Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Beseda "Právní vědomí"

Dne 24.2.2012 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili besedy, kterou si připravil pan poručík Ondřej Penc z Policie České republiky. Beseda byla na téma „Právní vědomí".
Povídali jsme si o právech nezletilých, mladistvých a dospělých. Dozvěděli jsme se něco málo o historii práv. Mezi žáky se našli i někteří jedinci, kteří už se s těmito právy a zákony setkali.
Výklad poručíka Pence byl velmi poučný a rádi bychom si tuto besedu zopakovali.

Martina Zollmannová, Viet Anh Tran (žáci 8. třídy)


Vydáno: 24.2.2012 14:39 | 
Přečteno: 2847x | 
 | Hodnocení:

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent