Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce, akce

Hrou proti AIDS 2019

Naše škola již delší dobu spolupracuje s panem Jiřím Stupkou ze Státního zdravotního ústavu v Praze, pod jehož vedením se studentky SŠ účastní projektu Hrou proti AIDS.

 

Jedná se o projekt Národního programu boje proti AIDS v ČR, jenž je zaměřen na prevenci pohlavně přenosných nemocí a nechtěného otěhotnění. Je určen zejména pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ, kteří se během cca 90minutového programu dozvídají o této problematice zábavnou formou.

 

V minulých letech se na organizaci podílely studentky současné S4.B, po kterých pomyslné žezlo převzaly studentky S2.C, jež jezdí na základní školy po celé Praze a pod vedením pana Stupky pořádají přednášky.

Celý program je rozdělen do 5 stanovišť – Cesty přenosu HIV; Láska, sexualita a ochrana před HIV; Zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných infekcí a HIV; Sexualita řečí těla; Život s HIV.

 

Žáci se rozdělí do 5 skupin a každá skupina dostane kartu, na již se jim budou zapisovat body z každého stanoviště. Na každém stanovišti by účastníci měli trávit nejdéle 20 minut, během kterých čelí otázkám a úkolům daného stanoviště. Při udělování bodů nezáleží ani tak na znalostech žáků, jako na jejich aktivitě a snaze. Na konci přednášky je vyhlášen vítěz (skupina s nejvyšším počtem bodů) a všichni jsou náležitě odměněni.

 

Díky tomu, že účastníci nejsou do ničeho nuceni, celý program je pojatý jako hra a moderátorkami jsou pouze o pár let starší studentky, sklízí přednáška u žáků velký úspěch.

 

Eliška Smažíková

studentka S2C


Vydáno: 26.3.2019 12:06 | 
Přečteno: 1149x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent