Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Den válečných veteránů a naši deváťáci

Žáci deváté třídy se zapojili do celostátní sbírky organizované Pamětí národa k mezinárodnímu dni válečných veteránů, který připadá na 11. 11., tedy den, kdy skončila první světová válka.

 

Symbolem válečných veteránů je už od roku 1918 vlčí mák, který naši deváťáci prodávali v okolí metra Pankrác. Žáci si tak mohli vyzkoušet, jaké to je organizovat sbírku, překonat ostych při oslovování cizích lidí a někteří dokonce museli zapojit znalost angličtiny a vysvětlit, cože to vlastně dělají.

 

Určitě si z této akce odnesli řadu zkušeností.

D. Rund

 


Vydáno: 22.11.2023 15:03 | 
Přečteno: 170x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent