Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: Centrum poradenských služeb - máte problém?

Preventivní program

Naše škola je ojedinělá ve svém propojení mateřské školy, základní školy a školy střední. Základní škola a střední škola jsou umístěny v jedné budově, a tak prevence rizikového chování musí být vzájemně provázána. Mateřská škola je umístěna v samostatné budově, základní škola a střední škola využívá společných prostor hlavní budovy.

  

Naší snahou je využít tohoto spojení mateřské školy, základní školy a střední školy ve prospěch dětí, žáků a studentů všech věkových skupin.

  

Škola je mikrosvětem, ve kterém se každý den školního roku vzájemně potkává velmi různorodá skupina dětí, žáků a studentů ve věku od 3 do 20 let. Tato různorodost přináší potřebu vypracování programu prevence, který zohlední všechny tyto aspekty.

 

Cíle preventivního programu

 • stanovit si správný žebříček hodnot
 • učit se řešit různé problémy
 • prevence šikany, kyberšikany, záškoláctví, zneužívání návykových látek
 • mít správné sebevědomí
 • umět čelit tlaku vrstevníků
 • umět říci „ne"
 • mít správný režim dne
 • dbát na správný životní styl
 • zlepšovat mezilidské vztahy
 • umět si vážit sebe samého
 • umět správně trávit volný čas
 • zapojit žáky do školních a mimoškolních aktivit
 • znát centra pomoci

 

Cílem preventivního programu je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči rizikovému chování, motivovat žáky k zásadám zdravého životního stylu (zdravá výživa, fyzická a psychická hygiena, hodnota zdraví). Preventivní program zasahuje výukovou a naukovou složku vzdělávání během celého roku.

 

Při naplňování cílů preventivního programu škole napomáhají lektoři certifikovaných organizací v oblasti všeobecné i selektivní primární prevence, psychologové a psychopedi z PPP pro Prahu 1, 2 a 4 a odborníci organizací zabývajících se jednotlivými oblastmi rizikového chování.

 

Kompletní Preventivní program je Vám k dispozici v kanceláři školy.

 

 


Vydáno: 8.3.2019 11:00 | 
Přečteno: 405x | 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent