Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Beseda s rodilým mluvčím

Ve středu 17.2. 2016 přišel do hodin anglického jazyka pí uč. Drahošové rodilý mluvčí, který si s dětmi ze 3.-5. tříd celou hodinu povídal a procvičoval s nimi základní komunikační fráze. Vzhledem k tomu, že to žáci věděli, někteří se pilně na tuto besedu připravili a přišli se seznamy otázek. Ač se zpočátku zdálo, že budou děti nesmělé, po chvíli se všechny skupiny rozpovídaly a ptaly se na všechno možné. Avšak komunikace probíhala pouze v angličtině, někteří potřebovali trošku pomoci, jiní to zvládli bez potíží. Myslím, že jsme si to všichni užili. Mnozí žáci se posléze zajímali, zda k nám pán ještě někdy přijde. Začala jsem na tom tedy pracovat a získala "poloviční souhlas", takže snad to do konce tohoto školního roku ještě vyjde. :-)

Z. Drahošová


Vydáno: 23.2.2016 14:22 | 
Přečteno: 1724x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent