Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Ajaxův zápisník

„Ajaxův zápisník" je celoroční preventivní projekt Policie ČR, který je určen pro děti I. stupně ZŠ. Už brzy se s psem Ajaxem setkáme i naší škole. Cílem tohoto projektu je zvyšovat právní vědomí dětí mladšího školního věku. A proto se naši druháčci, třeťáci a čtvrťáci mohou těšit na Ajaxův zápisník, který je pro ně pracovním sešitem a učební pomůckou, díky které se nenásilnou formou seznamují se zásadami bezpečného chování a dovídají se o všem ,co v dnešní době ohrožuje. S tímto zápisníkem pracují po celý školní rok a jednotlivá témata mohou také dle vlastního uvážení a výběru zařadit i paní učitelky do některých vyučovacích hodin.
„ Už se na tebe Ajaxi těšíme „

Marie Kabuďová


Vydáno: 22.10.2009 11:24 | 
Přečteno: 6999x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent