Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Druhý stupeň v ČNB

Na konci letošního školního roku se žáci 7.-9. třídy vydali na prohlídku expozice Lidé a peníze v České národní bance.

 

Při vstupu do banky museli nejprve všichni projít bezpečnostní kontrolou. Pak si je převzala průvodkyně a šli zhlédnout krátký film o historii bankovnictví. Poté se vydali do trezoru, jenž je původním trezorem Živnostenské banky, předchůdce ČNB.

 

Zde si žáci mohli prohlédnout panely o historii české měny, bezpečnostní schránky a také si mohli v detektoru padělků zkontrolovat pravost svých bankovek.

 

Ústředním bodem expozice byla zlatá mince, vyrobená z ryzího zlata s hmotností 130 kg v nominální hodnotě 100 000 000 Kč.

 

Vrcholem prohlídky byla pravá zlatá cihla, kterou si mohli všichni zkusit potěžkat. Ne všem se to bohužel podařilo, jelikož je její váha kolem 13 kg a může se zvednout pouze jednou rukou.

 


Vydáno: 30.6.2023 14:56 | 
Přečteno: 270x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent