Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory


< návrat zpět

akce rss

Informace z akcí proběhlých na SŠ.

Vzpoura úrazům

Dne 8. a 9. 3. 2018 se první a druhé ročníky střední školy zúčastnily besedy, kterou pořádá VZP na téma prevence úrazů.

 

Přednášejícími byli lidé s tělesným postižením, kteří se díky úrazu pohybují pomocí invalidního vozíku. Vyprávěli studentům své vlastní příběhy. Právě proto byla beseda velmi emotivní a zajímavá. Smyslem projektu je, aby studenti pochopili, že okamžik nepozornosti nebo nedbalosti jim může změnit život. Doufáme, že tato přednáška bude pro studenty přínosná.

 

J. Šíbová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 29.3.2018 14:33  •  Přečteno: 735x

Výzkum od NUDZ

Dne 15. 3. 2018 se studenti střední školy zúčastnili výzkumu na téma duševní poruchy, který pořádal Národní ústav duševního zdraví.

 

Nejdříve studenti vyslechli přednášku, která se týkala duševního zdraví a rovnováhy. Zde se mluvilo především o stereotypních přesvědčeních společnosti v souvislosti s duševními onemocněními. Bylo zde poukázáno i na různé životní události, které mají vliv na rozvoj duševních poruch, stejně tak i na protektivní faktory, které by měly napomáhat udržovat duševní rovnováhu. Dále byly zmíněny organizace, které se zabývají duševními poruchami a na které se lze v případě potřeby obrátit.

 

Poté přišel již samotný dotazník s otázkami týkající se především kognitivních funkcí. Dotazníky poslouží jako podklad k celému výzkumu.

 

P. Triznová

studentka S3B

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 29.3.2018 14:30  •  Přečteno: 759x

Policie ve škole

 

Každým rokem se v řadách našich studentů objeví zájemci o další studium na školách s policejním zaměřením nebo přímo o práci v řadách ochránců zákona. Proto jsme i letos ve spolupráci s Policií ČR uspořádali besedu na toto téma. Studenti se dozvěděli konkrétní údaje o podmínkách přijetí, byli seznámeni i s jednotlivými složkami policie a možnostech odborného i karierního růstu.

 

J. Kolářová

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 8.3.2018 13:36  •  Přečteno: 979x

ABC a Vinohrady s KMD

S Klubem mladého diváka navštívili studenti naší střední školy další dvě představení. V lednu to byl Shakespearův Macbeth a v únoru komedie Velká mela aneb Francouzská kuchyně současného francouzského dramatika Piérre Aristide Bréala v Divadle na Vinohradech.

 

Na lednovém představení byla řada z nás zprvu trochu zaskočena scénou a kostýmy - kdo čekal klasiku, opravdu se jí nedočkal. Vše bylo oblečeno do moderního, poněkud ponurého kabátu. Ale jinak to byl Shakespeare, jak má být - zrada, vášně, neodvratný osud i osobní tragédie hrdinů. Výborné herecké výkony nás vtáhly do děje a nepustily až do konce představení.

 

Na odlehčení jsme si proto dali v únoru svěží vtipnou komedii. Je sice zasazena do doby napoleonských válek, ale fraška plná převratů, kdy prudké společenské změny nutí obyčejné lidi alespoň naoko převlékat kabáty, a partnerských karambolů hlavních hrdinů nám často až podezřele připomínala současný svět. Skvěle jsme se bavili od začátku až do konce.

 

M. Měřinská

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 6.3.2018 15:53  •  Přečteno: 737x

Úspěch studentky SŠ

 

Dne 6. 2. 2018 se konalo celostátní finále soutěže Krajů pro bezpečný internet. Studentka třídy S 3.A Jana Jančářová jako vítězka krajského kola přímo postoupila mezi nejlepší z celé republiky. Finále bylo uspořádáno na čtyři okruhy a Jana po prvních dvou okruzích útočila bezchybným výkonem na vítězství. Závěr soutěže se ale už tak nevyvedl a tak Jana skončila pod stupni vítězů.

 

V každém případě děkujeme za skvělou reprezentaci školy a jsme rádi, že  úsilí naší školy vštípit žákům povědomost o bezpečném užívání elektronických médií se ukazuje jako úspěšné.

 

J. Kolářová

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 2.3.2018 13:35  •  Přečteno: 877x

Testování scio Vektor 4

Ve dnech 2.-20. října 2017 se studenti 4. ročníků zapojili do testování svých znalostí a dovedností v rámci projektu scio Vektor 4.

 

Testování se v letošním roce zúčastnilo 3068 studentů z 68 škol z celé ČR. Pro lepší porovnání byly školy rozděleny do skupin podle zaměření. Naše škola byla zařazena do skupiny SOŠ, kterých se do testování zapojilo 16 (zhruba 717 žáků).

 

Školy měly k dispozici testy z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů a SCATE testy z anglického jazyka.

 

Vzhledem k tomu, že testování SCATE z anglického nebo německého jazyka jsme pro studenty využili již ve 3. ročníku, abychom včas zjistili úroveň jejich znalostí a přizpůsobili tak přípravu na maturitní zkoušku, zapojili jsme se nyní pouze do testování z českého jazyka, matematiky (základní variantu) a testu obecných studijních předpokladů.

B. Krchová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 26.2.2018 10:15  •  Přečteno: 644x

Ekonomická olympiáda 2017

V prosinci se studenti zúčastnili školního kola Ekonomické olympiády. Testování znalostí v oblasti ekonomiky již druhým rokem pořádá Institut ekonomického vzdělávání.

 

I přes velmi vysokou konkurenci (zúčastnilo se 10000 studentů z 235 škol ze všech krajů ČR) se podařilo 3 našim studentům postoupit do krajského kola - Teraza Srbková (S1.B), David Borisov (S2.A), Teraza Svobodová (S4.A).

 

Všem zúčastněným studentům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v dalším kole.

B. Krchová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 16.2.2018 16:19  •  Přečteno: 858x

Beseda s konzulem

 

Hned první den po jarních prázdninách začali studenti oboru veřejnosprávní činnost odbornou besedou.

 

V rámci probírání tematického celku Mezinárodní právo naši školu navštívil pan Mgr. Daniel Sladkovský konzul v Sýrii. Studenty seznámil s posláním zastupitelských úřadů, s postavením pracovníků ambasád obecně a podělil se i o své zkušenosti s prací v zahraničí.

 

Protože je sám věkem studentům velmi blízko, tak byla beseda živá, v přátelském duchu, ale přesto na vysoké odborné úrovni. Kromě odborných znalostí do předmětu právo, které jsme si přenáškou obohatili, jsme se všichni znovu přesvědčili o tom, jak je důležité vzdělání, znalost cizích jazyků a chuť na sobě pracovat.

 

J. Kolářová

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 12.2.2018 21:09  •  Přečteno: 801x

Finanční gramotnost

V lednu měli žáci osmých tříd a studenti druhého ročníku opět možnost zlepšit si svoje znalosti v oblasti finanční gramotnosti.

Autor: Jana Zelenková  •  Vydáno: 1.2.2018 14:25  •  Přečteno: 785x

Přednáška s organizací Mamma HELP

Přednáška s organizací Mamma HELP

Dne 31. ledna 2018 jsme se my studenti třetího a čtvrtého ročníku zúčastnili přednášky o nádorovém onemocnění prsu. Přednášely nám dvě paní školitelky z organizace Mamma HELP.

 

Tato organizace se zabývá poradenstvím ženám s nádorovým onemocněním, aby se žádná žena s tímto problémem necítila sama. Před začátkem prezentace každý z nás dostal krátký dotazník, který obsahoval základní informace. Poté jsme měli vyplnit vše to, co jsme se dozvěděli během přednášky.

 

Věděli jste, že ročně onemocní v České Republice na rakovinu prsu kolem 7000 žen? Byli jsme důkladně seznámeni s tím, jak je důležité samovyšetřování prsu a od jakého věku mají ženy nárok na bezplatné mamografické vyšetření.

 

Na závěr bych chtěla napsat, že cela přednáška nám byla všem velice k prospěchu. Dozvěděli jsme se nové informace a odnesli jsme si různé brožurky z organizace Mamma HELP. 

K. Járková, studentka S3B

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 1.2.2018 11:28  •  Přečteno: 714x

Přednáška o canisterapii

Přednáška o canisterapii

26. ledna 2018 navštívila třídy druhého ročníku střední školy canisterapeutka Monika Procházková a zlatý retrívr Shawn. Přednáška o canisterapii proběhla v malé tělocvičně. Posadili jsme se do kruhu, Shawn nás všechny obešel a užíval si pozornost téměř 40ti studentů.

 

Paní Monika nás seznámila s významem terapie. Vyprávěla nám různé příběhy z vlastní praxe. Shawn těšil nejen děti v mateřské školce, ale i seniory a zdravotně postižené. Nejvíce nás zaujal příběh malé holčičky, které se díky Shawnovi zmírnily epileptické křeče. Také jsme se dozvěděli, jaké jsou podmínky pro akreditaci canisterapeutického psa i jeho majitele.

 

Přednáška nás velmi bavila.

studentky S2B

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 1.2.2018 11:22  •  Přečteno: 708x

Exkurze Sedmičky Josefa Lady

Exkurze Sedmičky Josefa Lady

V předvánoční době jsme se se studenty tříd S1A a S2C vypravili na výstavu Sedmičky Josefa Lady do Tančícího domu na Jiráskově nábřeží.

Výstava byla velice obsáhlá, zahrnovala 400 Ladových děl z různých období. Studenti se dobře bavili u Ladových karikatur, prohlédli si nejen návrhy kostýmů Josefa Lady pro pohádku Hrátky s čertem, ale i známé Ladovy obrázky a ilustrace.

Exkurzi jsme završili výstupem do 8. patra Tančícího domu, kde je na vrcholu věže nazývané Fred známá vyhlídková terasa. Počasí nám přálo, a tak jsme se dotkli hlavy medúzy a měli celou Prahu jako na dlani.

M. Dvořáková

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 30.1.2018 16:22  •  Přečteno: 843x

Kurz znakového jazyka

Kurz znakového jazyka

Studentky prvních ročníků na naší škole se od ledna začaly účastnit kurzu znakového jazyka. Na první lekci nás přivítala paní Černá, naše lektorka a paní tlumočnice, která nám přeložila jen základní informace a pak už vše bylo jen na kreslících schopnostech paní Černé. Ze začátku byla domluva trochu obtížná, ale postupem času jsme přišly na to, jak s paní komunikovat. Už zvládáme pozdrav, jména, popis členů rodiny, pár zvířat a v posledních lekcích se věnujeme nápojům. Pomocí her se snažíme poznat jaký je život neslyšících. Lekce nás velmi baví.

Dostálová K., Sochorovská B., studentky S1C

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 30.1.2018 16:14  •  Přečteno: 834x

Kraje pro bezpečný internet 2017

Ve čtvrtek 18. 1. 2018 proběhlo v salonku primátorky Hlavního města Prahy slavnostní vyhlášení soutěže Krajů pro bezpečný internet.

Z naší školy se klání zúčastnilo přes 400 žáků, což je jeden z největších počtů zúčastněných žáků v republice. A jak jsme dopadli? Už potřetí vítězně.

V soutěži zapojených škol byla vylosována žákyně 5. třídy Natálie Šplíchalová

Ve znalostním on-line kvízu se umístily dokonce 3 naše studentky na stupních vítězů. Petra Benešová z 1. ročníku, Aneta Jará z 2. ročníku a absolutní vítězkou, která postupuje do celostátního kola, se stala studentka 3. ročníku Jana Jančářová.

Děkujeme všem účastníkům soutěže za vzornou reprezentaci školy, učitelům informatiky za velmi pěknou přípravu žáků a vítězům blahopřejeme.

 

Tisková zpráva

 

 

J. Kolářová

 

Autor: Martin Vocílka  •  Vydáno: 24.1.2018 14:59  •  Přečteno: 734x

Maturitní ples 2018

8. ledna 2018 se konal 23. maturitní ples naší střední školy. Na plese již tradičně proběhla imatrikulace 1. ročníků, ale hlavně šerpování studentek a studentů 4. ročníků.

Samozřejmě se i tančilo. K tanci hrála kapela BRAND NEW BAND a slovem provázel ples moderátor Oldřich Burda. Pro zpestření programu se postarala skupina profesionálních tanečníků, ale i mažoretky, kde své umění předvedly i žákyně naší školy - Soňa Stibingerová z S2.C a Lucie Kňourková ze Z5.A.

Celý ples se nesl v příjemné slavnostní atmosféře.

A jak se vyjádřili sami studenti čtvrtých ročníků: "Škoda, že byl maturitní ples jen jeden a tak krátký."

H. Hofmannová

Autor: Jana Králová  •  Vydáno: 11.1.2018 16:14  •  Přečteno: 1766x

Strana:  1 ... « předchozí  7 8 9 10 11 12 13 14 15   další » ... 37
Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent