Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Čtvrťáci a páťáci na akci Besipu

V pondělí 7.9.2009 uspořádala Městská část Praha 4 spolu s Magistrátem hlavního města Praha a za účasti policie výchovně vzdělávací akci Besipu na hřišti naší školy.

Děti z naší mateřské školy a žáci 4. a 5. třídy se formou hry seznámili, jak se zachovat při různých situacích na silnici.
Policisté si děti rozdělili do několika skupin. Na stanovištích si děti mohly vyzkoušet motocyklový trenažér, tzv. alkoholové brýle, které simulovaly vidění pod vlivem alkoholu, vyzkoušely si poskytnutí první pomoci, prošly dopravním hřištěm se značkami nebo mohly získat dětský řidičský průkaz po úspěšném absolvování testů.
V odpoledních hodinách tuto akci navštívila i školní družina spolu s paní vychovatelkami a hřiště bylo otevřeno i široké veřejnosti.
Myslím si, že to byl velmi dobrý nápad oživit dětem na začátku školního roku zásady správného a bezpečného chování na silnici.

za 1. stupeň  Alena Bartoňová


Vydáno: 12.9.2009 22:02 | 
Přečteno: 5483x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent