Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Dětský festival Čtyřlístek

Dne 25. 5 . 2010 se uskutečnil dětský festival Čtyřlístek pořádaný městskou částí Praha 4.

V rámci tohoto festivalu se předvedli základní amatérské školy této části. Za naši MŠ cvičily děti pod vedením H. Kynychové v "Cukrárně". Po nich následovalo vystoupení pěveckého sboru Prážata, která zaspívala lidové písně. Mravenčení, hudebně-pohybové pásmo, se žákům z 2.A povedlo stejně dobře jako předešlým dvěma účinkujícím.
Na závěr prezentace naší školy zatančily dívky ze 4. třídy na známou skladbu Mamma Mia.


Vydáno: 1.6.2010 10:52 | 
Přečteno: 5368x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent