Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

"Den vody" a "Za zvířátky do Krčského lesa"

"Den vody" a "Za zvířátky do Krčského lesa"

Žáci 1. stupně se vydali v rámci Environmentální výchovy do Krčského lesa. Zaměstnanci Lesů hl. m. Prahy pro nás připravili programy hned dva.

Žáci 2. a 3. tříd se zúčastnili akce "Za zvířátky do Krčkého lesa", kde získali nové vědomosti o životě hmyzu, ptáků, savců apod. Žáci čtvrtých a pátých ročníků se vydali na "Den vody", prošli naučnou stezku kolem zdejšího rybníka a dozvěděli se zajímavé informace na jednotlivých stanovištích. Každý si zde přišel na své, fotografie tento fakt jen potvrzují. :)

L. Zíková


Vydáno: 23.9.2016 13:41 | 
Přečteno: 1750x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent