Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce, učební praxe

Návštěva Dětského centra Bedrníček

15. a 22. února naše třída S4B navštívila v rámci předmětu učební praxe Dětské centrum Bedrníček, kde jsme se seznámili s tímto typem zařízení a mohli se i zapojit do dopoledních činností dětí ve věkové kategorii 2-3 roky.

 

Cvičili jsme s dětmi jógu, zpívali a tančili, vyráběli z modelíny, zadělávali těsto na sušenky a společně jsme je vykrajovali. Sušenky se poté daly péct a děti je dostaly po obědě jako moučník.

 

Viděli jsme místnosti pro menší děti, přebalování, krmení.... a individuální přístup ke každému dítěti. Krmení jsme si užili i my u dvouletých dětí, starší děti jedly samy. Exkurzi jsme si opravdu velmi užili. Rozloučili jsme se, když šly děti spinkat.

Z. Figallová

 

... a canis terapie byla také skvělá...


Vydáno: 20.3.2023 14:44 | 
Přečteno: 321x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent