Praze 4.

 

Toto zařízení nabízí dva druhy sociálních služeb – domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení.

 

Cílovou skupinou Domova Sulická jsou osoby s mentálním či kombinovaným postižením od tří let věku, horní věková hranice není stanovena.

 

Nejprve jsme byli seznámeni s tímto zařízením formou komentované prezentace, poté jsme si mohli prohlédnout některé prostory – společenské místnosti, pokoje klientů, dílny, ve kterých klienti pracují (dílna dřevařská, na výrobu svíček…). Nejvíce nás však nadchla místnost SNOEZELEN – multismyslová místnost, která slouží k relaxaci uživatelů, ale plní i funkci poznávací a interakční.

K. Plívová a V. Lízalová 

studentky S3B

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 3.5.2019 11:27  •  Přečteno: 657x

Židovské muzeum, dílny

Dne 12.dubna se studenti ze třídy S1A a S1B zúčastnili exkurze do Židovského muzea.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 2.5.2019 10:32  •  Přečteno: 627x

Archiv hlavního města Prahy

Dne 15. dubna se třída S1.A zúčastnila exkurze do Archivu hlavního města Prahy, kde se studenti prostřednictvím prezentace dozvěděli o historii archivu a o archivnictví jako takovém.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 2.5.2019 10:26  •  Přečteno: 652x

Návštěva organizace Helppes

Návštěva organizace Helppes

Dne 17. 4. 2019 navštívili studenti střední školy organizaci Helppes, která se zaměřuje na canisterapii a výcvik asistenčních psů. Okamžitě po příchodu nás překvapila velikost celého areálu. Psi byli ubytováni v čistých a útulných kotcích, kde vypadali velice spokojeně.

 

Navštívili jsme jednu z výcvikových místností. Zaujalo nás praktické využití dovedností, které se psi učili např. otevírání pračky, svlékání oblečení paraplegikům a mnoho dalších.

 

Návštěva této organizace byla velice zajímavá. Měli jsme možnost nahlédnout do chodu organizace, seznámit se s cvičenými psy a dozvědět se o výběru jejich majitelů.

Barbora Michlová, S2C

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 30.4.2019 14:22  •  Přečteno: 500x

Exkurze do Podolské vodárny

Dne 15. 4. 2019 navštívily 1. a 2. ročníky střední školy Podolskou vodárnu.

 

Celý areál je velice rozlehlý, proto jsme navštívili jen muzeum. Zde jsme  byli díky komentované prohlídce seznámeni s fungováním celé vodárny. Prohlídka nebyla zaměřená pouze na funkci a provoz  vodárny, ale také na historii a vodárenské technologie v minulosti i přítomnosti.

 

Prohlídka byla velice zajímavá.

B. Michlová

studentka

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 30.4.2019 14:14  •  Přečteno: 551x

Strana:  1 ... « předchozí  5 6 7 8 9 10 11 12 13   další » ... 40
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent