Facebook - Škola Kavčí horyYouTube - Škola Kavčí hory
Kategorie: akce

Interaktivní workshop "Škola bez nikotinu a tabáku"

Žáci šesté a sedmé třídy se v polovině dubna zúčastnili interaktivního workshopu s názvem "Škola bez nikotinu a tabáku". Tuto akci pořádal Státní zdravotní ústav s cílem zvýšit povědomí o škodlivosti kouření a užívání tabáku mezi mladými lidmi.

 

Během workshopu se žáci dozvěděli o negativních dopadech nikotinu a tabáku na zdraví, včetně rizika vzniku závislosti a různých nemocí spojených s kouřením. Interaktivní přístup umožnil žákům aktivně se zapojit do diskusí a her, které jim pomohly lépe porozumět tématu.

 

Tato akce nejenže poskytla důležité informace, ale také podpořila zdravý životní styl mezi mladými lidmi. Doufejme, že poznatky získané během tohoto workshopu pomohou našim žákům rozhodovat se ve prospěch jejich zdraví a odolat lákání kouření a užívání tabáku.

J. Šíbová

 


Vydáno: 20.5.2024 11:19 | 
Přečteno: 88x | 

EVROPSKÁ UNIE * Evropské strukturální a investiční fondy * OP Praha - pól růstu ČR 

Modernizace učebny přírodovědného vzdělávání spolu s podporou využití digitálních technologií ve výuce a zajištění jejich bezdrátové konektivity

je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na modernizaci přírodovědné učebny. Projekt je tedy plně v souladu s činností žadatele, kterou je vzdělávání a výchova dětí a mládeže. Modernizací dojde ke zkvalitnění výuky odborných přírodovědných předmětů, čímž dojde k posílení zájmu žáků o výuku těchto předmětů.

Doba realizace projektu byla do 31.10.2021.


Loga - projekt doučováníOd září 2021 do 30.6.2023 jsme se zapojili do aktivit Národního plánu doučování.

Finanční prostředky jsme čerpali na skupinové i individuální doučování žáků z programu „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy".

Cílem doučování bylo především narovnání vzdělanostních rozdílů ve výsledcích vzdělávání a eliminace negativních dopadů výluk prezenční výuky na výsledky vzdělávání žáků, k nimž došlo v souvislosti s pandemií Covid-19.

 

Klub rodičů
Světová škola
Prážata
Pedagogická fakulta UK
Děti dětem
Česko čte dětem
Afrika Africe
Pilotni skola Kin-ballu
Recyklohraní
Internet hot line
OVCE.sk
Seznam se bezpečně
Kraje pro bezpečný internet
SCIO Jak na VŠ
Infoabsolvent